logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Vzdělávání pro učitele - DVPP

Zřetel další vzdělávání pedagogických pracovníků 2023

Nabízíme školení v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 • Velký výběr seminářů a workshopů
 • Specializační a kvalifikační studia
 • Online, prezenční i kombinovaná forma
 • Možné hrazení ze Šablon OP JAK
 • Všechna školení lze realizovat také na míru pro váš tým
 • Osvědčení o absolvování školení či studia DVPP

V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář. Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon, jsou označeny příznakem Šablony.

Cílová skupina Název Místo Termín
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Obtížné pedagogické situace (webinář)
šablony
 • Chůvy
 • Učitelé MŠ
Logopedické minimum pro chůvy v dětských skupinách a učitelky MŠ
šablony
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Asistenti pedagoga
Získávejte klíčové dovednosti pro úspěšné vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností - kurz pro učitele MŠ a ZŠ a asistenty pedagoga (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Specifika týmové spolupráce ve školním prostředí (webinář)
šablony
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)


šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Emoce v dětském věku – učte děti odmalička rozumět sobě i druhým

šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Nadané dítě ve škole a v zájmovém vzdělávání (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností žáků (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
„Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
Výuka žáků s ADHD, ADD (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Syndrom vyhoření a jak mu předcházet, work-life balance … aneb jak se (nejen ve škole) nezbláznit (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Zrakové vnímání a vizuomotoriky u dětí předškolního věku (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj hrubé a jemné motoriky u dětí v mateřské škole (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Tvorba učebních osnov v ŠVP nejen pro koordinátory ŠVP (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
Nekázeň u žáků a její prevence (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)


šablony
 • Učitelé MŠ
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Lidové zvyky a jejich význam a využití při práci s dětmi (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Poruchy chování u dětí - základní přehled pro pedagogy (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Začni otázkou (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj sluchového vnímání a fonematického uvědomování u dětí předškolního věku (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Matematická pregramotnost (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Čtenářská pregramotnost (webinář)
Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 09. 10. 2024
Autorita učitele a jeho interakce se žáky… aneb jak být respektován žáky/studenty (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 09. 10. 2024
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
šablony

Olomouc - 10. 10. 2024
Hudba – neoddělitelná součást našeho života
šablony

Olomouc - 10. 10. 2024
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
šablony

Olomouc - 10. 10. 2024
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 11. 10. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 12. 10. 2024
Umělá inteligence jako pomocník pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Rizikové chování pro asistenty pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Využití artefiletiky při práci s dětmi
šablony

Ústí nad Labem - 15. 10. 2024
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
šablony

Praha - 15. 10. 2024
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 15. 10. 2024
Hudební výprava za poznáním
šablony

Ústí nad Labem - 15. 10. 2024
Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 15. 10. 2024
Keramika I. - nejen pro začátečníky
šablony

Ústí nad Labem - 16. 10. 2024
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
šablony

Ústí nad Labem - 16. 10. 2024
Asertivní řešení problémů (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 16. 10. 2024
Tvorba a význam kritérií pro hodnocení zaměstnanců ve školách … aneb bez vzájemné zpětné vazby se nikam neposuneme (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 16. 10. 2024
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
šablony

Praha - 17. 10. 2024
Obtížné pedagogické situace (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 17. 10. 2024
Logopedické minimum pro chůvy v dětských skupinách a učitelky MŠ
šablony

ONLINE - webinář - 18. 10. 2024
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 21. 10. 2024
Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 21. 10. 2024
Asertivita v životě pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 22. 10. 2024
Umělecká gramotnost - Papírové chumelení / Voskují se nejen lyže
šablony

Olomouc - 22. 10. 2024
Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 22. 10. 2024
Emoční inteligence při práci pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 22. 10. 2024
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 22. 10. 2024
Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 22. 10. 2024

 

Sledujte další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb