logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Pravidla pro přihlašování

1. Přihlášení na akreditované programy dalšího vzdělávání (akreditace MŠMT, MPSV)

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky emailem, poštou nebo pomocí on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného školení.

Všechny typy přihlášení jsou považovány za závazné a jsou vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

1.1. Platba

1.1.1. Způsob platby

Platbu přijímáme předem převodem po vystavení faktury, která je účastníkům zaslána e-mailem po vyplnění a odeslání přihlášky, nebo online platební kartou (tento způsob platby je volitelný v případě, že hradí účastník, nikoliv zaměstnavatel). Přihláška je platná uhrazením platby.

1.1.2. DPH

Akreditovaná školení jsou osvobozena od DPH v případě, že účastník spadá do cílové skupiny dané oblasti (DVPP, sociální služby, veřejná správa) nebo se jedná o rekvalifikační (kvalifikační) kurz. Účastníkům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

1.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně - e-mailem nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře na email info@zretel.cz 

1.3. Storno podmínky

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 pracovních dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené účasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

1.4. Osvědčení

Osvědčení je v případě realizace školení formou on-line zasíláno po absolvování školení emailem v elektronické podobě s platným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát). Tato forma je považována za originál a je akceptovatelná MŠMT, a to i v rámci vykazování Šablon, a také MPSV.

V případě realizace školení prezenční formou je osvědčení předáno osobně účastníkům na závěr školení.

Podmínkou pro vydání osvědčení je účast na vzdělávacím programu v plném rozsahu - abslovování 100 % hodinové dotace.

 

2. Přihlášení na kvalifikační (rekvalifikační) kurzy

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky emailem, poštou nebo pomocí on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného kurzu. 

Všechny typy přihlášení jsou považovány za závazné a jsou vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

2.1. Platba

2.1.1. Způsob platby

Platbu přijímáme předem převodem po vystavení faktury, která je v případě kvalifikačního kurzu vystavena a zaslána e-mailem po vyplnění a odeslání přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu), nebo online platební kartou (tento způsob platby je volitelný v případě, že hradí účastník, nikoliv zaměstnavatel, a nejsou sjednány splátky).

Přihláška je platná uhrazením platby. Platbu je možné rozložit na více splátek, jejich výběr je možný v přihlášce. Kurz je možné hradit také prostřednictvím Úřadu práce (zájemci bude potvrzen příslušný formulář).

2.1.2. DPH

Akreditovaný kvalifikační (rekvalifikační) kurz je osvobozen od DPH.

2.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně - e-mailem nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu na email info@zretel.cz.

2.3. Storno podmínky

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 10 dnů před zahájením kurzu (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neúčasti nad rámec povolené absence či nedokončení kurzu není nárok na vrácení platby.

2.4. Osvědčení

Osvědčení je v případě realizace rekvalifikačního (kvalifikačního) kurzu formou on-line zasíláno po uhrazení faktury a splnění všech požadavků kurzu (docházka, praxe, příp. závěrečné zkoušky či testy) poštou. V případě realizace kurzů prezenční formu je osvědčení předáno přímo účastníkům na konci kurzu nebo zasláno poštou (při splnění uvedených požadavků).

Podmínkou pro vydání osvědčení je abslovování 80 % hodin teoretické části a 100 % hodin praxe. U některých kurzů může být další podmínkou pro vydání osvědčení zároveň úspěšné zvládnutí závěrečného testu, zkoušek či vypracování úkolu (viz popis konkrétního kurzu).

 

3. Přihlášení ke zkouškám profesní kvalifikace

Pokud se zájemce hlásí pouze ke zkoušce profesní kvalifikace (tj. bez předchozí účasti v kurzu) je vzhledem k požadavkům MPSV nutné přihlášku ke zkoušce stáhnout do počítače, vytisknout, vyplnit ručně a originál Přihlášky ke zkoušce profesní kvalifikace doručit na adresu: Zřetel, s.r.o., Zahradnická 279/8, 603 00 Brno.

Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

3.1. Platba

3.1.1. Způsob platby

Platbu přijímáme převodem na základě faktury po obdržení přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu), nebo online platební kartou (tento způsob platby je volitelný v případě, že hradí účastník, nikoliv zaměstnavatel). Přihláška je platná uhrazením platby.

3.1.2. DPH

Poplatek za zkoušku profesní kvalifikace podléhá sazbě DPH 21 %. Cena je uváděna včetně DPH.

3.2. Odhlášení ze zkoušky

Odhlášení ze zkoušky lze provést písemně - e-mailem před konáním zkoušky na email info@zretel.cz

3.3. Storno podmínky

Uhrazená platba je nevratná. Nejpozději 2 dny před zkouškou se může uchazeč o zkoušku písemně ze zkoušky omluvit. Organizátor navrhne uchazeči nový termín, pokud mu nebude vyhovovat, navrhne se do 6 týdnů od doručení pozvánky nový termín. 

3.4. Osvědčení

Uchazeči o zkoušku obdrží v případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace osvědčení osobně nebo poštou.

 

4. Studium k výkonu specializované činnosti

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného kurzu. 

Přihlášení je považováno za závazné a je vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly.

Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. 

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

4.1. Platba

4.1.1. Způsob platby

Platbu přijímáme předem převodem po vystavení faktury, která je účastníkům zaslána e-mailem po vyplnění a odeslání přihlášky, nebo online platební kartou (tento způsob platby je volitelný v případě, že hradí účastník, nikoliv zaměstnavatel). Přihláška je platná uhrazením platby.

4.1.2. DPH

Akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH.

4.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně - e-mailem nejpozději 11 dnů před zahájením kurzu na email info@zretel.cz.

4.3. Storno podmínky

V případě odhlášení ve lhůtě 10 dnů a méně před zahájením kurzu se poplatek nevrací (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává). V případě neúčasti nad rámec povolené absence či nedokončení kurzu není nárok na vrácení platby. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

4.4. Osvědčení

Osvědčení obdrží účastníci po splnění všech požadavků studia (docházka, praxe, stáž, závěrečná zkouška, seminární a závěrečná práce) osobně, příp. poštou.

 

5. Přihlášení na neakreditovaná školení

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky pomocí on-line přihlašovacího formuláře, který je umístěn u každé anotace daného školení. 

Přihlášení je považováno za závazné a je vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly.

Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi, a to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

5.1. Platba

5.1.1. Způsob platby

Platbu přijímáme předem převodem po vystavení faktury, která je účastníkům zaslána e-mailem po vyplnění a odeslání přihlášky, nebo online platební kartou (tento způsob platby je volitelný v případě, že hradí účastník, nikoliv zaměstnavatel). Přihláška je platná uhrazením platby.

5.1.2. DPH

Cena u neakreditovaných školení je uvedena včetně DPH.

5.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně - e-mailem nejpozději 5 dnů před zahájením školení na email info@zretel.cz.

5.3. Storno podmínky

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

5.4. Osvědčení

Osvědčení je zasíláno v případě online výuky emailem, v případě prezenční výuky je předáno osobně na konci školení.

 

6. Online webináře a kurzy

Přihlášení probíhá stejnou formou jako na ostatní typy programů dalšího vzdělávání a platí pro ně podmínky zde uvedené v částech 1., 2. a 4. výše.

Dále se doplňuje: Webináře jsou zaznamenávány (nahrávány) pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí (dle akreditace) z důvodu kontroly realizace vzdělávacího programu (týká se akreditovaných vzděl. programů). Dále je záznam k dispozici účastníkům webináře v případě výpadků internetového připojení, a to na omezenou dobu na neveřejném url odkazu bez možnosti stahování a pouze na vyžádání.