logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

obrazky-rekvalifikace-socialni-01.jpg

Kvalifikační (rekvalifikační) kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 • Akreditace MPSV
 • Součástí kurzu je praxe
 • Teoretická část online
 • Lektoři a lektorky se zkušenostmi z praxe
 • Účasntníci obdrží osvědčení
 • Možnost hrazení úřadem práce

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Kurz je akreditován MPSV ČR v ONLINE formě. Více informací na tomto odkazu: /rekvalifikacni-a-kvalifikacni-kurzy-online/.

Rozsah

150 hodin (54 hodin praxe + 96 vyuč. hodin teorie online)

Obsah kurzu

 • Standardy kvality sociálních služeb
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • Základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Odborná praxe
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Restriktivní opatření

Vstupní požadavky

 • Dovršení věku 18 let
 • Ukončené základní vzdělání

Kurz je zakončen písemným testem.

Pokud máte o kurz Pracovník v sociálních službách zájem a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?

Kurzovné lze rozložit na splátky.

 

Aktuálně vypsané termíny
Název Místo Termín
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 26. 04. 2024 - 07. 06. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 10. 05. 2024 - 21. 06. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 24. 05. 2024 - 01. 07. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 14. 06. 2024 - 29. 07. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 12. 07. 2024 - 19. 08. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 26. 04. 2024 - 07. 06. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 10. 05. 2024 - 21. 06. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 24. 05. 2024 - 01. 07. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 06. 2024 - 29. 07. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 12. 07. 2024 - 19. 08. 2024

Sledujte další vzdělávání pro sociální služby
fb