logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Kurz pro logopedické asistenty

Logopedický asistent

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence

  • Zkušené lektorky a lektoři s logopedickou praxí a praxí speciálních pedagogů
  • Kombinovaná forma studia
  • Součástí studia je i praxe
  • Kvalifikace Logopedický asistent
  • Absolventi obdrží osvědčení

Studium je zaměřené na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku. 

Kurz probíhá kombinovanou formou - online a některá praktická a nácviková témata prezenční formou.

Součástí studia je praxe.

Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.

Logopedický asistent - náplň práce a kvalifikace je stanovena Metodickým doporučením č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství:

  • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku
  • prevence vzniku poruch řeči
  • prevence vzniku čtenářských obtíží
  • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)

K výkonu práce logopedického asistenta je zapotřebí mít minimálně pedagogické vzdělání, stanovené pro učitele mateřské školy, základní školy nebo střední školy.

Aktuálně vypsané termíny
Název Místo Termín
šablony
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované) ONLINE - webinář + Praha 15. 04. 2024 - 21. 06. 2024
šablony
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované) ONLINE - webinář + Brno 09. 09. 2024 - 15. 11. 2024
šablony
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované) ONLINE - webinář + Praha 09. 09. 2024 - 15. 11. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Praha - 15. 04. 2024 - 21. 06. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Brno - 09. 09. 2024 - 15. 11. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Praha - 09. 09. 2024 - 15. 11. 2024

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb