logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí

Zřetel Zdravotník kurz zelená.jpg

Akreditovaný rekvalifikační kurz je určen těm zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších dětských akcích.

 • Akreditace MŠMT
 • Teoretická část online
 • Praktické lekce s nácvikem
 • Lektoři a lektorky se zkušenostmi z praxe
 • Účasntníci obdrží osvědčení
 • Možnost hrazení úřadem práce

Rekvalifikační kurz Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí je nezbytným pro ty, kteří chtějí splnit zákonné požadavky spojené s organizací zotavovacích akcí. Zákon stanoví, že každá taková akce musí mít přítomnu osobu odpovědnou za základní péči o zdraví, tedy kvalifikovaného zdravotníka/zdravotnice. Tento kurz je připraven tak, aby účastníkům poskytl komplexní přehled o základních principích první pomoci, péči o nemocné a nezbytných hygienických postupech, které jsou klíčové pro udržení zdraví a bezpečnosti účastníků zotavovacích akcí.

Účastníci se seznámí s právními a etickými aspekty role zdravotníka/zdravotnice v kontextu zotavovacích akcí, včetně důležitosti správného vedení zdravotnické dokumentace a efektivní komunikace s lékařskými profesionály. Program je zaměřen na praktickou aplikaci teoretických znalostí v různých situacích s cílem vybavit účastníky dovednostmi potřebnými pro rychlou a adekvátní reakci na rizikovou situaci.

Rozhodnutí o akreditaci ZDE

Uplatnění zdravotníka

Absolventi se uplatní jako zdravotníci zejména na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech, školních výletech a jiných akcích pro děti a mládež. Může vykonávat zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích, výukových a výcvikových kurzech.

Kurz je určen všem zájemcům často pracujícím s dětmi, kteří po jeho absolvování mohou vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších dětských akcích (pedagogové na škole v přírodě, vedoucí táborů, lektoři kroužků a kurzů, sportovní trenéři mládeže).

Rozsah kurzu

 41 hodin (19 vyuč. hodin teorie online + 22 hodin prezenční nácvikové lekce)

Obsah kurzu

 • První pomoc
 • Péče o nemocné
 • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základy stavby a funkce lidského těla
 • Základy zdravotnické dokumentace
 • Hygiena a epidemiologie
 • Záchrana tonoucího

Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích. Rozsah školení je stanoven výše uvedenou vyhláškou č. 422/2013 Sb.

Vstupní předpoklady

 • Dosažení věku 18 let
 • Plavecká zdatnost

Kurz je zakončen zkouškou (písemná a praktická část).

Pokud máte o kurz Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí zájem a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?

Aktuálně vypsané termíny
Název Místo Termín Akce
Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí ONLINE - webinář + Modřice 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024
Název
Místo - Termín
Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí
ONLINE - webinář + Modřice - 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024