Co je třeba udělat pro rekvalifikaci zdarma:

1. ZKONZULTOVAT - Doporučujeme zkonzultovat na příslušném úřadu práce možnost proplacení tzv. zvolené rekvalifikace vzhledem k Vaší situaci.

2. VYPLNIT FORMULÁŘE ŽÁDOSTI - Pokud ze strany ÚP není problém, vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci – Jedná se o přílohu A a B (Příloha A – Vaše kontaktní údaje, proč se hlásíte na tento kurz, potenciální zaměstnavatel a příloha B, kterou po přečtení jen podepisujete). Stejné formuláře Vám může poskytnout také úřad práce.

3. ODEVZDAT NA ÚP - Odevzdat uvedené formuláře na ÚP a zároveň nás požádat o zaslání fomruláře C - viz další bod (4.) - vše nejlépe minimálně 30 dnů před konáním kurzu

4. PŘIHLÁSIT SE - Přihlašte se na náš kurz - vyplňte online přihlášku, v níž vyberte u platby "hradí úřad práce" a následně položku "budu žádat (...)", kde uveďte název Vašeho úřadu práce (město) a jméno kontakního úředníka. Následně tomuto úřadu práce zašleme formulář C (Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně) přímo do datové schránky.

5. FAKTURA A PLATBA - po přihlášení Vám podklady k platbě zálohy. Zálohu je nutné uhradit předem. Po absolvování kurzu a úspěšně vykonaném závěrečném testu Vám v případě schválení ÚP platbu vrátíme.

6. SCHVÁLENÍ OD ÚP - Úřad práce Vám v případě schválení Vaší žádosti předá nebo přímo nám zašle potvrzení o úhradě kurzu (tzv. Informovaný souhlas), který nám odevzdáte na první hodině kurzu (v případě online výuky zašlete poštou).

7. INFORMUJTE NÁS - o schválení či neschválení ÚP jste povinni nás informovat. V případě neschválení, ale neodhlášení, je Vaše přihláška stále platná a závazná. Kurz můžete samozřejmě absolvovat i jako samoplátci.

8. ABSOLVOVAT CELÝ KURZ - (min. 80% docházka a aktivní účast). Během kurzu je nutné stále být evidován na ÚP (netýká se zaměstnanců, kteří žádají z důvodu ohrožení ztrátou zaměstnání).

9. PROPLACENÍ KURZU ÚP - úřad práce uhradí platbu za účastníka přímo naší organizaci za předpokladu, že účastník úspěšně absolvoval písemný test a bylo mu vydáno osvědčení. 

Zvolená rekvalifikace doplňuje nabídku kurzů Úřadu práce, takže přijetí žádosti uchazeče o zaměstnání není podmíněno tím, zda má konkrétní úřad práce kurz tzv. “vysoutěžen”, či nikoliv. Přijení žádosti je standardním správním řízením. O schválení či neschválení rozhoduje odborná komise na konkrétním úřadu práce, která zájemce o zvolenou rekvalifikaci písemně vyrozumí o výsledku svého rozhodnutí.

Žádosti o schválení kurzu je potřeba na Úřad práce podávat 30 dnů před jeho zahájením, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu vybraného kurzu. Žádost můžete podat u své zprostředkovatelky nebo na podatelně Vašeho úřadu práce.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář