logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Jak získat rekvalifikační kurz zdarma

Co je třeba udělat pro rekvalifikaci zdarma:

1. ZKONZULTOVAT - Doporučujeme zkonzultovat na příslušném úřadu práce možnost proplacení tzv. zvolené rekvalifikace vzhledem k Vaší situaci.

2. VYPLNIT FORMULÁŘE ŽÁDOSTI - Pokud ze strany ÚP není problém, vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci – Jedná se o přílohu A a B (Příloha A – Vaše kontaktní údaje, proč se hlásíte na tento kurz, potenciální zaměstnavatel a příloha B, kterou po přečtení jen podepisujete). Stejné formuláře Vám může poskytnout také úřad práce.

3. ODEVZDAT NA ÚP - Odevzdat uvedené formuláře na ÚP a zároveň nás požádat o zaslání fomruláře C - viz další bod (4.) - vše nejlépe minimálně 30 dnů před konáním kurzu

4. PŘIHLÁSIT SE - Přihlašte se na náš kurz - vyplňte online přihlášku, v níž vyberte u platby "hradí úřad práce" a následně položku "budu žádat (...)", kde uveďte název Vašeho úřadu práce (město) a jméno kontakního úředníka. Následně tomuto úřadu práce zašleme formulář C (Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně) přímo do datové schránky.

5. FAKTURA A PLATBA - po přihlášení Vám podklady k platbě kurzu. Částku je nutné uhradit předem. Po absolvování kurzu a úspěšném absolvování zkoušky Vám v případě schválení ÚP platbu vrátíme.

6. SCHVÁLENÍ OD ÚP - Úřad práce Vám v případě schválení Vaší žádosti předá nebo přímo nám zašle potvrzení o úhradě kurzu (tzv. Informovaný souhlas), který nám odevzdáte na první hodině kurzu (v případě online výuky zašlete poštou).

7. INFORMUJTE NÁS - o schválení či neschválení ÚP jste povinni nás informovat. V případě neschválení, ale neodhlášení, je Vaše přihláška stále platná a závazná. Kurz můžete samozřejmě absolvovat i jako samoplátci.

8. ABSOLVOVAT CELÝ KURZ - (min. 80% docházka a aktivní účast). Během kurzu je nutné stále být evidován na ÚP (netýká se zaměstnanců, kteří žádají z důvodu ohrožení ztrátou zaměstnání).

9. PROPLACENÍ KURZU ÚP - úřad práce uhradí platbu za účastníka přímo naší organizaci za předpokladu, že účastník úspěšně absolvoval závěrečnou zkoušku a bylo mu vydáno osvědčení. 

Zvolená rekvalifikace doplňuje nabídku kurzů Úřadu práce, takže přijetí žádosti uchazeče o zaměstnání není podmíněno tím, zda má konkrétní úřad práce kurz tzv. “vysoutěžen”, či nikoliv. Přijení žádosti je standardním správním řízením. O schválení či neschválení rozhoduje odborná komise na konkrétním úřadu práce, která zájemce o zvolenou rekvalifikaci písemně vyrozumí o výsledku svého rozhodnutí.

Žádosti o schválení kurzu je potřeba na Úřad práce podávat 30 dnů před jeho zahájením, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu vybraného kurzu. Žádost můžete podat u své zprostředkovatelky nebo na podatelně Vašeho úřadu práce.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte.