Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – profesní zkouška

Zretel Chuva profesni zkouska 2Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 90  minut, ústní část 1,5 hodiny.

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Zadání bude upřesněno po přihlášení, resp. v pozvánce ke zkoušce. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Zájemci, kteří dříve vykonali zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině, se mohou přihlásit ke zkoušce rozdílové. Předmětem rozdílové zkoušky je tak pouze část kompetencí a ostatní kompetence jsou uznány v rámci předchozí zkoušky. 

Témata:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad

 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název zkoušky):

Název Místo Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Brno - Zřetel, s.r.o. 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Tábor - Centrum Univerzita Tábor 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Jihlava 12. 11. 2022 - 13. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Frýdek-Místek - Národní dům 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Zlín - školicí prostory Moravské stavební a inženýrské společnosti 10. 12. 2022 - 11. 12. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Praha - ZŠ Táborská 17. 02. 2023 - 19. 02. 2023
Název
Místo - Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Brno - Zřetel, s.r.o. - 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Tábor - Centrum Univerzita Tábor - 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Jihlava - 12. 11. 2022 - 13. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Frýdek-Místek - Národní dům - 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Zlín - školicí prostory Moravské stavební a inženýrské společnosti - 10. 12. 2022 - 11. 12. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Praha - ZŠ Táborská - 17. 02. 2023 - 19. 02. 2023

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů nebo v prezenční formě na klíčová témata Vaší profese:

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název Místo Termín
Povzbuzení nejistého dítěte ONLINE - webinář 03. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností ONLINE - webinář 05. 10. 2022
Rozvoj dítěte v kontextu alternativních výchovných směrů ONLINE - webinář 06. 10. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 0-3 roky z pozice chůvy ONLINE - webinář 10. 10. 2022
Chůva jako ANDĚL v mateřské škole ONLINE - webinář 10. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti ONLINE - webinář 12. 10. 2022
Rozvoj emoční inteligence u dětí ONLINE - webinář 13. 10. 2022
Problémové chování dětí předškolního věku ONLINE - webinář 17. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností ONLINE - webinář 19. 10. 2022
Chůvou i přes překážky aneb nestandardní dítě v praxi ONLINE - webinář 20. 10. 2022
Prevence syndromu vyhoření aneb jak nevyhořet ONLINE - webinář 24. 10. 2022
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet ONLINE - webinář 24. 10. 2022
Asertivita pro chůvy v dětských skupinách a domácnostech ONLINE - webinář 26. 10. 2022
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? ONLINE - webinář 26. 10. 2022
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou ONLINE - webinář 31. 10. 2022
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy ONLINE - webinář 07. 11. 2022
Očekávané výstupy dítěte v mateřské škole ONLINE - webinář 09. 11. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 3-7 let z pozice chůvy ONLINE - webinář 14. 11. 2022
Emoce pod kontrolou ONLINE - webinář 21. 11. 2022
Adaptace dětí v dětských skupinách ONLINE - webinář 23. 11. 2022
Time management jako klíčová dovednost chůvy ONLINE - webinář 24. 11. 2022
red-cross Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Frýdek-Místek - Národní dům 27. 11. 2022
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách ONLINE - webinář 12. 12. 2022
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí ONLINE - webinář 18. 01. 2023
red-cross Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Praha - ZŠ Táborská 04. 02. 2023
Název
Místo - Termín
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností
ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
Rozvoj dítěte v kontextu alternativních výchovných směrů
ONLINE - webinář - 06. 10. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 0-3 roky z pozice chůvy
ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
Chůva jako ANDĚL v mateřské škole
ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Rozvoj emoční inteligence u dětí
ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
Problémové chování dětí předškolního věku
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností
ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
Chůvou i přes překážky aneb nestandardní dítě v praxi
ONLINE - webinář - 20. 10. 2022
Prevence syndromu vyhoření aneb jak nevyhořet
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
Asertivita pro chůvy v dětských skupinách a domácnostech
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku?
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy
ONLINE - webinář - 07. 11. 2022
Očekávané výstupy dítěte v mateřské škole
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 3-7 let z pozice chůvy
ONLINE - webinář - 14. 11. 2022
Emoce pod kontrolou
ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
Adaptace dětí v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
Time management jako klíčová dovednost chůvy
ONLINE - webinář - 24. 11. 2022
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Frýdek-Místek - Národní dům - 27. 11. 2022
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 04. 02. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář