Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – profesní zkouška

Zřetel Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - zkouškaTémata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 90  minut, ústní část 1,5 hodiny.

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Zadání bude upřesněno po přihlášení, resp. v pozvánce ke zkoušce. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Zájemci, kteří dříve vykonali zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině, se mohou přihlásit ke zkoušce rozdílové. Předmětem rozdílové zkoušky je tak pouze část kompetencí a ostatní kompetence jsou uznány v rámci předchozí zkoušky. 

Témata:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad

 

Rozdílová zkouška

Absolvovali jste zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině? Přihlaste se k rozdílové zkoušce.

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M), jsou mu uznány některé z kompetencí. Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat a přihlásí se pouze k rozdílové zkoušce. 

Pro absolventy profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky jsme připravili také Rozdílovou zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině. 

 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název zkoušky):

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů nebo v prezenční formě na klíčová témata Vaší profese:

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název Místo Termín
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Praha - ZŠ Táborská 09. 12. 2023
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou ONLINE - webinář 12. 12. 2023
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet ONLINE - webinář 18. 12. 2023
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy ONLINE - webinář 18. 12. 2023
Předčtenářské dovednosti u dětí ONLINE - webinář 09. 01. 2024
Sebekoučink pro chůvy ONLINE - webinář 10. 01. 2024
Wellbeing pro chůvy ONLINE - webinář 17. 01. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Praha - ZŠ Táborská 10. 02. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Ostrava - školicí středisko HERTIN 30. 03. 2024
Název
Místo - Termín
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 09. 12. 2023
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
ONLINE - webinář - 12. 12. 2023
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 18. 12. 2023
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy
ONLINE - webinář - 18. 12. 2023
Předčtenářské dovednosti u dětí
ONLINE - webinář - 09. 01. 2024
Sebekoučink pro chůvy
ONLINE - webinář - 10. 01. 2024
Wellbeing pro chůvy
ONLINE - webinář - 17. 01. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 10. 02. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Ostrava - školicí středisko HERTIN - 30. 03. 2024

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář