Pro učitele DVPP

Zřetel pro učitele DVPPNabízíme školení akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, na Vašem pracovišti nebo online - pro Váš pedagogický sbor, pracovní koletkiv, pro sborovnu. Kompletní nabídka témat zde.

Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon jsou označeny příznakem "Šablona".

 

Cílová skupina Název Místo Termín
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Čtenářské strategie (webinář)

 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Legislativní novinky ve vzdělávání dětí a žáků – cizinců (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Slovní hodnocení (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Školní metodik prevence
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář) • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Aktivity do hodin matematiky v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření

Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Formativní hodnocení (webinář)

 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Mediální výchova v hodinách českého jazyka (webinář)
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Emoce v příběhu, knize
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Myšlenkové mapy (webinář)


Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Asistent pedagoga – pracovní náplň, účel funkce (webinář)
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Pohybové hry pro děti školního věku

 • Učitelé MŠ
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)


Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)


 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky (webinář)
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Maturity – základní právní souvislosti (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Poezie v edukaci


 • Učitelé MŠ
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Projektová výuka (webinář)

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Záškoláctví a absence (webinář)
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Vyučovací hodiny s využitím techniky v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Emoční management pro pedagogy
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)


 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Drobné hry pro děti mladšího školního věku

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Hudebka nás baví
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Asertivita v životě pedagoga (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Emoční management pro pedagogy (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Párové a kooperativní učení (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Učíme se učit
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Mediální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (webinář)
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti (webinář)
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Zážitkové techniky protidrogové prevence


Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Drogy ve škole (webinář)
 • Učitelé MŠ
Environmentální výchova v MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Sociálně emoční učení (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky (webinář)
 • Učitelé MŠ
Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů (webinář)
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Párové a kooperativní učení v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele (webinář)
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Párové a kooperativní učení v matematice v kostce (webinář)
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově (webinář)
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Matematická gramotnost + (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Učíme se učit (webinář)
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Finanční matematika pro život (webinář)
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Osobnostní rozvoj pedagogů – sebepoznání a spolupráce (webinář)
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Matematika kolem nás (webinář)
Název
Místo - Termín
"Šablona" - Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava
Šablona

Praha - 13. 09. 2022
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
ONLINE - webinář - 13. 09. 2022
"Šablona" - Čtenářské strategie (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 09. 2022
Legislativní novinky ve vzdělávání dětí a žáků – cizinců (webinář)
ONLINE - webinář - 14. 09. 2022
"Šablona" - Slovní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 09. 2022
"Šablona" - Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona

ONLINE - webinář + Praha - 16. 09. 2022 - 09. 12. 2023
"Šablona" - Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona

ONLINE - webinář + Olomouc - 16. 09. 2022 - 09. 12. 2023
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 20. 09. 2022
"Šablona" - Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 09. 2022
"Šablona" - Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 22. 09. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Šablona

Pardubice - 26. 09. 2022
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 26. 09. 2022
Aktivity do hodin matematiky v kostce (webinář)
ONLINE - webinář - 26. 09. 2022
"Šablona" - Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava
Šablona

Plzeň - 27. 09. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
Šablona

Brno - 27. 09. 2022
"Šablona" - Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 09. 2022
"Šablona" - Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 09. 2022
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 09. 2022
Mediální výchova v hodinách českého jazyka (webinář)
ONLINE - webinář - 30. 09. 2022
Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ (webinář)
ONLINE - webinář - 30. 09. 2022
"Šablona" - Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Praha - 03. 10. 2022
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 10. 2022
"Šablona" - Asistent pedagoga – pracovní náplň, účel funkce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 10. 2022
Pohybové hry pro děti školního věku
Praha - 04. 10. 2022
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 04. 10. 2022
"Šablona" - Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 10. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
Šablona

Olomouc - 05. 10. 2022
"Šablona" - Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
Šablona

Praha - 05. 10. 2022
"Šablona" - Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže
Šablona

Praha - 05. 10. 2022
"Šablona" - Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
Šablona

Praha - 06. 10. 2022
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
ONLINE - webinář - 07. 10. 2022
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
"Šablona" - Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Šablona

Praha - 11. 10. 2022
Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
ONLINE - webinář - 11. 10. 2022
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 10. 2022
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
ONLINE - webinář - 11. 10. 2022
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Jihlava - 11. 10. 2022
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
Šablona

Ústí nad Labem - 12. 10. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
Šablona

Liberec - 13. 10. 2022
"Šablona" - Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 10. 2022 - 14. 10. 2022
"Šablona" - Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 10. 2022 - 14. 10. 2022
"Šablona" - Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Maturity – základní právní souvislosti (webinář)
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Ústí nad Labem - 17. 10. 2022
Pohybové hry pro děti školního věku
Liberec - 18. 10. 2022
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 18. 10. 2022
"Šablona" - Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona

Praha - 19. 10. 2022
"Šablona" - Projektová výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Šablona

Praha - 19. 10. 2022
Záškoláctví a absence (webinář)
ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
Vyučovací hodiny s využitím techniky v kostce (webinář)
ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
"Šablona" - Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 20. 10. 2022
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy
Šablona

Hradec Králové - 20. 10. 2022
"Šablona" - Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 10. 2022
"Šablona" - Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Šablona

Plzeň - 25. 10. 2022
Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
ONLINE - webinář - 25. 10. 2022
"Šablona" - Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 10. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 10. 2022
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Praha - 25. 10. 2022
"Šablona" - Hudebka nás baví
Šablona

Ústí nad Labem - 26. 10. 2022
"Šablona" - Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Hradec Králové - 31. 10. 2022
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 01. 11. 2022
Pohybové hry pro děti školního věku
Olomouc - 01. 11. 2022
"Šablona" - Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
Šablona

Praha - 01. 11. 2022
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 02. 11. 2022
"Šablona" - Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 02. 11. 2022 - 03. 11. 2022
"Šablona" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
"Šablona" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
"Šablona" - Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
"Šablona" - Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 11. 2022
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 11. 2022 - 08. 11. 2022
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 11. 2022 - 08. 11. 2022
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Liberec - 07. 11. 2022
"Šablona" - Párové a kooperativní učení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 11. 2022
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Brno - 08. 11. 2022
"Šablona" - Hudebka nás baví
Šablona

Praha - 09. 11. 2022
"Šablona" - Učíme se učit
Šablona

Praha - 09. 11. 2022
Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
"Šablona" - Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
Šablona

Praha - 09. 11. 2022
"Šablona" - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 11. 2022
"Šablona" - Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
Šablona

České Budějovice - 10. 11. 2022
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 11. 2022
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Praha - 14. 11. 2022
Mediální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (webinář)
ONLINE - webinář - 15. 11. 2022
Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
ONLINE - webinář - 15. 11. 2022
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 11. 2022
Pohybové hry pro děti školního věku
České Budějovice - 15. 11. 2022
"Šablona" - Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 11. 2022
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
"Šablona" - Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022 - 01. 12. 2022
"Šablona" - Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022 - 01. 12. 2022
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
ONLINE - webinář - 22. 11. 2022
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
ONLINE - webinář - 22. 11. 2022
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Ústí nad Labem - 22. 11. 2022
"Šablona" - Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Hradec Králové - 28. 11. 2022
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Pardubice - 28. 11. 2022
"Šablona" - Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
"Šablona" - Drogy ve škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
Pohybové hry pro děti školního věku
Brno - 29. 11. 2022
Environmentální výchova v MŠ (webinář)
ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
"Šablona" - Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
"Šablona" - Sociálně emoční učení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
"Šablona" - Slovní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 12. 2022 - 06. 12. 2022
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 12. 2022 - 06. 12. 2022
"Šablona" - Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Ústí nad Labem - 05. 12. 2022
"Šablona" - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Liberec - 06. 12. 2022
"Šablona" - Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
"Šablona" - Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 08. 12. 2022
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 12. 2022 - 13. 12. 2022
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 12. 2022 - 13. 12. 2022
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 12. 2022
Pohybové hry pro děti školního věku
Ústí nad Labem - 13. 12. 2022
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 13. 12. 2022
"Šablona" - Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 12. 2022
Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
"Šablona" - Čtenářské strategie (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
"Šablona" - Projektová výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 12. 2022
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Liberec - 19. 12. 2022
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Brno - 20. 12. 2022
Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů (webinář)
ONLINE - webinář - 04. 01. 2023
"Šablona" - Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 01. 2023
Párové a kooperativní učení v kostce (webinář)
ONLINE - webinář - 05. 01. 2023
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 09. 01. 2023
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Pardubice - 09. 01. 2023
"Šablona" - Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
"Šablona" - Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
Pohybové hry pro děti školního věku
Jihlava - 10. 01. 2023
"Šablona" - Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
Párové a kooperativní učení v matematice v kostce (webinář)
ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
"Šablona" - Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona

Ústí nad Labem - 11. 01. 2023
Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově (webinář)
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
Matematická gramotnost + (webinář)
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Praha - 16. 01. 2023
"Šablona" - Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Brno - 17. 01. 2023
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Olomouc - 17. 01. 2023
"Šablona" - Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Jihlava - 23. 01. 2023
"Šablona" - Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Učíme se učit (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
Finanční matematika pro život (webinář)
ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Zlín - 24. 01. 2023
"Šablona" - Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
"Šablona" - Slovní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 01. 02. 2023
Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
ONLINE - webinář - 02. 02. 2023
Osobnostní rozvoj pedagogů – sebepoznání a spolupráce (webinář)
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
Mediální výchova v hodinách českého jazyka (webinář)
ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
Matematika kolem nás (webinář)
ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
"Šablona" - Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 02. 2023
"Šablona" - Projektová výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 02. 2023
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
ONLINE - webinář - 21. 02. 2023
"Šablona" - Čtenářské strategie (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 22. 02. 2023
"Šablona" - Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 02. 2023
"Šablona" - Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 03. 2023
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 03. 2023
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Olomouc - 20. 03. 2023
"Šablona" - Drogy ve škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 28. 03. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář