Pro učitele DVPP

Zřetel pro učitele DVPPNabízíme školení akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, na Vašem pracovišti nebo online - pro Váš pedagogický sbor, pracovní koletkiv, pro sborovnu. Kompletní nabídka témat zde.

Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon jsou označeny příznakem "Šablona".

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Chůvy
 • Učitelé MŠ
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Formativní hodnocení (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Hry na školy v přírodě a pobytové akce


Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Čtenářská pregramotnost (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Neuro-lingvistické programování v práci (nejen) učitele (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Poezie v edukaci

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Slovní hodnocení (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga (webinář)
 • Učitelé MŠ
Možnosti využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Projektová výuka (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
Šablona
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Asertivní řešení problémů (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů (webinář)
Název
Místo - Termín
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Brno - Poliklinika Starý Lískovec - 02. 04. 2023
"Šablona" - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
Šablona

ONLINE - webinář + Brno - 03. 04. 2023 - 19. 05. 2023
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 04. 2023 - 04. 04. 2023
"Šablona" - Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023
"Šablona" - Hry na školy v přírodě a pobytové akce
Šablona

Brno - ZŠ Kamínky - 04. 04. 2023
"Šablona" - Čtenářská pregramotnost (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023 - 13. 04. 2023
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023
"Šablona" - Neuro-lingvistické programování v práci (nejen) učitele (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023
"Šablona" - Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona

Ústí nad Labem - Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem - 05. 04. 2023
"Šablona" - Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Šablona

Praha - 14. 04. 2023
"Šablona" - Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 04. 2023
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 04. 2023
"Šablona" - Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 04. 2023 - 18. 04. 2023
"Šablona" - Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 04. 2023
"Šablona" - Hry na školy v přírodě a pobytové akce
Šablona

Olomouc - 18. 04. 2023
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 04. 2023
"Šablona" - Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 04. 2023
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Ústí nad Labem - 18. 04. 2023
"Šablona" - Slovní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 04. 2023 - 20. 04. 2023
"Šablona" - Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 04. 2023
Možnosti využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy
Olomouc - 20. 04. 2023
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 04. 2023
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 04. 2023
"Šablona" - Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 04. 2023 - 25. 04. 2023
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 04. 2023
"Šablona" - Projektová výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 04. 2023
"Šablona" - Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 04. 2023
"Šablona" - Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 04. 2023
"Šablona" - Hry na školy v přírodě a pobytové akce
Šablona

Zlín - 25. 04. 2023
"Šablona" - Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 04. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář