Pro učitele DVPP

Zřetel pro učitele DVPPNabízíme školení v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, na Vašem pracovišti nebo online - pro Váš pedagogický sbor, pracovní koletkiv, pro sborovnu. Kompletní nabídka témat zde.

Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon, jsou označeny příznakem "Šablony".

 

Cílová skupina Název Místo Termín
kvalifikační vzdělávání
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Školní metodik prevence
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované


 • Chůvy
 • Učitelé MŠ
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věkšablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)


šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Drobné hry pro děti mladšího školního věku

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Motivace k vyrovnanému pracovnímu a osobnímu životu (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Začni otázkou (webinář)
šablony
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Wellbeing jako součást sociálně-emočních dovedností (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Asertivita v životě pedagoga (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
„Já vás slyším“, ale nevnímám (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)šablony
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)

šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)


šablony
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Komunikace s rodiči v MŠ (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Rituály v mateřské škole a speciálním školství (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Asertivní řešení problémů (webinář)

šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Činnosti pro nadané děti (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Jak uchopit „novou“ informatiku na 1. stupni ZŠ


šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagogašablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
Nekázeň u žáků a její prevence (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
šablony
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Základy profesní etiky pro pedagogy (webinář)
Název
Místo - Termín
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
kvalifikační vzdělávání
šablony

ONLINE - webinář + Praha - 29. 09. 2023 - 13. 12. 2024
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
kvalifikační vzdělávání
šablony

ONLINE - webinář + Brno - 29. 09. 2023 - 13. 12. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 30. 09. 2023
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 02. 10. 2023
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 02. 10. 2023
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 02. 10. 2023
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
šablony

Praha - TJ Sokol Praha Vršovice - 03. 10. 2023
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 03. 10. 2023
Motivace k vyrovnanému pracovnímu a osobnímu životu (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 04. 10. 2023
Začni otázkou (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 04. 10. 2023
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 04. 10. 2023
Wellbeing jako součást sociálně-emočních dovedností (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 04. 10. 2023
Asertivita v životě pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 04. 10. 2023
„Já vás slyším“, ale nevnímám (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 05. 10. 2023
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

Ostrava - školicí středisko HERTIN - 09. 10. 2023 - 27. 11. 2023
Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 09. 10. 2023
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 09. 10. 2023
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
šablony

Ústí nad Labem - 10. 10. 2023
Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 10. 10. 2023
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 10. 10. 2023
Komunikace s rodiči v MŠ (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 10. 10. 2023
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 10. 10. 2023
Rituály v mateřské škole a speciálním školství (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 11. 10. 2023
Asertivní řešení problémů (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 11. 10. 2023
Činnosti pro nadané děti (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 11. 10. 2023
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 11. 10. 2023
Jak uchopit „novou“ informatiku na 1. stupni ZŠ
šablony

Praha - 11. 10. 2023
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
šablony

Ostrava - 11. 10. 2023
Nekázeň u žáků a její prevence (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 12. 10. 2023
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
šablony

Olomouc - 12. 10. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář