Pro učitele DVPP

Zřetel pro učitele DVPPNabízíme školení akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, na Vašem pracovišti nebo online - pro Váš pedagogický sbor, pracovní koletkiv, pro sborovnu. Kompletní nabídka témat zde.

Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon jsou označeny příznakem "Šablona".

 

Cílová skupina Název Místo Termín
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Čtenářské strategie (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Legislativní novinky ve vzdělávání dětí a žáků – cizinců (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Třídní učitel, nejlepší znalec třídy (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Slovní hodnocení (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Školní metodik prevence
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Začínající asistent pedagoga – co by měli asistent pedagoga i škola vědět (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
„Já vás slyším“, ale nevnímám
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)

Šablona
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
Výuka žáků s ADHD, ADD (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Aktivity do hodin matematiky v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření

Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Formativní hodnocení (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Posílám to dál aneb co by mohl potřebovat učitel, aby byl učitelem (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Mediální výchova v hodinách českého jazyka (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Emoce v příběhu, knize
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Adaptace začínajícího učitele – co by měli vědět začínající učitel, uvádějící učitel i vedení školy (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Myšlenkové mapy (webinář)


Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Asistent pedagoga – pracovní náplň, účel funkce (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Pohybové hry pro děti školního věku

Šablona
 • Učitelé MŠ
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
O kormidlo se mohou dělit i dva aneb kdo je tady kapitánem (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
Šablona
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)


Šablona
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Šablona
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)


Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Emoční inteligence při práci pedagoga (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
„Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči
Šablona
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Maturity – základní právní souvislosti (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Poezie v edukaci


Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Projektová výuka (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Záškoláctví a absence (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Vyučovací hodiny s využitím techniky v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Činnosti pro nadané děti
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Když já chci, a oni nechtějí (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Emoční management pro pedagogy
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)


Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Drobné hry pro děti mladšího školního věku

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Hudebka nás baví
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Asertivita v životě pedagoga (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Emoční management pro pedagogy (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Kreativně ve školním prostředí
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Obtížné pedagogické situace
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Párové a kooperativní učení (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Učíme se učit
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Mediální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Projektová výuka II. (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
Jak učit, a nikoli sebe i žáky mučit (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Zážitkové techniky protidrogové prevence


Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Drogy ve škole (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Environmentální výchova v MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Sociálně emoční učení (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
„Já vás slyším“, ale nevnímám (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Výuka podle učebních stylů žáka (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
„Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga (webinář)
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Základní školní lyžování
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
Základní školní snowboarding
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
Doškolovací kurz základního školního lyžování
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Kreativně ve školním prostředí (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Začni otázkou (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Obtížné pedagogické situace (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Párové a kooperativní učení v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Vědí děti, které učíme, jak se učit? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Párové a kooperativní učení v matematice v kostce (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Specifika týmové spolupráce ve školním prostředí (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Neuro-lingvistické programování v práci (nejen) učitele (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Činnosti pro nadané děti (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Matematická gramotnost + (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Komunikace s rodičem v konfliktní situaci (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Tandemová (párová) výuka (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Podpůrná opatření u žáků (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Učíme se učit (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Finanční matematika pro život (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Osobnostní rozvoj pedagogů – sebepoznání a spolupráce (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Matematika kolem nás (webinář)
Název
Místo - Termín
"Šablona" - Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava
Šablona

Praha - 13. 09. 2022
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 09. 2022
"Šablona" - Čtenářské strategie (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 09. 2022
"Šablona" - Legislativní novinky ve vzdělávání dětí a žáků – cizinců (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 09. 2022
"Šablona" - Třídní učitel, nejlepší znalec třídy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 09. 2022
"Šablona" - Slovní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 09. 2022
"Šablona" - Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona

ONLINE - webinář + Praha - 16. 09. 2022 - 09. 12. 2023
"Šablona" - Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona

ONLINE - webinář + Olomouc - 16. 09. 2022 - 09. 12. 2023
"Šablona" - Začínající asistent pedagoga – co by měli asistent pedagoga i škola vědět (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 09. 2022
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 20. 09. 2022
"Šablona" - Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 09. 2022
"Šablona" - „Já vás slyším“, ale nevnímám
Šablona

Praha - 21. 09. 2022
"Šablona" - Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 09. 2022
"Šablona" - Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 22. 09. 2022
"Šablona" - Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 22. 09. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Šablona

Pardubice - 26. 09. 2022
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 26. 09. 2022
"Šablona" - Výuka žáků s ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 26. 09. 2022
"Šablona" - Aktivity do hodin matematiky v kostce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 26. 09. 2022
"Šablona" - Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava
Šablona

Plzeň - 27. 09. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
Šablona

Brno - 27. 09. 2022
"Šablona" - Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 09. 2022
"Šablona" - Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 09. 2022
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 09. 2022
"Šablona" - Posílám to dál aneb co by mohl potřebovat učitel, aby byl učitelem (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 09. 2022
"Šablona" - Mediální výchova v hodinách českého jazyka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 09. 2022
"Šablona" - Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 09. 2022
"Šablona" - Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Praha - 03. 10. 2022
"Šablona" - Adaptace začínajícího učitele – co by měli vědět začínající učitel, uvádějící učitel i vedení školy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
"Šablona" - Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Šablona

Praha - 03. 10. 2022
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 10. 2022
"Šablona" - Asistent pedagoga – pracovní náplň, účel funkce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 10. 2022
"Šablona" - Pohybové hry pro děti školního věku
Šablona

Praha - 04. 10. 2022
"Šablona" - Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 10. 2022
"Šablona" - Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 10. 2022
"Šablona" - Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Šablona

Brno - 04. 10. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
Šablona

Olomouc - 05. 10. 2022
"Šablona" - Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
Šablona

Praha - 05. 10. 2022
"Šablona" - Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže
Šablona

Praha - 05. 10. 2022
"Šablona" - Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
"Šablona" - O kormidlo se mohou dělit i dva aneb kdo je tady kapitánem (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
"Šablona" - Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
Šablona

Praha - 06. 10. 2022
"Šablona" - Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 10. 2022
"Šablona" - Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 10. 2022
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
"Šablona" - Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
"Šablona" - Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Šablona

Praha - 11. 10. 2022
"Šablona" - Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 10. 2022
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 10. 2022
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 10. 2022
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona

Jihlava - 11. 10. 2022
"Šablona" - Emoční inteligence při práci pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 10. 2022 - 13. 10. 2022
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
Šablona

Ústí nad Labem - 12. 10. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
Šablona

Liberec - 13. 10. 2022
"Šablona" - Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 10. 2022 - 14. 10. 2022
"Šablona" - Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 10. 2022 - 14. 10. 2022
"Šablona" - Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
"Šablona" - „Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči
Šablona

Brno - 13. 10. 2022
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
"Šablona" - Maturity – základní právní souvislosti (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Ústí nad Labem - 17. 10. 2022
"Šablona" - Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
"Šablona" - Pohybové hry pro děti školního věku
Šablona

Liberec - 18. 10. 2022
"Šablona" - Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 10. 2022
"Šablona" - Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Šablona

Olomouc - 18. 10. 2022
"Šablona" - Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Šablona

Praha - 19. 10. 2022
"Šablona" - Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona

Praha - 19. 10. 2022
"Šablona" - Projektová výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Šablona

Praha - 19. 10. 2022
"Šablona" - Záškoláctví a absence (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
"Šablona" - Vyučovací hodiny s využitím techniky v kostce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
"Šablona" - Činnosti pro nadané děti
Šablona

Praha - 19. 10. 2022
"Šablona" - Když já chci, a oni nechtějí (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
"Šablona" - Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 20. 10. 2022
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy
Šablona

Hradec Králové - 20. 10. 2022
"Šablona" - „Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči
Šablona

Praha - 20. 10. 2022
"Šablona" - Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 10. 2022
"Šablona" - Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
"Šablona" - Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Šablona

Plzeň - 25. 10. 2022
"Šablona" - Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 10. 2022
"Šablona" - Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 10. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 10. 2022
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Šablona

Praha - 25. 10. 2022
"Šablona" - Hudebka nás baví
Šablona

Ústí nad Labem - 26. 10. 2022
"Šablona" - Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Hradec Králové - 31. 10. 2022
"Šablona" - Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 01. 11. 2022
"Šablona" - Pohybové hry pro děti školního věku
Šablona

Olomouc - 01. 11. 2022
"Šablona" - Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
Šablona

Praha - 01. 11. 2022
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 02. 11. 2022
"Šablona" - Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 02. 11. 2022 - 03. 11. 2022
"Šablona" - Kreativně ve školním prostředí
Šablona

Olomouc - 02. 11. 2022
"Šablona" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
"Šablona" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
"Šablona" - Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
"Šablona" - Obtížné pedagogické situace
Šablona

Brno - 03. 11. 2022
"Šablona" - Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 11. 2022
"Šablona" - Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 11. 2022
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 11. 2022 - 08. 11. 2022
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 11. 2022 - 08. 11. 2022
"Šablona" - Začínající asistent pedagoga – co by měli asistent pedagoga i škola vědět (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 11. 2022
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Liberec - 07. 11. 2022
"Šablona" - Párové a kooperativní učení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 11. 2022
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona

Brno - 08. 11. 2022
"Šablona" - Hudebka nás baví
Šablona

Praha - 09. 11. 2022
"Šablona" - Učíme se učit
Šablona

Praha - 09. 11. 2022
"Šablona" - Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
"Šablona" - Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
Šablona

Praha - 09. 11. 2022
"Šablona" - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 11. 2022
"Šablona" - Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
Šablona

České Budějovice - 10. 11. 2022
"Šablona" - Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga
Šablona

Praha - 10. 11. 2022
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 11. 2022
"Šablona" - Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 11. 2022
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Praha - 14. 11. 2022
"Šablona" - Mediální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 11. 2022
"Šablona" - Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 11. 2022
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 11. 2022
"Šablona" - Pohybové hry pro děti školního věku
Šablona

České Budějovice - 15. 11. 2022
"Šablona" - Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 11. 2022
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
"Šablona" - Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022 - 01. 12. 2022
"Šablona" - Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022 - 01. 12. 2022
"Šablona" - Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
"Šablona" - Projektová výuka II. (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
"Šablona" - Jak učit, a nikoli sebe i žáky mučit (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
"Šablona" - Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
"Šablona" - Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 22. 11. 2022
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 22. 11. 2022
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Šablona

Ústí nad Labem - 22. 11. 2022
"Šablona" - Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
"Šablona" - Třídní učitel, nejlepší znalec třídy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
"Šablona" - Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Šablona

Zlín - 28. 11. 2022
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Hradec Králové - 28. 11. 2022
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Pardubice - 28. 11. 2022
"Šablona" - Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 28. 11. 2022
"Šablona" - Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
"Šablona" - Drogy ve škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
"Šablona" - Pohybové hry pro děti školního věku
Šablona

Brno - 29. 11. 2022
"Šablona" - Environmentální výchova v MŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
"Šablona" - Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
"Šablona" - Sociálně emoční učení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
"Šablona" - „Já vás slyším“, ale nevnímám (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
"Šablona" - Výuka podle učebních stylů žáka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
"Šablona" - Slovní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
"Šablona" - „Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 12. 2022 - 06. 12. 2022
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 12. 2022 - 06. 12. 2022
"Šablona" - Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Ústí nad Labem - 05. 12. 2022
"Šablona" - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
"Šablona" - Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
"Šablona" - Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Šablona

Liberec - 06. 12. 2022
"Šablona" - Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
"Šablona" - Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 08. 12. 2022
"Šablona" - Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 08. 12. 2022
Základní školní lyžování
Deštné v Orlických horách - Chata Kačenka - 09. 12. 2022 - 13. 12. 2022
Základní školní snowboarding
Deštné v Orlických horách - Chata Kačenka - 09. 12. 2022 - 13. 12. 2022
Doškolovací kurz základního školního lyžování
Deštné v Orlických horách - Chata Kačenka - 11. 12. 2022 - 13. 12. 2022
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
Deštné v Orlických horách - Chata Kačenka - 11. 12. 2022 - 13. 12. 2022
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 12. 2022 - 13. 12. 2022
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 12. 2022 - 13. 12. 2022
"Šablona" - Výuka žáků s ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 12. 2022
"Šablona" - Pohybové hry pro děti školního věku
Šablona

Ústí nad Labem - 13. 12. 2022
"Šablona" - Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 12. 2022
"Šablona" - Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 12. 2022
"Šablona" - Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
"Šablona" - Kreativně ve školním prostředí (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
"Šablona" - Začni otázkou (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
"Šablona" - Čtenářské strategie (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
"Šablona" - Obtížné pedagogické situace (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
"Šablona" - Projektová výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 12. 2022
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Liberec - 19. 12. 2022
"Šablona" - Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona

Brno - 20. 12. 2022
"Šablona" - Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
"Šablona" - Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 01. 2023
"Šablona" - Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 01. 2023
"Šablona" - Párové a kooperativní učení v kostce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 01. 2023
"Šablona" - Vědí děti, které učíme, jak se učit? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 01. 2023
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 09. 01. 2023
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Pardubice - 09. 01. 2023
"Šablona" - Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 09. 01. 2023
"Šablona" - Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
"Šablona" - Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
"Šablona" - Pohybové hry pro děti školního věku
Šablona

Jihlava - 10. 01. 2023
"Šablona" - Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
"Šablona" - Párové a kooperativní učení v matematice v kostce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
"Šablona" - Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona

Ústí nad Labem - 11. 01. 2023
"Šablona" - Specifika týmové spolupráce ve školním prostředí (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 01. 2023
"Šablona" - Neuro-lingvistické programování v práci (nejen) učitele (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 01. 2023
"Šablona" - Činnosti pro nadané děti (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 01. 2023
"Šablona" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
"Šablona" - Matematická gramotnost + (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Praha - 16. 01. 2023
"Šablona" - Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
"Šablona" - Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Brno - 17. 01. 2023
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona

Olomouc - 17. 01. 2023
"Šablona" - Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Emoční inteligence při práci pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 01. 2023 - 19. 01. 2023
"Šablona" - Komunikace s rodičem v konfliktní situaci (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
"Šablona" - Tandemová (párová) výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
"Šablona" - Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Jihlava - 23. 01. 2023
"Šablona" - Podpůrná opatření u žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Učíme se učit (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Finanční matematika pro život (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona

Zlín - 24. 01. 2023
"Šablona" - Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
"Šablona" - Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
"Šablona" - Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 26. 01. 2023
"Šablona" - Myšlenkové mapy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
"Šablona" - Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
"Šablona" - Slovní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 01. 02. 2023
"Šablona" - Když já chci, a oni nechtějí (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 01. 02. 2023
"Šablona" - Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 02. 02. 2023
"Šablona" - Osobnostní rozvoj pedagogů – sebepoznání a spolupráce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
"Šablona" - Mediální výchova v hodinách českého jazyka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
"Šablona" - Matematika kolem nás (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
"Šablona" - Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 02. 2023
"Šablona" - Projektová výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 02. 2023
"Šablona" - Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 02. 2023
"Šablona" - Čtenářské strategie (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 22. 02. 2023
"Šablona" - Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 02. 2023
"Šablona" - Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 03. 2023
"Šablona" - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 03. 2023
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Olomouc - 20. 03. 2023
"Šablona" - Drogy ve škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 28. 03. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář