logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Koordinátor ŠVP

Zřetel Koordinátor ŠVP

Vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, známý také pod názvem Studium pro koordinátory ŠVP.

  • Akreditace MŠMT
  • Forma online
  • Zkušení lektoři a lektorky z praxe
  • Absolventi obdrží osvědčení

Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol 

Studium je určeno učitelům, kteří by chtěli působit (nebo již působí) jako koordinátoři ŠVP (školního vzdělávacího programu).

Cílem studia je vybavit učitele klíčovými vědomostmi a dovednostmi, aby byli schopni motivovat pedagogický sbor a efektivně plánovat tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP). Dále se zaměříme na identifikaci individuálních vzdělávacích potřeb učitelů a poskytneme jim nástroje pro doporučování vhodných vzdělávacích aktivit. Učitelé získají dovednosti k organizaci a koordinaci tvorby ŠVP a také budou schopni úspěšně koordinovat aktivity spojené s realizací ŠVP v praxi. Budeme se věnovat procesu úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit, aby se dosáhlo neustálého zlepšování v kvalitě vzdělávání.

Studium je rozloženo do 3 semestrů, probíhá ONLINE (synchronní formou, v reálném čase s lektorem). Lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon

Rozsah

256 vyučovacích hodin

Obsah kurzu

  • Kurikulární reforma
  • Činnosti předcházející tvorbě ŠVP
  • Tvorba ŠVP
  • Realizace ŠVP v praxi
  • Základní manažerské dovednosti

Zakončení kurzu

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování závěrečné práce. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z ověření znalostí před komisí.

Vstupní požadavky

Studium je určeno pro učitele všech typů škol.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb