logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Chůva pro děti v dětské skupině - profesní zkouška

Zřetel Chůva v dětské skupině zkouška zelená.jpg

Jsmě autorizovanou osobou MPSV oprávněnou realizovat zkoušky profesní kvalifikace

  • Zkouška dle hodnoticího standardu
  • Studijní materiály
  • Možnost rozdílové zkoušky
  • Oprávnění pracovat v dětské skupině
  • Jako součást rekvalifikačního kurzu nebo samostatná zkouška
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace

 

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. 

V souladu s novelou zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině

 

Profesní zkouška

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška. Rozsah zkoušky: písemná část 90 minut, ústní část 2 hodiny. Rozdílová zkouška probíhá taktéž ve dvou dnech. Doba trvání písemné, ústní a praktické části je kratší: písemný test 60 minut, ústní a praktická část 60 minut. 

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky. Zájemci o rozdílovou zkoušku tuto práci neodevzdávají (uznaná kompetence). 

 

Rozdílová zkouška

Absolvovali jste zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky? Přihlaste se k rozdílové zkoušce. 

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M), jsou mu uznány některé z kompetencí. Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat a přihlásí se pouze k rozdílové zkoušce. 

Pro absolventy profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině jsme připravili také Rozdílovou zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

 

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů nebo v prezenční formě na klíčová témata Vaší profese: