Chůva pro děti v dětské skupině – profesní zkouška

Zřetel Chůva pro děti v dětské skupině

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. 

V souladu s novelou zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině

 

 

 

Profesní zkouška

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška. Rozsah zkoušky: písemná část 90 minut, ústní část 2 hodiny. Rozdílová zkouška probíhá taktéž ve dvou dnech. Doba trvání písemné, ústní a praktické části je kratší: písemný test 60 minut, ústní a praktická část 60 minut. 

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky. Zájemci o rozdílovou zkoušku tuto práci neodevzdávají (uznaná kompetence). 

 

Rozdílová zkouška

Absolvovali jste zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky? Přihlaste se k rozdílové zkoušce. 

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M), jsou mu uznány některé z kompetencí. Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat a přihlásí se pouze k rozdílové zkoušce. 

Pro absolventy profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině jsme připravili také Rozdílovou zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název zkoušky):

Název
Místo - Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Praha - ZŠ Táborská - 01. 03. 2024 - 03. 03. 2024
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Praha - ZŠ Táborská - 01. 03. 2024 - 03. 03. 2024
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Frýdek-Místek - Národní dům - 05. 04. 2024 - 07. 04. 2024
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Frýdek-Místek - Národní dům - 05. 04. 2024 - 07. 04. 2024

 

Další vzdělávání pro chůvy 

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese. 

Zákonnou povinností poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky. 

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název Místo Termín
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Praha - ZŠ Táborská 09. 12. 2023
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou ONLINE - webinář 12. 12. 2023
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet ONLINE - webinář 18. 12. 2023
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy ONLINE - webinář 18. 12. 2023
Předčtenářské dovednosti u dětí ONLINE - webinář 09. 01. 2024
Sebekoučink pro chůvy ONLINE - webinář 10. 01. 2024
Wellbeing pro chůvy ONLINE - webinář 17. 01. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Praha - ZŠ Táborská 10. 02. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Ostrava - školicí středisko HERTIN 30. 03. 2024
Název
Místo - Termín
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 09. 12. 2023
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
ONLINE - webinář - 12. 12. 2023
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 18. 12. 2023
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy
ONLINE - webinář - 18. 12. 2023
Předčtenářské dovednosti u dětí
ONLINE - webinář - 09. 01. 2024
Sebekoučink pro chůvy
ONLINE - webinář - 10. 01. 2024
Wellbeing pro chůvy
ONLINE - webinář - 17. 01. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 10. 02. 2024
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Ostrava - školicí středisko HERTIN - 30. 03. 2024

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář