logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Zřetel Studium pro ředitele

Studium k získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 

  • Akreditace MŠMT dle standardu
  • Online výuka a praktická stáž
  • Zkušení lektoři a lektorky z praxe
  • Sdílení zkušeností s ostatními účastníky
  • Absolventi obdrží osvědčení

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 

Studium je rozloženo do 2 semestrů, probíhá ONLINE (synchronní formou, v reálném čase s lektorem). 

Obsah kurzu

Výuka (104 vyuč. hodin online)

  • Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
  • Pracovní právo
  • Financování školy
  • Organizace školy a pedagogického procesu

Stáž (15 vyuč. hodin)

  • Stáž ve škole nebo školském zařízení

Zakončení kurzu

Závěrečná zkouška (online) se skládá z obhajoby závěrečné písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů, pohovoru o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a z ověření získaných znalostí před komisí.
 
Aktuálně vypsané termíny
Název Místo Termín Akce
kvalifikační vzdělávání
šablony
Studium pro ředitele škol a školských zařízení - kombinované ONLINE - webinář 12. 09. 2024 - 30. 04. 2025
Název
Místo - Termín
Studium pro ředitele škol a školských zařízení - kombinované
kvalifikační vzdělávání
šablony

ONLINE - webinář - 12. 09. 2024 - 30. 04. 2025
Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb