logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Vzdělávání pro sociální služby

Zřetel pro sociální služby 2023

Nabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

 • Online, prezenční i kombinovaná forma
 • Rozsáhlý výběr seminářů, workshopů
 • Kvalifikační kurzy
 • Zkušení lektoři s praxí v sociálních službách
 • Všechna školení lze realizovat také na míru pro pracovní tým
 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení

V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky bezdomovectví
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce s emocemi v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy vedení lidí a týmové spolupráce

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Podpora změny a motivace u klientů
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytnutí sociální služby
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Biblioterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
 • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit. • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Paliativní péče v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická asertivita v sociálních službách • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Slovní sebeobrana
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Veřejnost
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Manipulace a jak s ní pracovat
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality


Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 17. 06. 2024
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 17. 06. 2024
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Základy vedení lidí a týmové spolupráce
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 20. 06. 2024
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy
ONLINE - webinář - 20. 06. 2024
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytnutí sociální služby
ONLINE - webinář - 21. 06. 2024
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 21. 06. 2024
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 21. 06. 2024
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
ONLINE - webinář - 24. 06. 2024
Biblioterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" - 24. 06. 2024
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 24. 06. 2024 - 25. 06. 2024
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
ONLINE - webinář - 25. 06. 2024
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 25. 06. 2024
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách
ONLINE - webinář - 26. 06. 2024
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 26. 06. 2024
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí
ONLINE - webinář - 26. 06. 2024
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 26. 06. 2024
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 27. 06. 2024
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 27. 06. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 12. 07. 2024 - 19. 08. 2024
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 18. 07. 2024
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Ostrava - 02. 09. 2024
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 03. 09. 2024
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
ONLINE - webinář - 04. 09. 2024
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe
ONLINE - webinář - 05. 09. 2024
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 05. 09. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 06. 09. 2024 - 18. 10. 2024

Sledujte vzdělávání pro sociální služby
fb