Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Manipulace a jak s ní pracovat
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kvalita sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce s emocemi v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Podpora změny a motivace u klientů

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
PR a marketing pro poskytovatele sociálních služeb

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická asertivita v sociálních službách • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním


 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Reminiscence – práce se vzpomínkami

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Efektivní komunikace • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách


 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v teorii a praxi

 • Pracovníci v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do problematiky duševního onemocnění


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demenceNázev
Místo - Termín
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy
ONLINE - webinář - 03. 10. 2023
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 04. 10. 2023
Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje
ONLINE - webinář - 04. 10. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 05. 10. 2023
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 05. 10. 2023
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Brno - Zřetel, s.r.o. - 09. 10. 2023
Kvalita sociálních služeb
ONLINE - webinář - 10. 10. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 10. 10. 2023
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 10. 10. 2023
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 11. 10. 2023
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 11. 10. 2023
PR a marketing pro poskytovatele sociálních služeb
Praha - 11. 10. 2023
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 12. 10. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 12. 10. 2023
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Olomouc - 12. 10. 2023
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 12. 10. 2023
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 13. 10. 2023
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 13. 10. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 16. 10. 2023 - 17. 10. 2023
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 16. 10. 2023 - 17. 10. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 17. 10. 2023
Reminiscence – práce se vzpomínkami
ONLINE - webinář - 17. 10. 2023
Efektivní komunikace
Praha - 18. 10. 2023
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
ONLINE - webinář - 18. 10. 2023 - 19. 10. 2023
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
ONLINE - webinář - 18. 10. 2023
Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v teorii a praxi
Brno - 19. 10. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 20. 10. 2023 - 08. 12. 2023
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 20. 10. 2023
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Zlín - 20. 10. 2023
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 20. 10. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář