Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Komunikace s klientem se specifickým chováním

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce s emocemi v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Řízení času s ohledem na osobní vizi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do problematiky duševního onemocnění
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Teorie a metody sociální práce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Žena a pomáhající profese
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Terénní sociální práce v praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická asertivita v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s mentálním postižením
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy krizové intervence
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Reminiscence – práce se vzpomínkami
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Z hlavy do těla - praktický hravý workshop pro skutečnou změnu
Název
Místo - Termín
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Olomouc - 24. 04. 2023
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 24. 04. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Olomouc - 25. 04. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Olomouc - 25. 04. 2023
Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
Praha - 25. 04. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 25. 04. 2023
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 25. 04. 2023
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 26. 04. 2023
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 26. 04. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Ostrava - 26. 04. 2023
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Brno - 26. 04. 2023
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 26. 04. 2023
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 26. 04. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 27. 04. 2023
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Olomouc - 28. 04. 2023 - 29. 04. 2023
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 28. 04. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 02. 05. 2023
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 02. 05. 2023
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 03. 05. 2023
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 04. 05. 2023
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 04. 05. 2023
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
ONLINE - webinář - 04. 05. 2023
Žena a pomáhající profese
ONLINE - webinář - 04. 05. 2023
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 05. 05. 2023
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 09. 05. 2023
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
ONLINE - webinář - 10. 05. 2023
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 10. 05. 2023
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 10. 05. 2023 - 11. 05. 2023
Efektivní komunikace
Olomouc - 10. 05. 2023
Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s mentálním postižením
Olomouc - 10. 05. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář