Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
 • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Gerontooblek - simulace stáří
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do problematiky duševního onemocnění
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Terénní sociální práce v praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Uživatel drog jako klient sociální služby
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
Název
Místo - Termín
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Praha - 16. 01. 2023
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Brno - 17. 01. 2023
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023 - 19. 01. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023 - 24. 01. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Valašské Meziříčí - 23. 01. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
České Budějovice - 24. 01. 2023
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
ONLINE - webinář - 24. 01. 2023 - 25. 01. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 24. 01. 2023 - 25. 01. 2023
Gerontooblek - simulace stáří
Ostrava - 24. 01. 2023
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 26. 01. 2023
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 26. 01. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 27. 01. 2023 - 10. 03. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023 - 01. 02. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 01. 02. 2023 - 02. 02. 2023
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 02. 02. 2023
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023 - 07. 02. 2023
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář