logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Vzdělávání pro sociální služby

Zřetel pro sociální služby 2023

Nabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

 • Online, prezenční i kombinovaná forma
 • Rozsáhlý výběr seminářů, workshopů
 • Kvalifikační kurzy
 • Zkušení lektoři s praxí v sociálních službách
 • Všechna školení lze realizovat také na míru pro pracovní tým
 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení

V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do problematiky duševního onemocnění
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy krizové intervence
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace s klientem se specifickým chováním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Řízení času s ohledem na osobní vizi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kreativní myšlení v praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky bezdomovectví
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Jak založit sociální podnik
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce s emocemi v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy vedení lidí a týmové spolupráce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Podpora změny a motivace u klientů
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytnutí sociální služby
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Biblioterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Praha - 05. 06. 2024
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 06. 06. 2024
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 07. 06. 2024
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 07. 06. 2024
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 10. 06. 2024 - 11. 06. 2024
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 10. 06. 2024
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
Praha - 10. 06. 2024
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - 11. 06. 2024
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Praha - 11. 06. 2024
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 12. 06. 2024
Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje
ONLINE - webinář - 12. 06. 2024
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 12. 06. 2024
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 12. 06. 2024
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 12. 06. 2024
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 13. 06. 2024
Kreativní myšlení v praxi
ONLINE - webinář - 14. 06. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 06. 2024 - 29. 07. 2024
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 17. 06. 2024 - 18. 06. 2024
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 17. 06. 2024
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 17. 06. 2024
Jak založit sociální podnik
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Základy vedení lidí a týmové spolupráce
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 19. 06. 2024
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 20. 06. 2024
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy
ONLINE - webinář - 20. 06. 2024
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytnutí sociální služby
ONLINE - webinář - 21. 06. 2024
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 21. 06. 2024
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 21. 06. 2024

Sledujte vzdělávání pro sociální služby
fb