Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky bezdomovectví


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace s klientem se specifickým chováním


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Paliativní péče v sociálních službách


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Slovní sebeobrana
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci na úřadě
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
 • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kreativní myšlení v praxi


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Cílování a škálování v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Management a kvalita v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Zákon o sociálních službách a jeho implementace do praxe

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy krizové intervence
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Domácí násilí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Dítě s traumatem a jeho socializace
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Péče a možnosti komunikace při práci s osobami s Alzheimerovou nemocí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem

Název
Místo - Termín
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Praha - 23. 10. 2023
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 23. 10. 2023
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
ONLINE - webinář - 23. 10. 2023
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 23. 10. 2023
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 23. 10. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Brno - 24. 10. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 24. 10. 2023
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 24. 10. 2023
Efektivní komunikace
Brno - 25. 10. 2023
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 25. 10. 2023
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Praha - 25. 10. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 26. 10. 2023
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
ONLINE - webinář - 26. 10. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 26. 10. 2023
Kreativní myšlení v praxi
ONLINE - webinář - 30. 10. 2023 - 31. 10. 2023
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
ONLINE - webinář - 30. 10. 2023
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 30. 10. 2023
Management a kvalita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 31. 10. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 31. 10. 2023
Zákon o sociálních službách a jeho implementace do praxe
ONLINE - webinář - 31. 10. 2023
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách
Olomouc - 01. 11. 2023
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
ONLINE - webinář - 01. 11. 2023 - 02. 11. 2023
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 01. 11. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 02. 11. 2023
Domácí násilí
ONLINE - webinář - 02. 11. 2023
Dítě s traumatem a jeho socializace
ONLINE - webinář - 02. 11. 2023
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
ONLINE - webinář - 02. 11. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 03. 11. 2023 - 18. 12. 2023
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 03. 11. 2023
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
ONLINE - webinář - 03. 11. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář