logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Vzdělávání pro sociální služby

Zřetel pro sociální služby 2023

Nabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

 • Online, prezenční i kombinovaná forma
 • Rozsáhlý výběr seminářů, workshopů
 • Kvalifikační kurzy
 • Zkušení lektoři s praxí v sociálních službách
 • Všechna školení lze realizovat také na míru pro pracovní tým
 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení

V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Gerontooblek - simulace stáří
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Zážitkové techniky protidrogové prevence

Dluhová problematika v praxi: základní průvodce pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 18. 10. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 18. 10. 2024 - 29. 11. 2024
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 18. 10. 2024
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 21. 10. 2024 - 22. 10. 2024
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 21. 10. 2024
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách
ONLINE - webinář - 22. 10. 2024
Řízení kvality pobytových služeb pro seniory
ONLINE - webinář - 22. 10. 2024
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - 22. 10. 2024
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 22. 10. 2024
Základy adiktologického poradenství
Ostrava - 23. 10. 2024 - 24. 10. 2024
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Brno - 23. 10. 2024
Komunikace s rodinou klienta - Předávání informací, vyjednávání a sdělování špatných zpráv
ONLINE - webinář - 24. 10. 2024
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 24. 10. 2024
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 24. 10. 2024
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 24. 10. 2024
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 25. 10. 2024
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 25. 10. 2024
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
ONLINE - webinář - 29. 10. 2024
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
ONLINE - webinář - 29. 10. 2024
Efektivní komunikace
Brno - 30. 10. 2024
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
ONLINE - webinář - 30. 10. 2024
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe
ONLINE - webinář - 31. 10. 2024
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 31. 10. 2024
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Hradec Králové - 02. 11. 2024
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 04. 11. 2024
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 04. 11. 2024
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 04. 11. 2024 - 12. 11. 2024
Strategické plánování v organizaci
ONLINE - webinář - 05. 11. 2024
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 05. 11. 2024
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 05. 11. 2024

Sledujte vzdělávání pro sociální služby
fb