Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
Název
Místo - Termín
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 01. 06. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - 01. 06. 2023
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 05. 06. 2023
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 05. 06. 2023
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 05. 06. 2023 - 06. 06. 2023
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 05. 06. 2023
Reminiscence – práce se vzpomínkami
ONLINE - webinář - 05. 06. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Praha - 06. 06. 2023
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 06. 06. 2023
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
ONLINE - webinář - 07. 06. 2023 - 08. 06. 2023
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
ONLINE - webinář - 07. 06. 2023
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 07. 06. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 08. 06. 2023
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 12. 06. 2023
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Tábor - 12. 06. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 12. 06. 2023 - 13. 06. 2023
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
ONLINE - webinář - 12. 06. 2023
Využití na řešení zaměřeného přístupu v práci sociálního pracovníka
Olomouc - 12. 06. 2023
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 12. 06. 2023 - 13. 06. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 13. 06. 2023
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
ONLINE - webinář - 13. 06. 2023
Úvod do práce s agresivním klientem
ONLINE - webinář - 13. 06. 2023
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 06. 2023
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 15. 06. 2023
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 15. 06. 2023
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 15. 06. 2023
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Praha - 16. 06. 2023 - 17. 06. 2023
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 19. 06. 2023 - 20. 06. 2023
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 19. 06. 2023
Uživatel drog jako klient sociální služby
ONLINE - webinář - 20. 06. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář