logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Vzdělávání pro sociální služby

Zřetel pro sociální služby 2023

Nabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

 • Online, prezenční i kombinovaná forma
 • Rozsáhlý výběr seminářů, workshopů
 • Kvalifikační kurzy
 • Zkušení lektoři s praxí v sociálních službách
 • Všechna školení lze realizovat také na míru pro váš tým
 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení

V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Reminiscence – práce se vzpomínkami
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Terénní sociální práce v praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Aktivizace v kostce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Paliativní péče v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy adiktologického poradenství
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Podpora změny a motivace u klientů

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Teorie a metody sociální práce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Cílování a škálování v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Žena a pomáhající profese
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Domácí násilí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v teorii a praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Péče a možnosti komunikace při práci s osobami s Alzheimerovou nemocí
Strategické plánování v organizaci
ONLINE - webinář - 08. 10. 2024
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Praha - 08. 10. 2024
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
ONLINE - webinář - 08. 10. 2024
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytnutí sociální služby
ONLINE - webinář - 08. 10. 2024
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 08. 10. 2024
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 09. 10. 2024
Adaptace seniora při nástupu do instituce
ONLINE - webinář - 09. 10. 2024
Financování a finanční řízení neziskové organizace pro nefinanční manažery
ONLINE - webinář - 09. 10. 2024
Z hlavy do těla - praktický hravý workshop pro skutečnou změnu
Olomouc - 09. 10. 2024
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
ONLINE - webinář - 09. 10. 2024
Úvod do práce s agresivním klientem
ONLINE - webinář - 10. 10. 2024
Kreativní myšlení v praxi
ONLINE - webinář - 10. 10. 2024
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Olomouc - 10. 10. 2024
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
ONLINE - webinář - 11. 10. 2024
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 11. 10. 2024
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Olomouc - 12. 10. 2024
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Reminiscence – práce se vzpomínkami
ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 14. 10. 2024 - 15. 10. 2024
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 15. 10. 2024
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 15. 10. 2024
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
ONLINE - webinář - 15. 10. 2024
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Brno - 15. 10. 2024
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 16. 10. 2024
Aktivizace v kostce
ONLINE - webinář - 16. 10. 2024
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
ONLINE - webinář - 16. 10. 2024
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 16. 10. 2024
Sebeřízení, motivace a cesta ke svému já
ONLINE - webinář - 17. 10. 2024

Sledujte vzdělávání pro sociální služby
fb