Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci na úřadě
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do práce s agresivním klientem
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kreativní myšlení v praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
Název
Místo - Termín
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 11. 05. 2023
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 11. 05. 2023
Gerontooblek - simulace stáří
Zlín - 11. 05. 2023
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
ONLINE - webinář - 12. 05. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 12. 05. 2023 - 23. 06. 2023
Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s mentálním postižením
Praha - 12. 05. 2023
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 15. 05. 2023 - 16. 05. 2023
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 15. 05. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 15. 05. 2023 - 16. 05. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 16. 05. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 16. 05. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Hradec Králové - 17. 05. 2023
Efektivní komunikace
Brno - 17. 05. 2023
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
ONLINE - webinář - 18. 05. 2023
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Hradec Králové - 19. 05. 2023 - 20. 05. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 22. 05. 2023 - 23. 05. 2023
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
ONLINE - webinář - 22. 05. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 22. 05. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Zlín - 22. 05. 2023
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Hradec Králové - 22. 05. 2023
Reminiscence – práce se vzpomínkami
Praha - 22. 05. 2023
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 23. 05. 2023
Efektivní komunikace
Ostrava - 24. 05. 2023
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 25. 05. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 25. 05. 2023
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 25. 05. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 26. 05. 2023 - 03. 07. 2023
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 29. 05. 2023 - 30. 05. 2023
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 29. 05. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 30. 05. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář