Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Z hlavy do těla - praktický hravý workshop pro skutečnou změnu
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Gerontooblek - simulace stáří
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Adaptace seniora při nástupu do instituce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy vedení lidí a týmové spolupráce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Teorie a metody sociální práce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Stress management pro osoby pracující v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Uživatel drog jako klient sociální služby
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy supervize a práce s reflexí v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Řízení času s ohledem na osobní vizi
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Terénní sociální práce v praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Žena a pomáhající profese
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
Název
Místo - Termín
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 06. 11. 2023 - 07. 11. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Olomouc - 07. 11. 2023
Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
ONLINE - webinář - 07. 11. 2023
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 07. 11. 2023
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 07. 11. 2023
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 08. 11. 2023
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Brno - 08. 11. 2023
PR a marketing pro poskytovatele sociálních služeb
ONLINE - webinář - 08. 11. 2023
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
ONLINE - webinář - 09. 11. 2023
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 10. 11. 2023
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí
ONLINE - webinář - 10. 11. 2023
Péče a možnosti komunikace při práci s osobami s Alzheimerovou nemocí
ONLINE - webinář - 13. 11. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 13. 11. 2023 - 14. 11. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Plzeň - 13. 11. 2023
Z hlavy do těla - praktický hravý workshop pro skutečnou změnu
Praha - 14. 11. 2023
Gerontooblek - simulace stáří
Praha - 14. 11. 2023
Adaptace seniora při nástupu do instituce
ONLINE - webinář - 14. 11. 2023
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
ONLINE - webinář - 15. 11. 2023 - 16. 11. 2023
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách
ONLINE - webinář - 15. 11. 2023
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 15. 11. 2023
Základy vedení lidí a týmové spolupráce
ONLINE - webinář - 15. 11. 2023
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
ONLINE - webinář - 15. 11. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 16. 11. 2023
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Brno - 20. 11. 2023
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 20. 11. 2023
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 20. 11. 2023
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 20. 11. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 20. 11. 2023
Z hlavy do těla - praktický hravý workshop pro skutečnou změnu
Brno - 21. 11. 2023
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 21. 11. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář