Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
Název
Místo - Termín
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 15. 06. 2023
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 15. 06. 2023
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Praha - 16. 06. 2023 - 17. 06. 2023
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 19. 06. 2023 - 20. 06. 2023
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 19. 06. 2023
Uživatel drog jako klient sociální služby
ONLINE - webinář - 20. 06. 2023
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 21. 06. 2023
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
ONLINE - webinář - 21. 06. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 22. 06. 2023
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 23. 06. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 26. 06. 2023 - 27. 06. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 26. 06. 2023
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 26. 06. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Hradec Králové - 26. 06. 2023
Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
Olomouc - 26. 06. 2023
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 27. 06. 2023
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 27. 06. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 27. 06. 2023
Reminiscence – práce se vzpomínkami
ONLINE - webinář - 27. 06. 2023
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 28. 06. 2023
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 28. 06. 2023
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 29. 06. 2023
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
ONLINE - webinář - 30. 06. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář