logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Vzdělávání pro učitele - DVPP

Zřetel další vzdělávání pedagogických pracovníků 2023

Nabízíme školení v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 • Velký výběr seminářů a workshopů
 • Specializační a kvalifikační studia
 • Online, prezenční i kombinovaná forma
 • Možné hrazení ze Šablon OP JAK
 • Všechna školení lze realizovat také na míru pro váš tým
 • Osvědčení o absolvování školení či studia DVPP

V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář. Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon, jsou označeny příznakem Šablony.

Cílová skupina Název Místo Termín
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé VOŠ
Jak obohatit klasickou prezentaci o interaktivní prvky – Nearpodšablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Emoční management pro pedagogy (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Základy osobnostně sociálního rozvoje (webinář)šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Sebepoškozování u dětí (webinář)
šablony
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Jak učit finanční gramotnost … aneb naučit žáky, jak si umět spočítat peníze, určitě nestačí (webinář)

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Myšlenkové mapy (webinář)


šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Grafomotorika s pohybem


šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Kreativně ve školním prostředí (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Rozvoj dovedností pro úspěšné čtení i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (webinář)

šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)


šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Umělecká gramotnost - Papírové chumelení / Voskují se nejen lyže
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Tvořivá hra v MŠ a její začlenění do ŠVP (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagogašablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Čtenářská a jazyková gramotnost
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Wellbeing: Jak ovlivnit životy učitelů k harmonické rovnováze, bezpečnosti a stabilitě (webinář)šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
šablony
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Autorita učitele a jeho interakce se žáky… aneb jak být respektován žáky/studenty (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření

šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Hudba – neoddělitelná součást našeho života
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku (webinář)
šablony
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Školní metodik prevence
Rizikové chování pro asistenty pedagoga (webinář)
šablony
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)


šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Keramika I. - nejen pro začátečníky

šablony
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Tvorba a význam kritérií pro hodnocení zaměstnanců ve školách … aneb bez vzájemné zpětné vazby se nikam neposuneme (webinář)
Time management nejen pro učitele … aneb čas je příliš drahý na to, s ním plýtvat (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 25. 09. 2024
Vaříme s malými dětmi ve škole
šablony

Ostrava - 25. 09. 2024
Motivace k vyrovnanému pracovnímu a osobnímu životu (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 25. 09. 2024
Činnosti pro nadané děti (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 26. 09. 2024
Drogy ve škole (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 27. 09. 2024
Třídní učitel, nejlepší znalec třídy (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 27. 09. 2024
Jak obohatit klasickou prezentaci o interaktivní prvky – Nearpod
šablony

Olomouc - 27. 09. 2024
Emoční management pro pedagogy (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 30. 09. 2024
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 30. 09. 2024
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 30. 09. 2024
Využití artefiletiky při práci s dětmi
šablony

České Budějovice - 01. 10. 2024
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 01. 10. 2024
Keramika II. - další techniky a způsoby dekorace
šablony

České Budějovice - 02. 10. 2024
Základy osobnostně sociálního rozvoje (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 02. 10. 2024
Sebepoškozování u dětí (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 02. 10. 2024
Jak učit finanční gramotnost … aneb naučit žáky, jak si umět spočítat peníze, určitě nestačí (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 02. 10. 2024
Myšlenkové mapy (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 03. 10. 2024
Grafomotorika s pohybem
šablony

Praha - 03. 10. 2024
Kreativně ve školním prostředí (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 03. 10. 2024
Rozvoj dovedností pro úspěšné čtení i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 04. 10. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Zlín - 07. 10. 2024 - 15. 12. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Olomouc - 07. 10. 2024 - 15. 12. 2024
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 07. 10. 2024
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 08. 10. 2024
Umělecká gramotnost - Papírové chumelení / Voskují se nejen lyže
šablony

Praha - 08. 10. 2024
Tvořivá hra v MŠ a její začlenění do ŠVP (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 08. 10. 2024
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 08. 10. 2024
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
šablony

Ostrava - 09. 10. 2024
Čtenářská a jazyková gramotnost
šablony

Praha - 09. 10. 2024
Wellbeing: Jak ovlivnit životy učitelů k harmonické rovnováze, bezpečnosti a stabilitě (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 09. 10. 2024

 

Sledujte další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb