Pro učitele DVPP

Zřetel pro učitele DVPPNabízíme školení akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, na Vašem pracovišti nebo online - pro Váš pedagogický sbor, pracovní koletkiv, pro sborovnu. Kompletní nabídka témat zde.

Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon jsou označeny příznakem "Šablona".

 

Cílová skupina Název Místo Termín
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
Výuka žáků s ADHD, ADD (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Hry na školy v přírodě a pobytové akceŠablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Drogy ve škole (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)


Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Činnosti pro nadané děti (webinář)
 • Učitelé MŠ
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
 • Chůvy
 • Učitelé MŠ
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk

Šablona
 • Učitelé MŠ
Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Asertivita v životě pedagoga (webinář)

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Formativní hodnocení (webinář)

Šablona
 • Učitelé MŠ
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)

Šablona
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Maturity – základní právní souvislosti (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Čtenářská pregramotnost (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Matematická pregramotnost (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Poezie v edukaci


Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Neuro-lingvistické programování v práci (nejen) učitele (webinář)
Šablona
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Jak motivovat žáky k učení (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Název
Místo - Termín
"Šablona" - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 03. 2023
"Šablona" - Výuka žáků s ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 03. 2023
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 03. 2023
"Šablona" - Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 03. 2023 - 28. 03. 2023
"Šablona" - Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 28. 03. 2023
"Šablona" - Hry na školy v přírodě a pobytové akce
Šablona

Ústí nad Labem - Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem - 28. 03. 2023
"Šablona" - Drogy ve škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 28. 03. 2023
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 28. 03. 2023
"Šablona" - Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 28. 03. 2023 - 29. 03. 2023
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 28. 03. 2023
"Šablona" - Činnosti pro nadané děti (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 29. 03. 2023
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku (webinář)
ONLINE - webinář - 30. 03. 2023
"Šablona" - Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Šablona

Uherské Hradiště - 31. 03. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Brno - Centrum Skála - 02. 04. 2023
"Šablona" - Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 04. 2023 - 05. 04. 2023
"Šablona" - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
Šablona

ONLINE - webinář + Brno - 03. 04. 2023 - 19. 05. 2023
"Šablona" - Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 04. 2023
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 04. 2023 - 04. 04. 2023
"Šablona" - Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023
"Šablona" - Hry na školy v přírodě a pobytové akce
Šablona

Brno - 04. 04. 2023
"Šablona" - Maturity – základní právní souvislosti (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023
"Šablona" - Čtenářská pregramotnost (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023 - 13. 04. 2023
"Šablona" - Matematická pregramotnost (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023 - 13. 04. 2023
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Praha - 04. 04. 2023
"Šablona" - Neuro-lingvistické programování v práci (nejen) učitele (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 04. 2023
"Šablona" - Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 04. 2023
"Šablona" - Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona

Ústí nad Labem - Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem - 05. 04. 2023
Jak motivovat žáky k učení (webinář)
ONLINE - webinář - 13. 04. 2023
"Šablona" - Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Šablona

Praha - 14. 04. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář