Pro učitele DVPP

Zřetel pro učitele DVPPNabízíme školení akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, na Vašem pracovišti nebo online - pro Váš pedagogický sbor, pracovní koletkiv, pro sborovnu. Kompletní nabídka témat zde.

Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon jsou označeny příznakem "Šablona".

 

Cílová skupina Název Místo Termín
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Matematická gramotnost + (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
Zážitkové techniky protidrogové prevence

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Emoční inteligence při práci pedagoga (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Komunikace s rodičem v konfliktní situaci (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Tandemová (párová) výuka (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Školní metodik prevence
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Formativní hodnocení (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Podpůrná opatření u žáků (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Učíme se učit (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Finanční matematika pro život (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Slovní hodnocení (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Když já chci, a oni nechtějí (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Kritéria školní zralosti – připravený předškolák (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ (webinář)
Název
Místo - Termín
"Šablona" - Činnosti pro nadané děti (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 01. 2023
"Šablona" - Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 01. 2023 - 17. 01. 2023
"Šablona" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
"Šablona" - Matematická gramotnost + (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Praha - 16. 01. 2023
"Šablona" - Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
"Šablona" - Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Zážitkové techniky protidrogové prevence
Šablona

Brno - 17. 01. 2023
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona

Olomouc - 17. 01. 2023
"Šablona" - Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
"Šablona" - Emoční inteligence při práci pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 01. 2023 - 19. 01. 2023
"Šablona" - Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 01. 2023 - 19. 01. 2023
"Šablona" - Komunikace s rodičem v konfliktní situaci (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
"Šablona" - Tandemová (párová) výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
"Šablona" - Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
"Šablona" - Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona

ONLINE - webinář + Olomouc - 20. 01. 2023 - 30. 06. 2024
"Šablona" - Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona

ONLINE - webinář + Praha - 20. 01. 2023 - 30. 06. 2024
"Šablona" - Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
Šablona

ONLINE - webinář + Jihlava - 20. 01. 2023 - 30. 06. 2024
"Šablona" - Formativní hodnocení (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Jihlava - 23. 01. 2023
"Šablona" - Podpůrná opatření u žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
"Šablona" - Učíme se učit (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Finanční matematika pro život (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 24. 01. 2023
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona

Zlín - 24. 01. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář