Pro učitele DVPP

Zřetel pro učitele DVPPNabízíme školení akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, na Vašem pracovišti nebo online - pro Váš pedagogický sbor, pracovní koletkiv, pro sborovnu. Kompletní nabídka témat zde.

Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon jsou označeny příznakem "Šablona".

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Jak motivovat žáky k učení (webinář)
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Wellbeing: Jak ovlivnit životy učitelů k harmonické rovnováze, bezpečnosti a stabilitě (webinář)
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Tandemová (párová) výuka (webinář)
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Keramika I. - nejen pro začátečníky
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní komunikace (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
„Já vás slyším“, ale nevnímám (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Podpůrná opatření u žáků (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Netradiční sporty na školní akce
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Třídní učitel, nejlepší znalec třídy (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Digitální nástroje v environmentálním vzdělávání (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
Environmentální výchova v MŠ (webinář)
Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.

Šablona
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Asistenti pedagoga
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga

Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
Šablona
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
Když já chci, a oni nechtějí (webinář)
Název
Místo - Termín
Asertivní řešení problémů (webinář)
ONLINE - webinář - 25. 04. 2023
"Šablona" - Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 26. 04. 2023
Jak motivovat žáky k učení (webinář)
ONLINE - webinář - 26. 04. 2023
Wellbeing: Jak ovlivnit životy učitelů k harmonické rovnováze, bezpečnosti a stabilitě (webinář)
ONLINE - webinář - 26. 04. 2023
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku (webinář)
ONLINE - webinář - 27. 04. 2023
"Šablona" - Tandemová (párová) výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 27. 04. 2023
Keramika I. - nejen pro začátečníky
Ústí nad Labem - 28. 04. 2023
Efektivní komunikace (webinář)
ONLINE - webinář - 28. 04. 2023
"Šablona" - Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 02. 05. 2023
"Šablona" - Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 02. 05. 2023
"Šablona" - Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 02. 05. 2023
"Šablona" - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
Šablona

ONLINE - webinář + Praha - 02. 05. 2023 - 20. 06. 2023
"Šablona" - Hry na školy v přírodě a pobytové akce
Šablona

Jihlava - 02. 05. 2023
"Šablona" - Poezie v edukaci
Šablona

Plzeň - 02. 05. 2023
"Šablona" - „Já vás slyším“, ale nevnímám (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 03. 05. 2023
"Šablona" - Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 04. 05. 2023
"Šablona" - Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 05. 2023
"Šablona" - Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 05. 05. 2023
"Šablona" - Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 09. 05. 2023
"Šablona" - Podpůrná opatření u žáků (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 09. 05. 2023
"Šablona" - Netradiční sporty na školní akce
Šablona

Praha - 09. 05. 2023
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 09. 05. 2023
"Šablona" - Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 09. 05. 2023
"Šablona" - Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 10. 05. 2023
"Šablona" - Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
Šablona

Praha - 10. 05. 2023
"Šablona" - Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 05. 2023
"Šablona" - Třídní učitel, nejlepší znalec třídy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 05. 2023
"Šablona" - Digitální nástroje v environmentálním vzdělávání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 11. 05. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 13. 05. 2023
"Šablona" - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 05. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář