Chůva pro děti v dětské skupině – profesní zkouška

Zřetel Chůva pro děti v dětské skupině

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. 

V souladu s novelou zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině.

 

 

 

Profesní zkouška

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška. Rozsah zkoušky: písemná část 90 minut, ústní část 2 hodiny. Rozdílová zkouška probíhá taktéž ve dvou dnech. Doba trvání písemné, ústní a praktické části je kratší: písemný test 60 minut, ústní a praktická část 60 minut. 

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky. Zájemci o rozdílovou zkoušku tuto práci neodevzdávají (uznaná kompetence). 

 

Rozdílová zkouška

Absolvovali jste zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky? Přihlaste se k rozdílové zkoušce. 

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) jsou mu uznány některé z kompetencí. Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat a přihlásí se pouze k rozdílové zkoušce. 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název zkoušky):

Název Místo Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Brno - Zřetel, s.r.o. 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Brno - Zřetel, s.r.o. 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Tábor - Centrum Univerzita Tábor 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Tábor - Centrum Univerzita Tábor 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Jihlava 12. 11. 2022 - 13. 11. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Jihlava 12. 11. 2022 - 13. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Frýdek-Místek - Národní dům 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Frýdek-Místek - Národní dům 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Zlín - školicí prostory Moravské stavební a inženýrské společnosti 10. 12. 2022 - 11. 12. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Zlín - školicí prostory Moravské stavební a inženýrské společnosti 10. 12. 2022 - 11. 12. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Praha - ZŠ Táborská 17. 02. 2023 - 19. 02. 2023
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Praha - ZŠ Táborská 17. 02. 2023 - 19. 02. 2023
Název
Místo - Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Brno - Zřetel, s.r.o. - 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Brno - Zřetel, s.r.o. - 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Tábor - Centrum Univerzita Tábor - 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Tábor - Centrum Univerzita Tábor - 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Jihlava - 12. 11. 2022 - 13. 11. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Jihlava - 12. 11. 2022 - 13. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Frýdek-Místek - Národní dům - 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Frýdek-Místek - Národní dům - 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Zlín - školicí prostory Moravské stavební a inženýrské společnosti - 10. 12. 2022 - 11. 12. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Zlín - školicí prostory Moravské stavební a inženýrské společnosti - 10. 12. 2022 - 11. 12. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Praha - ZŠ Táborská - 17. 02. 2023 - 19. 02. 2023
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Praha - ZŠ Táborská - 17. 02. 2023 - 19. 02. 2023

 

Další vzdělávání pro chůvy 

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese. 

Zákonnou povinností poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky. 

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název Místo Termín
Povzbuzení nejistého dítěte ONLINE - webinář 03. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností ONLINE - webinář 05. 10. 2022
Rozvoj dítěte v kontextu alternativních výchovných směrů ONLINE - webinář 06. 10. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 0-3 roky z pozice chůvy ONLINE - webinář 10. 10. 2022
Chůva jako ANDĚL v mateřské škole ONLINE - webinář 10. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti ONLINE - webinář 12. 10. 2022
Rozvoj emoční inteligence u dětí ONLINE - webinář 13. 10. 2022
Problémové chování dětí předškolního věku ONLINE - webinář 17. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností ONLINE - webinář 19. 10. 2022
Chůvou i přes překážky aneb nestandardní dítě v praxi ONLINE - webinář 20. 10. 2022
Prevence syndromu vyhoření aneb jak nevyhořet ONLINE - webinář 24. 10. 2022
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet ONLINE - webinář 24. 10. 2022
Asertivita pro chůvy v dětských skupinách a domácnostech ONLINE - webinář 26. 10. 2022
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? ONLINE - webinář 26. 10. 2022
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou ONLINE - webinář 31. 10. 2022
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy ONLINE - webinář 07. 11. 2022
Očekávané výstupy dítěte v mateřské škole ONLINE - webinář 09. 11. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 3-7 let z pozice chůvy ONLINE - webinář 14. 11. 2022
Emoce pod kontrolou ONLINE - webinář 21. 11. 2022
Adaptace dětí v dětských skupinách ONLINE - webinář 23. 11. 2022
Time management jako klíčová dovednost chůvy ONLINE - webinář 24. 11. 2022
red-cross Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Frýdek-Místek - Národní dům 27. 11. 2022
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách ONLINE - webinář 12. 12. 2022
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí ONLINE - webinář 18. 01. 2023
red-cross Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Praha - ZŠ Táborská 04. 02. 2023
Název
Místo - Termín
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností
ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
Rozvoj dítěte v kontextu alternativních výchovných směrů
ONLINE - webinář - 06. 10. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 0-3 roky z pozice chůvy
ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
Chůva jako ANDĚL v mateřské škole
ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Rozvoj emoční inteligence u dětí
ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
Problémové chování dětí předškolního věku
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností
ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
Chůvou i přes překážky aneb nestandardní dítě v praxi
ONLINE - webinář - 20. 10. 2022
Prevence syndromu vyhoření aneb jak nevyhořet
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
Asertivita pro chůvy v dětských skupinách a domácnostech
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku?
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy
ONLINE - webinář - 07. 11. 2022
Očekávané výstupy dítěte v mateřské škole
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 3-7 let z pozice chůvy
ONLINE - webinář - 14. 11. 2022
Emoce pod kontrolou
ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
Adaptace dětí v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
Time management jako klíčová dovednost chůvy
ONLINE - webinář - 24. 11. 2022
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Frýdek-Místek - Národní dům - 27. 11. 2022
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 04. 02. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář