Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Pracovníci v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Komunikace s klientem se specifickým chováním • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Paliativní péče v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Manipulace a jak s ní pracovat


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do problematiky duševního onemocnění

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Řízení času s ohledem na osobní vizi

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Slovní sebeobrana

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Reminiscence – práce se vzpomínkami

 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Podpora změny a motivace u klientů
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická asertivita v sociálních službách • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Gerontooblek - simulace stáří
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Efektivní komunikace


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy krizové intervence


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí

 • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Domácí násilí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci na úřadě
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Cílování a škálování v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Teorie a metody sociální práce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Uživatel drog jako klient sociální služby
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce s emocemi v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice metodika
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Žena a pomáhající profese
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Terénní sociální práce v praxi

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Adaptace seniora při nástupu do instituce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Zážitkové techniky protidrogové prevence

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
Název
Místo - Termín
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 30. 09. 2022 - 18. 11. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 05. 10. 2022 - 06. 10. 2022
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 06. 10. 2022
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 06. 10. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Jihlava - 10. 10. 2022
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 10. 10. 2022 - 11. 10. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Olomouc - Střední zdravotnická škola a VOŠZ Emanuela Pöttinga - 10. 10. 2022
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Brno - 10. 10. 2022
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Brno - Zřetel, s.r.o. - 11. 10. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Zlín - 11. 10. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 11. 10. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022 - 13. 10. 2022
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 10. 2022 - 02. 12. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Pardubice - 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Zlín - 17. 10. 2022
Reminiscence – práce se vzpomínkami
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022 - 18. 10. 2022
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Brno - 17. 10. 2022
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Olomouc - 18. 10. 2022
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 18. 10. 2022 - 19. 10. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 18. 10. 2022
Gerontooblek - simulace stáří
Praha - 18. 10. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Pardubice - 18. 10. 2022
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Praha - 19. 10. 2022
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
ONLINE - webinář - 19. 10. 2022 - 20. 10. 2022
Efektivní komunikace
Pardubice - 19. 10. 2022
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
ONLINE - webinář - 20. 10. 2022
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
ONLINE - webinář - 20. 10. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Ostrava - 21. 10. 2022 - 22. 10. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Zlín - 24. 10. 2022
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 25. 10. 2022
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022 - 27. 10. 2022
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Efektivní komunikace
Ostrava - 26. 10. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Hradec Králové - 26. 10. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 27. 10. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Ostrava - 27. 10. 2022
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 27. 10. 2022
Domácí násilí
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Efektivní komunikace
Praha - 31. 10. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Hradec Králové - 01. 11. 2022
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 02. 11. 2022 - 03. 11. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Ostrava - 02. 11. 2022
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
ONLINE - webinář - 02. 11. 2022
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 04. 11. 2022 - 16. 12. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Ostrava - 07. 11. 2022
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
ONLINE - webinář - 07. 11. 2022 - 08. 11. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Brno - 07. 11. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Hradec Králové - 07. 11. 2022
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 07. 11. 2022 - 08. 11. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Hradec Králové - 08. 11. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Brno - 08. 11. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 08. 11. 2022
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
ONLINE - webinář - 08. 11. 2022
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022 - 10. 11. 2022
Efektivní komunikace
Olomouc - 09. 11. 2022
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 10. 11. 2022
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 10. 11. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Pardubice - 10. 11. 2022
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
ONLINE - webinář - 11. 11. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Hradec Králové - 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 11. 11. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Praha - 11. 11. 2022
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 14. 11. 2022 - 15. 11. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 11. 2022
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 14. 11. 2022 - 15. 11. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Olomouc - 15. 11. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Olomouc - 15. 11. 2022
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
Uživatel drog jako klient sociální služby
ONLINE - webinář - 18. 11. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Hradec Králové - 21. 11. 2022
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 22. 11. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 22. 11. 2022
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022 - 24. 11. 2022
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022 - 24. 11. 2022
Efektivní komunikace
Hradec Králové - 23. 11. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022 - 24. 11. 2022
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 24. 11. 2022
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 24. 11. 2022
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 24. 11. 2022
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
ONLINE - webinář - 25. 11. 2022
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Zlín - 28. 11. 2022
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022 - 29. 11. 2022
Reminiscence – práce se vzpomínkami
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022 - 29. 11. 2022
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022 - 29. 11. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Jihlava - 28. 11. 2022
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
ONLINE - webinář - 30. 11. 2022 - 01. 12. 2022
Efektivní komunikace
Zlín - 30. 11. 2022
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice metodika
ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
ONLINE - webinář - 02. 12. 2022
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
ONLINE - webinář - 02. 12. 2022
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022 - 06. 12. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Praha - 05. 12. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Žena a pomáhající profese
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - 06. 12. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Praha - 06. 12. 2022
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022 - 08. 12. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022 - 08. 12. 2022
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
ONLINE - webinář - 08. 12. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Olomouc - 08. 12. 2022
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 08. 12. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Praha - 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Brno - 09. 12. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Pardubice - 12. 12. 2022
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022 - 13. 12. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Zlín - 12. 12. 2022
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Praha - 12. 12. 2022
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Praha - 12. 12. 2022
Reminiscence – práce se vzpomínkami
Praha - 13. 12. 2022
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 13. 12. 2022
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 12. 2022 - 15. 12. 2022
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 16. 12. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 16. 12. 2022
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022 - 20. 12. 2022
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 21. 12. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Jihlava - 09. 01. 2023
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 09. 01. 2023
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 09. 01. 2023 - 10. 01. 2023
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 11. 01. 2023
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 11. 01. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 12. 01. 2023
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 12. 01. 2023
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023 - 17. 01. 2023
Adaptace seniora při nástupu do instituce
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Praha - 16. 01. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
České Budějovice - 17. 01. 2023
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Brno - 17. 01. 2023
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023 - 19. 01. 2023
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023 - 19. 01. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023 - 24. 01. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Valašské Meziříčí - 23. 01. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 24. 01. 2023 - 25. 01. 2023
Gerontooblek - simulace stáří
Ostrava - 24. 01. 2023
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
ONLINE - webinář - 25. 01. 2023 - 26. 01. 2023
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 26. 01. 2023
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 26. 01. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 01. 02. 2023 - 02. 02. 2023
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 02. 02. 2023
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023 - 07. 02. 2023
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
ONLINE - webinář - 08. 02. 2023 - 09. 02. 2023
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 13. 02. 2023 - 14. 02. 2023
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 13. 02. 2023
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 13. 02. 2023
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
ONLINE - webinář - 20. 02. 2023
Uživatel drog jako klient sociální služby
ONLINE - webinář - 20. 02. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 28. 02. 2023
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 06. 03. 2023
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 07. 03. 2023
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 13. 03. 2023
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 14. 03. 2023
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Olomouc - 20. 03. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 27. 03. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář