DVPP na míru

DVPP na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům jiný pohled na výuku, získání teoretických znalostí i praktických zkušeností, jak co nejvíce využít venkovní prostředí a přírodní zákony ve výuce jednotlivých předmětů.

 • Výuka podle učebních stylů žáka
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na vnímání individuality žáků (každého z nás) z pohledu příjímání informací, jejich zpracování a jejich uchování. Věnuje se učebním stylům žáků, jejich vlivu na vzdělávání žáků versus vyučovací styl pedagoga, přehlednému pohledu na různé učební styly, které úzce souvisí s percepčními oblastmi, které jsou u nás dominantní, s tím jaké máme sociální potřeby, emoční potřeby a fyziologické potřeby, jaké preferujeme prostředí pro výuku Věnuje se stavbě hodiny, ve které by se zohledňovaly učební styly žáků. Součástí semináře jsou konkrétní aktivity pro efektivní výuku z pohledů učebních stylů žáků.

 • Výuka podle učebních stylů žáka (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na vnímání individuality žáků (každého z nás) z pohledu příjímání informací, jejich zpracování a jejich uchování. Věnuje se učebním stylům žáků, jejich vlivu na vzdělávání žáků versus vyučovací styl pedagoga, přehlednému pohledu na různé učební styly, které úzce souvisí s percepčními oblastmi, které jsou u nás dominantní, s tím jaké máme sociální potřeby, emoční potřeby a fyziologické potřeby, jaké preferujeme prostředí pro výuku Věnuje se stavbě hodiny, ve které by se zohledňovaly učební styly žáků. Součástí semináře jsou konkrétní aktivity pro efektivní výuku z pohledů učebních stylů žáků.

 • Výuka v exteriérech – příprava a realizace akce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář s mírou apeluje motivuje vyučující k tomu, aby v rámci své výuky realizovali výuku v exteriérech. Ideálně aby využívali možnosti svého okolí. Snaží se je vést k tomu, aby využili zajímavosti regionu a propojili informace se vzdělávacím obsahem ve svém předmětu. Snaží se představit výuku, která nemusí být finančně náročné, přesto však efektivní. V neposlední řadě pak ukazuje výuku v exteriérech jako prostředek k posilování afektivních hodnot jednotlivců a sociálních vazeb nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a pedagogy. Seminář také připomíná aktraktivitu akce a možnosti její prezentace jako dobré akce školy.

 • Výuka v exteriérech – příprava a realizace akce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář s mírou apeluje motivuje vyučující k tomu, aby v rámci své výuky realizovali výuku v exteriérech. Ideálně aby využívali možnosti svého okolí. Snaží se je vést k tomu, aby využili zajímavosti regionu a propojili informace se vzdělávacím obsahem ve svém předmětu. Snaží se představit výuku, která nemusí být finančně náročné, přesto však efektivní. V neposlední řadě pak ukazuje výuku v exteriérech jako prostředek k posilování afektivních hodnot jednotlivců a sociálních vazeb nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a pedagogy. Seminář také připomíná aktraktivitu akce a možnosti její prezentace jako dobré akce školy.

 • Výuka v exteriérech v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář s mírou apeluje motivuje vyučující k tomu, aby v rámci své výuky realizovali výuku v exteriérech. Ideálně aby využívali možnosti svého okolí. Snaží se je vést k tomu, aby využili zajímavosti regionu a propojili informace se vzdělávacím obsahem ve svém předmětu. Snaží se představit výuku, která nemusí být finančně náročné, přesto však efektivní. V neposlední řadě pak ukazuje výuku v exteriérech jako prostředek k posilování afektivních hodnot jednotlivců a sociálních vazeb nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a pedagogy. Seminář také připomíná aktraktivitu akce a možnosti její prezentace jako dobré akce školy.

 • Výuka v exteriérech v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář s mírou apeluje motivuje vyučující k tomu, aby v rámci své výuky realizovali výuku v exteriérech. Ideálně aby využívali možnosti svého okolí. Snaží se je vést k tomu, aby využili zajímavosti regionu a propojili informace se vzdělávacím obsahem ve svém předmětu. Snaží se představit výuku, která nemusí být finančně náročné, přesto však efektivní. V neposlední řadě pak ukazuje výuku v exteriérech jako prostředek k posilování afektivních hodnot jednotlivců a sociálních vazeb nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a pedagogy. Seminář také připomíná aktraktivitu akce a možnosti její prezentace jako dobré akce školy.

 • Výuka žáků s ADHD, ADD
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je určen pedagogům na běžných školách, kteří mají ve třídách žáky se specifickými vývojovými poruchami a poruchami učení. Během semináře se zaměříme jak na teoretické vysvětlení základních pojmů týkajících se ADHD a ADD, tak i na praktické metody, které v praxi fungují.

 • Výuka žáků s ADHD, ADD (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je určen pedagogům na běžných školách, kteří mají ve třídách žáky se specifickými vývojovými poruchami a poruchami učení. Během semináře se zaměříme jak na teoretické vysvětlení základních pojmů týkajících se ADHD a ADD, tak i na praktické metody, které v praxi fungují.

 • Využití ICT při přípravě a realizaci výuky v MŠ
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických dovedností ve využívání ICT nástrojů a vzdělávacích pomůcek během přípravy a realizace výuky. Po skončení programu účastníci dovedou používat efektivní ICT nástroje a zařazovat je do své výuky tak, aby se zvýšil zájem dětí nejen o ICT nástroje, ale také o matematiku, přírodní jevy a procesy i kooperaci během jejich poznávání. Získají přehled online zdrojů pro další sebevzdělávání v této oblasti.

 • Využití ICT při přípravě a realizaci výuky v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických dovedností ve využívání ICT nástrojů a vzdělávacích pomůcek během přípravy a realizace výuky. Po skončení programu účastníci dovedou používat efektivní ICT nástroje a zařazovat je do své výuky tak, aby se zvýšil zájem dětí nejen o ICT nástroje, ale také o matematiku, přírodní jevy a procesy i kooperaci během jejich poznávání. Získají přehled online zdrojů pro další sebevzdělávání v této oblasti.

 • Využití nových informačních technologií ve výuce - pro učitele, jejichž aprobace není ICT
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pedagogové se na semináři seznámí s několika vybranými programy, které mohou ve výuce využívat. Pozornost bude věnována programům na tvorbu prezentací, střih videa, tvorbu interaktivních testů, soutěží, map, křížovek, časových os, galerií apod. Dle zájmu účastníků se můžeme podívat i na výhody a nevýhody využívání sociálních sítí pro kontakt se žáky

 • Význam hry v životě předškolního dítěte
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dětská hra zastává v životě dítěte důležitou roli a významně přispívá k optimalizaci jeho vývoje. Hra je z podstaty dobrovolná a příjemná aktivita, která vychází z vnitřní motivace dítěte a ve které se aktivně angažuje. Dítě díky ní poznává svět, prožívá různé pocity a jejím prostřednictvím jsou naplněny jeho potřeby a zájmy. Právo si hrát je dokonce zakotveno v Úmluvě o právech dítěte. Pomocí hry získává dítě mnoho nových kompetencí, díky kterým se zvyšuje jeho sebevědomí a resilience (psychická odolnost). Znalost vývoje dětské hry napomáhá pedagogům k optimálním způsobem přizpůsobovat obsah aktivit s ohledem na vývojové období dítěte

 • Význam hry v životě předškolního dítěte (webinář)
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dětská hra zastává v životě dítěte důležitou roli a významně přispívá k optimalizaci jeho vývoje. Hra je z podstaty dobrovolná a příjemná aktivita, která vychází z vnitřní motivace dítěte a ve které se aktivně angažuje. Dítě díky ní poznává svět, prožívá různé pocity a jejím prostřednictvím jsou naplněny jeho potřeby a zájmy. Právo si hrát je dokonce zakotveno v Úmluvě o právech dítěte. Pomocí hry získává dítě mnoho nových kompetencí, díky kterým se zvyšuje jeho sebevědomí a resilience (psychická odolnost). Znalost vývoje dětské hry napomáhá pedagogům k optimálním způsobem přizpůsobovat obsah aktivit s ohledem na vývojové období dítěte

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 6 hodin
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem aktivity je podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a rozvinout u pedagogů proinkluzivní kompetence. Kurz poskytne účastníkům základní a potřebné vstupní informace k problematice osob s SVP. U integrace neočekáváme, že se ve vztahu k jedinci s handicapem nějak zvlášť přizpůsobí třída a též neočekáváme, že se nějak zvlášť přizpůsobí učitel. Naproti tomu inkluzívní vzdělávání uplatňuje pohled očima žáka.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 6 hodin (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem aktivity je podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a rozvinout u pedagogů proinkluzivní kompetence. Kurz poskytne účastníkům základní a potřebné vstupní informace k problematice osob s SVP. U integrace neočekáváme, že se ve vztahu k jedinci s handicapem nějak zvlášť přizpůsobí třída a též neočekáváme, že se nějak zvlášť přizpůsobí učitel. Naproti tomu inkluzívní vzdělávání uplatňuje pohled očima žáka.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem je prohloubit informace učitelů o této problematice z oblasti teoretických základů speciální pedagogiky, definovat problematiku implementace inkluzivního typu vzdělávání do českého vzdělávacího systému, vytvořit paralelní aktivity, které jsou typické pro diverzifikované prostředí školních tříd.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem aktivity je podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a rozvinout u pedagogů proinkluzivní kompetence. Kurz poskytne účastníkům základní a potřebné vstupní informace k problematice osob s SVP. U integrace neočekáváme, že se ve vztahu k jedinci s handicapem nějak zvlášť přizpůsobí třída a též neočekáváme, že se nějak zvlášť přizpůsobí učitel. Naproti tomu inkluzívní vzdělávání uplatňuje pohled očima žáka.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze – 16 hodin
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem je prohloubit informace učitelů o této problematice z oblasti teoretických základů speciální pedagogiky, definovat problematiku implementace inkluzivního typu vzdělávání do českého vzdělávacího systému, vytvořit paralelní aktivity, které jsou typické pro diverzifikované prostředí školních tříd.

 • Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na otázky týkající se vzrůstající agresivity mezi dětmi mateřských škol a nižších ročníků ZŠ. Účastníci budou seznámeni s možnými příčinami vzniku, spouštěcími mechanismy agrese. Probrána bude otázka výchovných stylů v rodinách - vztah rodič x dítě, fenomén dnešní doby - volná výchova. Diskuze bude vedena na téma vymezování hranic chování dětí rodičem i učitelem. Další část bude zaměřena na agresivní chování přecházející v šikaně. Popsán bude profil agresora i oběti. Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v otázce volby vhodné korekce nežádoucího chování.

 • Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku (webinář)
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na otázky týkající se vzrůstající agresivity mezi dětmi mateřských škol a nižších ročníků ZŠ. Účastníci budou seznámeni s možnými příčinami vzniku, spouštěcími mechanismy agrese. Probrána bude otázka výchovných stylů v rodinách - vztah rodič x dítě, fenomén dnešní doby - volná výchova. Diskuze bude vedena na téma vymezování hranic chování dětí rodičem i učitelem. Další část bude zaměřena na agresivní chování přecházející v šikaně. Popsán bude profil agresora i oběti. Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v otázce volby vhodné korekce nežádoucího chování.

 • Wellbeing jako součást sociálně-emočních dovedností
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Webinář je zaměřen na seznámení pedagogů, jak pracovat se žáky v oblasti sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou. Pedagogům budou představeny moderní výukové metody a aktivity, které vedou žáky ke „4R“ - Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience.

 • Wellbeing jako součást sociálně-emočních dovedností (webinář)
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Webinář je zaměřen na seznámení pedagogů, jak pracovat se žáky v oblasti sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou. Pedagogům budou představeny moderní výukové metody a aktivity, které vedou žáky ke „4R“ - Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience.

 • Wellbeing: Jak ovlivnit životy učitelů k harmonické rovnováze, bezpečnosti a stabilitě
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí své životy dobře a kvalitně žít, kteří se chtějí nadchnout pro to, co je naplňuje, kteří chtějí navazovat a žít kvalitní profesní i osobní vztahy. Součástí programu je komplexní seznámení účastníků s metodami, jak získat subjektivní spokojenost, pocit štěstí a úspěšnosti a jak v sobě prohloubit hlubší aspekty dobře prožitého pracovního i osobního života.

 • Wellbeing: Jak ovlivnit životy učitelů k harmonické rovnováze, bezpečnosti a stabilitě (webinář)
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí své životy dobře a kvalitně žít, kteří se chtějí nadchnout pro to, co je naplňuje, kteří chtějí navazovat a žít kvalitní profesní i osobní vztahy. Součástí programu je komplexní seznámení účastníků s metodami, jak získat subjektivní spokojenost, pocit štěstí a úspěšnosti a jak v sobě prohloubit hlubší aspekty dobře prožitého pracovního i osobního života.

 • Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  7 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení pracovního a osobního života pedagogů, práci s časem ve školním prostředí, práci se stresem, prevenci syndromu vyhoření a osvojení si relaxačních technik.

 • Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele (webinář)
  Číslo akreditace

  21178/2022-4-829

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení pracovního a osobního života pedagogů, práci s časem ve školním prostředí, práci se stresem, prevenci syndromu vyhoření a osvojení si relaxačních technik.

 • Žáci s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem - didaktické principy vzdělávání
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou vzdělávání dětí s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem. Pedagogové získají základní informace jak v rovině charakteristiky typů postižení, tak v rovině způsobů, jak přistupovat v pedagogickém procesu k daným dětem, resp. jaké možnosti pedagog má.

 • Začínající asistent pedagoga – co by měli asistent pedagoga i škola vědět
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající asistent pedagoga, uvádějící pedagog, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího asistenta pedagoga – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího asistenta pedagoga, plán profesního rozvoje začínajícího asistenta pedagoga.

 • Začínající asistent pedagoga – co by měli asistent pedagoga i škola vědět (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající asistent pedagoga, uvádějící pedagog, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího asistenta pedagoga – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího asistenta pedagoga, plán profesního rozvoje začínajícího asistenta pedagoga.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář