DVPP na míru

DVPP na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Začínáme v MŠ
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz přináší základní orientaci v rámci předškolního vzdělávaní z pohledu začínajícího pedagogického pracovníka tak, aby posluchači byli schopni orientovat se v základní legislativě a odborných termínech. Neodmyslitelnou součástí je poté i předávaní praktických námětů a zkušeností pro přímou práci tak, aby vytvořila základ pro získávání praxe v dané oblasti.

 • Začínáme v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz přináší základní orientaci v rámci předškolního vzdělávaní z pohledu začínajícího pedagogického pracovníka tak, aby posluchači byli schopni orientovat se v základní legislativě a odborných termínech. Neodmyslitelnou součástí je poté i předávaní praktických námětů a zkušeností pro přímou práci tak, aby vytvořila základ pro získávání praxe v dané oblasti.

 • Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

 • Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil (webinář)
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

 • Začni otázkou
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na rozšíření a obohacení výukových metod učitele. Téma se soustředí na přirozenou potřebu zvídavosti každého z nás. Rozvoj zvídavosti je důležitým krokem k potřebě získávat nové informace a učit se přirozeným způsobem. Součástí tématu je seznámení se s druhy otázek, jejich tvořením, jejich vhodným zapojením do výuky, objevení a připomenutí vyzkoušených metod založených na kladení otázek s praktickými ukázkami začlenění do výuky různých vyučovaných předmětů a na různých tématech a se zapojením účastníků do vzájemných interakcí.

 • Začni otázkou (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na rozšíření a obohacení výukových metod učitele. Téma se soustředí na přirozenou potřebu zvídavosti každého z nás. Rozvoj zvídavosti je důležitým krokem k potřebě získávat nové informace a učit se přirozeným způsobem. Součástí tématu je seznámení se s druhy otázek, jejich tvořením, jejich vhodným zapojením do výuky, objevení a připomenutí vyzkoušených metod založených na kladení otázek s praktickými ukázkami začlenění do výuky různých vyučovaných předmětů a na různých tématech a se zapojením účastníků do vzájemných interakcí.

 • Základní školní lyžování
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  50 vyučovacích hodin

  Metodika výuky lyžování dětí a dětských skupin. Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech. Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí. Současné trendy ve sjezdovém lyžování. Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

 • Základní školní snowboarding
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  50 vyučovacích hodin

  Metodika výuky snowboardu dětí, metodické řady; Současné trendy snowboardu; Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev; Náměty pro zpestření výuky snowboardu dětí na výcvikových kurzech; Praktické metodické výstupy; Vlastní zdokonalování jízdy účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

 • Základy koučinku pro pedagogy
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  9 vyučovacích hodin

  Koučink je velmi efektivní a moderní metoda k (sebe)rozvoji člověka. Podporuje cestu ke změně, pomáhá v orientaci v problémových situacích, v hledání vhodných řešení a v dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů, ať už v osobním či profesním životě. Účastníci se na semináři dozvědí, jak vypadá koučink a jaké nástroje a techniky využívá – seznámení se s koučovacím procesem včetně ukázky koučovacího sezení a reflexe. Školení nabídne účastníkům náhled na koučink jako na vhodnou metodu pro práci s heterogenní školní skupinou v rámci inkluzivního pojetí vzdělávání. Díky semináři účastníci porozumí základním principům koučinku a odliší ho od jiných forem poradenství, školení, vedení a řízení nebo psychoterapie. Důraz bude kladen na praktické využití koučinku a koučovacího přístupu ve školním prostředí.

 • Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
  Číslo akreditace

  8942/2023-5-472

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem školení je seznámení účastníků s principy koučování/sebekoučování a možnostmi, jak jej využít v pedagogické profesi. Seminář je veden prakticky tak, aby měli absolventi konkrétní využitelné výstupy, se kterými pak mohou následně dále pracovat.

 • Základy kreativních záznamů pro pedagogy
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem školení je seznámení pedagogů s originálními způsoby záznamů myšlenek formou tvorby myšlenkových map, které mohou být zajímavým a praktickým nástrojem v rámci prezentací, výuky i řešení problémů.

 • Základy osobnostně sociálního rozvoje
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na rozvoj osobnosti a profesionálních předpokladů pro všechny pedagogy. Cílem je zprostředkovat možnost sebereflexe a podporovat formování jejich profesní identity, trénovat sebepoznání a rozvíjet zdravé sebevědomí. Témata budou zaměřena především na vlastní sebeuvědomování, na etickou a morální úroveň učitelské, manažérské a jakékoliv jiné profese. Zdůrazní úkol a postavení člověka v procesu pracovního i v procesu osobního života a zaměří se na budování vztahů s vnějším světem. Seminář představuje metody k získání důvěry k sobě i vnějšímu světu, poskytuje návody, jak pracovat sám se sebou, aby dokázal zkvalitňovat nejen svůj profesní, ale i osobní život.

 • Základy osobnostně sociálního rozvoje (webinář)
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na rozvoj osobnosti a profesionálních předpokladů pro všechny pedagogy. Cílem je zprostředkovat možnost sebereflexe a podporovat formování jejich profesní identity, trénovat sebepoznání a rozvíjet zdravé sebevědomí. Témata budou zaměřena především na vlastní sebeuvědomování, na etickou a morální úroveň učitelské, manažérské a jakékoliv jiné profese. Zdůrazní úkol a postavení člověka v procesu pracovního i v procesu osobního života a zaměří se na budování vztahů s vnějším světem. Seminář představuje metody k získání důvěry k sobě i vnějšímu světu, poskytuje návody, jak pracovat sám se sebou, aby dokázal zkvalitňovat nejen svůj profesní, ale i osobní život.

 • Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři, a to teoreticky, tak primárně prakticky. Nedílnou součástí školení jsou i praktické činnosti, které si účastníci sami vyzkouší a které mohou následně využít ve své praxi.

 • Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři, a to teoreticky, tak primárně prakticky. Nedílnou součástí školení jsou i praktické činnosti, které si účastníci sami vyzkouší a které mohou následně využít ve své praxi.

 • Základy profesní etiky pro pedagogy
  Číslo akreditace

  1130/2023-4-223

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v základní terminologii etiky, bude seznámen s morálními zásadami a bude si vědom významu etického chování v praxi pedagoga. Získá informace o obecných etických principech i o etických normách. Bude se orientovat v problematice etických kodexů. Získané poznatky pomohou formovat vztah absolventa k povolání, přispějí k posílení jeho profesních kompetencí a ke schopnosti eticky přistupovat k práci pedagoga v každodenním životě.

 • Základy profesní etiky pro pedagogy (webinář)
  Číslo akreditace

  1130/2023-4-223

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v základní terminologii etiky, bude seznámen s morálními zásadami a bude si vědom významu etického chování v praxi pedagoga. Získá informace o obecných etických principech i o etických normách. Bude se orientovat v problematice etických kodexů. Získané poznatky pomohou formovat vztah absolventa k povolání, přispějí k posílení jeho profesních kompetencí a ke schopnosti eticky přistupovat k práci pedagoga v každodenním životě.

 • Základy stress managementu pro pedagogy
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem kurzu je seznámit s možnostmi prevence a řešení profesní krize pomáhajícího povolání. Absolventi kurzu budou schopni jasně vydefinovat, co je u nich spouštěcím momentem psychické zátěže a stresu. Budou mít k dispozici návrhy k řešení a práce se stresem. Součástí kurzu jsou také interaktivní techniky využitelné v průběhu vyučování k vytvoření pozitivní atmosféry a minimalizaci stresu žáků.

 • Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na z klíčové kompetence RVP pro MŠ. Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy, tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.

 • Zásady humanistické psychologie v práci s třídním kolektivem
  Číslo akreditace

  1130/2023-4-223

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem je seznámení účastníků s možnostmi práce s třídním kolektivem, jedná se o dvě základní varianty – strukturované forma a nestrukturovaná formy. Účastníci si prakticky vyzkoušejí strukturovanou formu práce s třídním kolektivem. Zaměříme se na tvoření pozitivních vazeb v třídním kolektivem, kromě toho se účastníci seznámí s dalšími technikami, které lze využívat v práci s třídním kolektivem. Účastníci poznají, kdy je vhodné obě formy práce s třídním kolektivem využívat, jaké jsou jejich pozitiva i negativa, na co si dát pozor při práci s třídním kolektivem.

 • Zásady humanistické psychologie v práci s třídním kolektivem (webinář)
  Číslo akreditace

  1130/2023-4-223

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem je seznámení účastníků s možnostmi práce s třídním kolektivem, jedná se o dvě základní varianty – strukturované forma a nestrukturovaná formy. Účastníci si prakticky vyzkoušejí strukturovanou formu práce s třídním kolektivem. Zaměříme se na tvoření pozitivních vazeb v třídním kolektivem, kromě toho se účastníci seznámí s dalšími technikami, které lze využívat v práci s třídním kolektivem. Účastníci poznají, kdy je vhodné obě formy práce s třídním kolektivem využívat, jaké jsou jejich pozitiva i negativa, na co si dát pozor při práci s třídním kolektivem.

 • Záškoláctví a absence
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jaká jsou související platná právní pravidla? Je možné absencím předcházet? Jaká je úprava omluvených a neomluvených absencí, a co k formě omlouvání uvádí předpisy? Tyto otázky zodpovíme na semináři. Přiblížíme také právní kontext omlouvání žáků v době pandemie.

 • Záškoláctví a absence (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jaká jsou související platná právní pravidla? Je možné absencím předcházet? Jaká je úprava omluvených a neomluvených absencí, a co k formě omlouvání uvádí předpisy? Tyto otázky zodpovíme na semináři. Přiblížíme také právní kontext omlouvání žáků v době pandemie.

 • Závadové chování dětí – mezioborová spolupráce školy a kurátora pro děti a mládež
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  7 vyučovacích hodin

  Školení má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci  setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi i rodinou. Pozornost je věnována zejména vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuálnímu plánování sociálně právní ochrany dítěte a plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Formou kazuistik bude poukázáno na příklady dobré praxe. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů z dané oblasti.

 • Závadové chování dětí a mladistvých
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

 • Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

 • Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci získají know-how, jak efektivně provázat hodnocení s odměňováním a rozvojem tak, aby motivovali zaměstnance k výkonnosti, osobnímu rozvoji a žádoucí zaměstnance i ke stabilitě.

 • Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ – školení sborovny
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s jednotlivými etapami tvorby systému hodnocení od výběru metod hodnocení přes nastavování měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice až po trénink hodnotitelů ve vedení hodnotících pohovorů.

 • Zážitkové techniky protidrogové prevence
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář stručně přestavuje systém protidrogové prevence v České republice a představuje jednotlivé typy prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů. Dále se pak podrobněji zaměřuje na způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů. Stěžejní část kurzu zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence: Z deníku náctileté, Diagram, Karty, Váhy, včetně didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik.

 • Zdravotní tělesná výchova a její využití ve výuce
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Školení seznámí zúčastněné pedagogy s prvky zdravotní tělesné výchovy na 1. st. ZŠ. Představeny budou činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti, cvičení s overbalem, cvičení s thera-bandem, cvičení na gymbalech a cvičení s pružným lanem (prevence skoliózy).

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář