DVPP na míru

DVPP na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři, a to teoreticky, tak primárně prakticky. Nedílnou součástí školení jsou i praktické činnosti, které si účastníci sami vyzkouší a které mohou následně využít ve své praxi.

 • Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři, a to teoreticky, tak primárně prakticky. Nedílnou součástí školení jsou i praktické činnosti, které si účastníci sami vyzkouší a které mohou následně využít ve své praxi.

 • Základy stress managementu pro pedagogy
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem kurzu je seznámit s možnostmi prevence a řešení profesní krize pomáhajícího povolání. Absolventi kurzu budou schopni jasně vydefinovat, co je u nich spouštěcím momentem psychické zátěže a stresu. Budou mít k dispozici návrhy k řešení a práce se stresem. Součástí kurzu jsou také interaktivní techniky využitelné v průběhu vyučování k vytvoření pozitivní atmosféry a minimalizaci stresu žáků.

 • Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na z klíčové kompetence RVP pro MŠ. Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy, tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.

 • Záškoláctví a absence
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jaká jsou související platná právní pravidla? Je možné absencím předcházet? Jaká je úprava omluvených a neomluvených absencí, a co k formě omlouvání uvádí předpisy? Tyto otázky zodpovíme na semináři. Přiblížíme také právní kontext omlouvání žáků v době pandemie.

 • Záškoláctví a absence (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jaká jsou související platná právní pravidla? Je možné absencím předcházet? Jaká je úprava omluvených a neomluvených absencí, a co k formě omlouvání uvádí předpisy? Tyto otázky zodpovíme na semináři. Přiblížíme také právní kontext omlouvání žáků v době pandemie.

 • Závadové chování dětí – mezioborová spolupráce školy a kurátora pro děti a mládež
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  7 vyučovacích hodin

  Školení má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci  setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi i rodinou. Pozornost je věnována zejména vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuálnímu plánování sociálně právní ochrany dítěte a plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Formou kazuistik bude poukázáno na příklady dobré praxe. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů z dané oblasti.

 • Závadové chování dětí a mladistvých
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

 • Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

 • Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci získají know-how, jak efektivně provázat hodnocení s odměňováním a rozvojem tak, aby motivovali zaměstnance k výkonnosti, osobnímu rozvoji a žádoucí zaměstnance i ke stabilitě.

 • Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ – školení sborovny
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s jednotlivými etapami tvorby systému hodnocení od výběru metod hodnocení přes nastavování měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice až po trénink hodnotitelů ve vedení hodnotících pohovorů.

 • Zážitkové techniky protidrogové prevence
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář stručně přestavuje systém protidrogové prevence v České republice a představuje jednotlivé typy prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů. Dále se pak podrobněji zaměřuje na způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů. Stěžejní část kurzu zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence: Z deníku náctileté, Diagram, Karty, Váhy, včetně didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik.

 • Zdravotní tělesná výchova a její využití ve výuce
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Školení seznámí zúčastněné pedagogy s prvky zdravotní tělesné výchovy na 1. st. ZŠ. Představeny budou činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti, cvičení s overbalem, cvičení s thera-bandem, cvičení na gymbalech a cvičení s pružným lanem (prevence skoliózy).

 • Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti. Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností, metodické postupy, tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností, výchova v MŠ a tělesná výchova.

 • Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti. Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností, metodické postupy, tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností, výchova v MŠ a tělesná výchova.

 • Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník semináře dokáže včas rozeznávat potencionální stresové situace a jejich spouštěče. Naučí se mapovat své pocity i jejich základní tělesné prožívání. Seznámí se s technikami vhodnými pro zvládnutí akutního stresu a vypjatých emocí, dále i s relaxačními metodami pro práci se stresem dlouhodobým – vyzkouší si Jacobsonovu progresivní relaxaci a imaginační techniky. Seznámí se s otevřenou komunikaci dle principu nenásilné komunikace a dokáže si určit hranice a pravidla, která zefektivní práci s dětmi.

 • Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník semináře dokáže včas rozeznávat potencionální stresové situace a jejich spouštěče. Naučí se mapovat své pocity i jejich základní tělesné prožívání. Seznámí se s technikami vhodnými pro zvládnutí akutního stresu a vypjatých emocí, dále i s relaxačními metodami pro práci se stresem dlouhodobým – vyzkouší si Jacobsonovu progresivní relaxaci a imaginační techniky. Seznámí se s otevřenou komunikaci dle principu nenásilné komunikace a dokáže si určit hranice a pravidla, která zefektivní práci s dětmi.

 • Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je posílit psychickou odolnost pedagogů a jejich schopnost zvládat náročné situace v práci s žáky/studenty. V rámci jednodenního kurzu se naučí lépe zvládat a kontrolovat stres v profesi pedagoga a různými metodami stresovým situacím předcházet.

 • Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je posílit psychickou odolnost pedagogů a jejich schopnost zvládat náročné situace v práci s žáky/studenty. V rámci jednodenního kurzu se naučí lépe zvládat a kontrolovat stres v profesi pedagoga a různými metodami stresovým situacím předcházet.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář