č. akreditace MSMT: 27325/2015-1-812

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsahem semináře je seznámení se základními způsoby vedení třídnické hodiny, tvorbou třídních pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. Účastníci se dozvědí, jak by měla třídnická hodina vypadat a jaká témata by měla obsahovat, tak aby jedním z jejích výstupů byla podpora společného (inkluzivního) vzdělávání. Účastníci si sami prakticky vyzkouší několik aktivit vedoucích k sebepoznání či k rozvoji spolupráce a komunikace, které lze v rámci třídnických hodin využít.

 

Cíle školení:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s důležitostí třídnických hodin ve vztahu k práci s různorodou skupinou žáků, ale také všeobecně s možnostmi jejich náplně. Pedagogové se naučí, jak vést třídnickou hodinu, jaká témata v ní rozebírat, jaké aktivity zvolit vzhledem k dané potřebě, jak je efektivně provést a také jak je efektivně vyhodnotit, aby přinesly očekávaný výsledek.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií a učitelé SOŠ a SOU, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.