Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kurz + profesní zkouška)

Zřetel Chůva kurz

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen zájemcům, které naplňuje práce s dětmi. Úspěšní absolventi jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které aktivně uplatní při práci s dětmi ve věku od narození až do zahájení povinné školní docházky. Chůva se tak podílí na přímé péči a výchově dětí v zařízeních nebo přímo v rodinách. 

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT

Rozhodnutí o akreditaci ZDE (kombinovaná)

Výuka probíhá částečně prezenčně a částečně online. Součástí prezenční části jsou témata, která se věnují přímé péči o děti, např: poskytování první pomoci dětem, základy hygienických návyků a manipulace s kojencem. 

Součástí kurzu je autorizovaná zkouška profesní kvalifikace. Úspěšný absolvent zkoušky získá Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie -  rozhodnutí o autorizaci ZDE.


Uplatnění chůvy:

 • mateřská centra
 • agentury poskytující hlídání dětí v domácnostech
 • mateřské školky (ve školce pedagogickému pracovníkovi chůva pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost)
 • dětské skupiny a mikrojesle
 • jesle, dětské kluby a podobná zařízení
 • práce na živost v rodině (živnost vázaná pro péči o děti do 3 let věku)

 

Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M

Rozsah kurzu: 160 hodin (80 hodin praxe + 80 vyuč. hodin teorie)

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

 

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad
 • zdravotní způsobilost

 

Pokud máte o kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky zájem a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Zaplatí Vám ho však pouze v tom případě, že se jedná o rekvalifikační kurz ukončený zkouškou profesní kvalifikace. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?

 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název Místo Termín
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Praha 08. 09. 2023 - 21. 10. 2023
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Brno 13. 10. 2023 - 25. 11. 2023
Název
Místo - Termín
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Praha - 08. 09. 2023 - 21. 10. 2023
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Brno - 13. 10. 2023 - 25. 11. 2023

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese. 

Zákonnou povinností poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky. 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název
Místo - Termín
Rozvoj dítěte v kontextu alternativních výchovných směrů
ONLINE - webinář - 12. 06. 2023
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 14. 06. 2023
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 0-3 roky z pozice chůvy
ONLINE - webinář - 19. 06. 2023
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 27. 06. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 30. 09. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Frýdek-Místek - 14. 10. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Brno - Poliklinika Starý Lískovec - 04. 11. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář