Lektor/lektorka dalšího vzdělávání - profesní zkouška 

Zřetel Lektor dalšího vzděláváníProfesní zkouška k získání kvalifikace pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru či osoby, která poskytuje poradenskou nebo vzdělávací činnost.

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně  jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský či řidičský průkaz nebo rodný list. Osvědčení má celostátní platnost a lze jej využít při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Kvalifikační úroveň 7 (viz Národní soustava povolání)

Témata i průběh zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Lektor/lektroka dalšího vzdělávání (75-001-T).

 

Jak zkouška probíhá:

 • Písemný test (20 minut)
 • Praktické předvedení a ústní ověření (2 - 3 hodiny)
 • Ke zkoušce vypracuje uchazeč domácí přípravu pro modelový vzdělávací program v délce 4 vyuč. hodiny na zadané téma

Témata:

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Vstupní předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem
 • dosažení věku 18 let

  .... termíny připravujeme na podzim 2022.

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář