logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Lektor/lektorka dalšího vzdělávání - profesní zkouška 

Profesní zkouška k získání kvalifikace pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru či osoby, která poskytuje poradenskou nebo vzdělávací činnost.

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně  jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský či řidičský průkaz nebo rodný list. Osvědčení má celostátní platnost a lze jej využít při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Kvalifikační úroveň 7 (viz Národní soustava povolání)

Témata i průběh zkoušky jsou dána standardy Národní soustavy kvalifikací pro profesi Lektor/lektroka dalšího vzdělávání (75-001-T).

 

Jak zkouška probíhá

 • Písemný test (20 minut)
 • Praktické předvedení a ústní ověření (2 - 3 hodiny)
 • Ke zkoušce vypracuje uchazeč domácí přípravu pro modelový vzdělávací program v délce 4 vyuč. hodiny na zadané téma

Témata

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Vstupní předpoklady

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem
 • Dosažení věku 18 let

  .... termíny připravujeme.

Aktuálně vypsané termíny
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny.