logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Školním metodikem prevence naplno


29. 08. 2024 - 31. 08. 2024
Pobytový workshop

Luka nad Jihlavou - Školicí a ubytovací centrum Erudito
Nová 19, Luka nad Jihlavou 588 22

24 vyučovacích hodin

 • Školní metodik prevence

6900 Kč / osoba
Přihláška

Začátek ve čtvrtek 29.8. v 16:00, ukončení v sobotu 31.8. ve 14:00.Obsahem programu je seznámení metodiků prevence s procesy a technikami vedoucími ke zvýšení jejich odborných kompetencí v oblasti prevence rizikového chování ve škole. Důraz bude kladen také na osobnostní rozvoj a psychohygienu.

Školní metodik prevence (dále ŠMP) jako součást pedagogického sboru školy

 • Sdílení praxe účastníků - výkon funkce ŠMP s ohledem na jeho postavení v pedagogické praxi školy
 • Příklady dobré a špatné praxe výkonu funkce ŠMP v rámci pedagogického sboru
 • Metodické vedení pedagogů v oblasti prevence rizikového chování (vč. asistentů pedagoga, vychovatelů)
 • Otevřená spolupráce s rodiči a role ŠMP v ní - nastavování spolupráce, nastavení spolupráce s rodičem

Individuální práce ŠMP s dítětem s rizikovým chováním

 • Specifika, zásady, cíle, charakteristika jednorázových a opakovaných rozhovorů s žáky s využitím příkladů z praxe
 • Kompetence ŠMP při individuální práci ŠMP s dítětem s rizikovým chováním
 • Průběh individuální práce ŠMP s dítětem s rizikovým chováním
 • Vhodné a nevhodné postupy
 • Kazuistiky žáků s rizikovým chováním a brainstorming možného dlouhodobého vedení těchto žáků

Základy mediace pro potřeby ŠMP

 • Úvod, význam, zásady, role zúčastněných osob v procesu mediace
 • Příprava mediačního setkání, nastavení pravidel, nestrannost, pozitivní přístup
 • Mediační proces - prostor k vyjádření, možnosti řešení a hledání cesty k dohodě, časový rámec mediace, příklady z praxe
 • Manipulace a antimanipulační techniky
 • Nácvik mediace využitím modelových situací 
 • Závěrečná evaluace workshopu

Psychohygiena ŠMP

 • Význam, prevence syndromu vyhoření
 • Relaxační techniky, Imaginace + kresba, Jacobsonova progresivní relaxace


Cílem workshopu je seznámit školní metodiky prevence s procesy a technikami vedoucími ke zvýšení odborných kompetencí v oblasti prevence rizikového chování ve škole. Důraz bude kladen také na osobnostní rozvoj a psychohygienu. Aktivizace účastníků a efektivita programu bude podpořena využitím práce s kazuistikami, brainstormingem, nácvikem při modelových situacích apod.


PhDr. Rastislav Jankula

Absolvent UP v Olomouci, obor výchova mimo vyučování. 16 let aktivně vyučoval na ZŠ v Uherském Brodě, mezi lety 2000-2006 zastával funkci ředitele společnosti CEPR Uherský Brod, kde se věnoval zejména tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro pedagogy, žáky a studenty. Od roku 2009 vedl oddělení vzdělávání v DDM Uherský Brod, kde se kromě lektorování DVPP věnoval realizaci vzdělávacích projektů a pedagogické činnosti. V současné době pracuje jako učitel na ZŠ, lektor DVPP a psychoterapeut pro mimořádně nadané studenty SŠ a VŠ.

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Speciální pedagožka, vyučuje budoucí učitele a speciální pedagogy na pedagogické fakultě. Je členkou Národního kabinetu Matematika a její aplikace jako zástupce školního poradenského pracoviště. Působí také jako autorka a editorka pedagogických textů a podcastů. Je oponentkou v procesu revizí RVP ZV v oblasti společného vzdělávání. Praktické zkušenosti získala v mateřské, základní a střední škole na pozici speciální pedagožky, metodičky prevence, učitelky a taktéž jako ředitelka venkovské malotřídky. 

6 900 Kč/osobu (vč. DPH)
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi a školení.

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje