logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Chůva pro děti v dětské skupině (kurz + profesní zkouška)

Zřetel Chůva v dětské skupině kurz zelená (1).jpg

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti v dětské skupině je určen zájemcům, které naplňuje práce s dětmi a hledají cestu k získání odborné způsobilosti pro práci v dětské skupině.

 • Akreditace MŠMT
 • Součástí kurzu je praxe
 • Teoretická část online a praktické lekce prezenčně
 • Lektoři a lektorky se zkušenostmi z praxe
 • Účasntníci obdrží osvědčení
 • Možnost hrazení úřadem práce

Úspěšní absolventi jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které aktivně uplatní při práci s dětmi ve věku od šesti měsíců až do zahájení povinné školní docházky. Chůva zajišťuje přímou péči o děti, jejich bezpečný a zdravý všestranný rozvoj a podílí se na plánu výchovy a péče. Dětské skupiny nabízí kapacitu pro 12 nebo 24 dětí, čímž zajišťuje individuální péči v kolektivu pečujících osob. Cílovou skupinou tak mohou být děti v kojeneckém a batolecím věku, ale i předškoláci. 

Tato profesní kvalifikace odpovídá zákonným požadavkům pro práci pečující osoby v dětských skupinách podle platné legislativy. Absolvent kurzu se může uplatnit na pozici chůva v dětské skupině podle zákona č. 329/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M. 

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT.

Rozhodnutí o akreditaci ZDE (kombinovaná)

Výuka probíhá jak v online prostředí, tak prezenčně. Prezenčně jsou pak realizována témata, která vyžadují praktický nácvik, např. poskytování první pomoci dětem, vedení dítěte k hygienickým návykům a manipulace s kojencem. 

Součástí kurzu je autorizovaná zkouška profesní kvalifikace. Úspěšný absolvent zkoušky získá Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie - rozhodnutí o autorizaci ZDE.

 

Rozsah kurzu

170 hodin (90 hodin praxe + 80 vyuč. hodin teorie)

Obsah kurzu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Vstupní předpoklady

 • Ukončené základní vzdělání
 • Dosažení věku 18 let
 • Bez logopedických vad (+ bez cizojazyčného přízvuku)
 • Zdravotní způsobilost

 

Pokud máte o kurz Chůva pro děti v dětské skupině zájem a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Zaplatí Vám ho však pouze v tom případě, že se jedná o rekvalifikační kurz ukončený zkouškou profesní kvalifikace. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?

Kurzovné lze rozložit na splátky.

 

Aktuálně vypsané termíny
Název Místo Termín Akce
Chůva pro děti v dětské skupině ONLINE - webinář + Praha 13. 09. 2024 - 02. 11. 2024
Chůva pro děti v dětské skupině ONLINE - webinář + Brno 18. 10. 2024 - 07. 12. 2024
Název
Místo - Termín
Chůva pro děti v dětské skupině
ONLINE - webinář + Praha - 13. 09. 2024 - 02. 11. 2024
Chůva pro děti v dětské skupině
ONLINE - webinář + Brno - 18. 10. 2024 - 07. 12. 2024

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů nebo v prezenční formě na klíčová témata Vaší profese.