Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce s emocemi v sociálních službách


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická asertivita v sociálních službách


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Reminiscence – práce se vzpomínkami

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Řízení času s ohledem na osobní vizi

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Slovní sebeobrana • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě

 • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Teorie a metody sociální práce

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Terénní sociální práce v praxi

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do práce s agresivním klientem
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do práce s rodinou závislého
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách

Název
Místo - Termín
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 22. 02. 2023
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 03. 04. 2023
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 04. 05. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 16. 02. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 20. 04. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 01. 06. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Brno - 07. 02. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Ústí nad Labem - 14. 02. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - 27. 02. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Pardubice - 27. 03. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Ostrava - 18. 04. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Hradec Králové - 17. 05. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Plzeň - 31. 05. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - 01. 06. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 08. 03. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 20. 04. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 17. 05. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 22. 06. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 20. 02. 2023 - 21. 02. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 20. 03. 2023 - 21. 03. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 15. 05. 2023 - 16. 05. 2023
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 20. 02. 2023
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 21. 03. 2023
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 26. 04. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 13. 03. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 25. 04. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 22. 05. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 27. 06. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář