logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

DVPP na míru

obrazky-na-miru-dvpp-02.jpg

Pro Váš pedagogický sbor připravíme školení DVPP na míru.

  • Velký výběr seminářů a workshopů
  • Realizace na Vašem pracovišti nebo dle domluvy
  • Online, prezenční i kombinovaná forma
  • Možné hrazení některých školení ze Šablon OP JAK
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP
  • S výběrem školení Vám poradíme

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku,

V rámci školení pro celý pedagogický sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich požadavků, můžete vužít nezávazný poptávkový formulář.

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


Název
Zásady humanistické psychologie v práci s třídním kolektivem (webinář)
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Cílem je seznámení účastníků s možnostmi práce s třídním kolektivem, jedná se o dvě základní varianty – strukturované forma a nestrukturovaná formy. Účastníci si prakticky vyzkoušejí strukturovanou formu práce s třídním kolektivem. Zaměříme se na tvoření pozitivních vazeb v třídním kolektivem, kromě toho se účastníci seznámí s dalšími technikami, které lze využívat v práci s třídním kolektivem. Účastníci poznají, kdy je vhodné obě formy práce s třídním kolektivem využívat, jaké jsou jejich pozitiva i negativa, na co si dát pozor při práci s třídním kolektivem.

Záškoláctví a absence
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jaká jsou související platná právní pravidla? Je možné absencím předcházet? Jaká je úprava omluvených a neomluvených absencí, a co k formě omlouvání uvádí předpisy? Tyto otázky zodpovíme na semináři. Přiblížíme také právní kontext omlouvání žáků v době pandemie.

Záškoláctví a absence (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jaká jsou související platná právní pravidla? Je možné absencím předcházet? Jaká je úprava omluvených a neomluvených absencí, a co k formě omlouvání uvádí předpisy? Tyto otázky zodpovíme na semináři. Přiblížíme také právní kontext omlouvání žáků v době pandemie.

Závadové chování dětí – mezioborová spolupráce školy a kurátora pro děti a mládež
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

7 vyučovacích hodin

Školení má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci  setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi i rodinou. Pozornost je věnována zejména vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuálnímu plánování sociálně právní ochrany dítěte a plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Formou kazuistik bude poukázáno na příklady dobré praxe. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů z dané oblasti.

Závadové chování dětí a mladistvých
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci získají know-how, jak efektivně provázat hodnocení s odměňováním a rozvojem tak, aby motivovali zaměstnance k výkonnosti, osobnímu rozvoji a žádoucí zaměstnance i ke stabilitě.

Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ – školení sborovny
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

16 vyučovacích hodin

Účastníci se seznámí s jednotlivými etapami tvorby systému hodnocení od výběru metod hodnocení přes nastavování měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice až po trénink hodnotitelů ve vedení hodnotících pohovorů.

Zážitkové techniky protidrogové prevence
Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář stručně přestavuje systém protidrogové prevence v České republice a představuje jednotlivé typy prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů. Dále se pak podrobněji zaměřuje na způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů. Stěžejní část kurzu zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence: Z deníku náctileté, Diagram, Karty, Váhy, včetně didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik.

Zdravotní tělesná výchova a její využití ve výuce
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Školení seznámí zúčastněné pedagogy s prvky zdravotní tělesné výchovy na 1. st. ZŠ. Představeny budou činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti, cvičení s overbalem, cvičení s thera-bandem, cvičení na gymbalech a cvičení s pružným lanem (prevence skoliózy).

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti. Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností, metodické postupy, tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností, výchova v MŠ a tělesná výchova.

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti. Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností, metodické postupy, tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností, výchova v MŠ a tělesná výchova.

Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí
Číslo akreditace

MSMT-19098/2023-2

Krátká anotace

41 vyučovacích hodin

Rekvalifikační kurz je určen těm zájemcům, kteří chtějí splnit zákonné požadavky spojené s organizací zotavovacích akcí. Kurz je navržen pro ty osoby, které chtějí získat vzdělání v oblasti poskytování první pomoci a péče o nemocné v kontextu zotavovacích akcí. Program se zaměřuje na rozvoj klíčových dovedností nezbytných pro efektivní reakci v náročných situacích, čímž přispívá k zajištění bezpečnosti a zdraví účastníků akcí. Účastníci se seznámí s nejnovějšími postupy v první pomoci, péči o nemocné, právními a etickými aspekty práce zdravotníka a zásadami hygieny a prevence infekcí. Tento kurz usiluje o připravenost a schopnost rychle a efektivně reagovat na situace ohrožující zdraví, což je zásadní pro ty, kteří se podílí na organizaci a vedení skupinových aktivit. Kurz je završen zkouškou (písemná a praktická část).

Získávejte klíčové dovednosti pro úspěšné vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností - kurz pro učitele MŠ a ZŠ a asistenty pedagoga
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na téma "Logopedické minimum" by mělo být zlepšení schopnosti učitelů a učitelských asistentů porozumět speciálním vzdělávacím potřebám a efektivně pracovat s dětmi a žáky s narušenou komunikační schopností.

Získávejte klíčové dovednosti pro úspěšné vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností - kurz pro učitele MŠ a ZŠ a asistenty pedagoga (webinář)
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na téma "Logopedické minimum" by mělo být zlepšení schopnosti učitelů a učitelských asistentů porozumět speciálním vzdělávacím potřebám a efektivně pracovat s dětmi a žáky s narušenou komunikační schopností.

Zrakové vnímání a vizuomotoriky u dětí předškolního věku
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace především zrakového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového vnímání a vizuomotoriky, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

Zrakové vnímání a vizuomotoriky u dětí předškolního věku (webinář)
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace především zrakového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového vnímání a vizuomotoriky, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření
Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastník semináře dokáže včas rozeznávat potencionální stresové situace a jejich spouštěče. Naučí se mapovat své pocity i jejich základní tělesné prožívání. Seznámí se s technikami vhodnými pro zvládnutí akutního stresu a vypjatých emocí, dále i s relaxačními metodami pro práci se stresem dlouhodobým – vyzkouší si Jacobsonovu progresivní relaxaci a imaginační techniky. Seznámí se s otevřenou komunikaci dle principu nenásilné komunikace a dokáže si určit hranice a pravidla, která zefektivní práci s dětmi.

Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření (webinář)
Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastník semináře dokáže včas rozeznávat potencionální stresové situace a jejich spouštěče. Naučí se mapovat své pocity i jejich základní tělesné prožívání. Seznámí se s technikami vhodnými pro zvládnutí akutního stresu a vypjatých emocí, dále i s relaxačními metodami pro práci se stresem dlouhodobým – vyzkouší si Jacobsonovu progresivní relaxaci a imaginační techniky. Seznámí se s otevřenou komunikaci dle principu nenásilné komunikace a dokáže si určit hranice a pravidla, která zefektivní práci s dětmi.

Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je posílit psychickou odolnost pedagogů a jejich schopnost zvládat náročné situace v práci s žáky/studenty. V rámci jednodenního kurzu se naučí lépe zvládat a kontrolovat stres v profesi pedagoga a různými metodami stresovým situacím předcházet.

Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je posílit psychickou odolnost pedagogů a jejich schopnost zvládat náročné situace v práci s žáky/studenty. V rámci jednodenního kurzu se naučí lépe zvládat a kontrolovat stres v profesi pedagoga a různými metodami stresovým situacím předcházet.

Sledujte další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb