Co je třeba udělat pro rekvalifikaci zdarma:

Přihlaste se k nám na vybraný kurz.

  1. V přihlášce na kurz zaškrtněte „Budu žádat o proplacení ÚP“.
  2. Vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci – Jedná se o přílohu A a B (Příloha A – kontaktní údaje na Vás, proč se hlásíte na tento kurz, potenciální zaměstnavatel a příloha B, kterou po přečtení jen podepisujete).
  3. My Vám na základě přihlášky na kurz pošleme vyplněnou Přílohu C: Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu.
  4. Odevzdat všechny doklady na ÚP nejlépe minimálně 30 dnů před konáním kurzu.
  5. Úřad práce Vám v případě schválení Vaší žádosti předá potvrzení o úhradě kurzu (tzv. Informovaný souhlas), který nám odevzdáte na první hodině kurzu (možno i dříve zaslat poštou).
  6. Absolvovat celý kurz (min. 80% docházka a aktivní účast). Během kurzu je nutné stále být evidován na ÚP (netýká se zaměstnanců, kteří žádají z důvodu ohrožení ztrátou zaměstnání).

Zvolená rekvalifikace doplňuje nabídku kurzů Úřadu práce, takže přijetí žádosti uchazeče o zaměstnání není podmíněno tím, zda má konkrétní úřad práce kurz tzv. “vysoutěžen”, či nikoliv. Přijení žádosti je standardním správním řízením. O schválení či neschválení rozhoduje odborná komise na konkrétním úřadu práce, která zájemce o zvolenou rekvalifikaci písemně vyrozumí o výsledku svého rozhodnutí.

Žádosti o schválení kurzu je potřeba na Úřad práce podávat 30 dnů před jeho zahájením, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu vybraného kurzu. Žádost můžete podat u své zprostředkovatelky nebo na podatelně Vašeho úřadu práce.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte.