Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2020/0174-SP/PC/PP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé

Rozděleno do dvou dnů: 17.3. 8:30 – 10:00 + 11:00 - 12:30, 18.3. 8:30 – 10:00 + 11:00 - 12:30

Obsah školení

Seminář je zaměřen na seznámení se základními tématy psychosociální péče o smrtelně nemocné, umírající a pozůstalé v době jejich zármutku. Jedná se o jednu z oblastí péče, která klade vysoké nároky na poskytování sociální opory ze strany profesionálních pracovníků. Úvodním obsahem školení je vymezení pojmů spojených se smrtelnou nevyléčitelnou nemocí, s procesem umírání, prožíváním a potřebami nemocných a jejich blízkých a etických souvislostí určujících jednání pracovníků. Účastníci se seznámí s možnostmi a typy sociálních služeb určených cílové skupině uživatelů včetně forem hospicové péče a rovněž se specifiky péče o smrtelně nemocného v domácím prostředí a v zařízeních pobytových služeb. Dále budou zmíněny zásady a průběh poradenského procesu v této náročné životní etapě s důrazem na individuální povahu prožívání uživatelů a respekt k jejich jedinečnosti. Kurz pomůže účastníkům se zodpovězením praktických otázek forem sociální pomoci, např. v rámci relevantního sociálního zabezpečení (otázky finanční podpory). Nedílnou součástí bude téma základů doprovázení blízkých nemocného a pozůstalých (krizová intervence, emoční podpora, poradenství v praktických záležitostech). V kurzu se bude také pracovat s kazuistikami uživatelů cílové skupiny.

Cíle školení

Témata semináře budou směřovat k lepšímu porozumění poradenskému procesu u této cílové skupiny včetně praktických otázek sociální pomoci. Cílem pak bude specifikování a prohloubení poradenských znalostí a dovedností při péči. Předpokladem je, že se účastník kurzu také seznámí s procesem reflexe tématu včetně práce s vlastními prekoncepcemi vůči cílové skupině.

Cena

1 390,00 Kč/osobu

Cílová skupina Název Místo Termín
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým ONLINE - webinář 17. 03. 2022 - 18. 03. 2022
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým ONLINE - webinář 04. 05. 2022 - 05. 05. 2022

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
OLINE + praxe

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich užíváním.