logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Strategické plánování v organizaci


08. 10. 2024
8:00 - 15:15

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

8 vyučovacích hodin

A2024/0130-SP/PC/VP

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Kurz představuje proces strategického plánování včetně jeho úskalí. I sebelepší plán může ztroskotat na neochotě zaměstnanců měnit zažité stereotypy vlastní práce. Kdo je tedy nositelem myšlenky a realizátorem plánů? Kurz vám přiblíží jednotlivé role v týmu a pomůže vám pochopit cíle strategického plánu tak, aby se jeho tvorba a naplňování stalo každodenní součástí pracovního života. Důležitou součástí tvorby plánu je důraz na partnerský přístup všech zúčastněných stran.


Pracovníci na všech úrovních pochopí význam a obsah strategického plánování, budou znát jeho jednotlivé fáze. Budou schopni podílet se na plánu přiměřeně pozici, kterou zastávají. Poznají principy vnitřní a vnější motivace. Pochopí rozměr své komfortní zóny a důvody, proč kladou odpor proti změně. Vedoucí pracovníci budou schopni stanovovat a průběžně vyhodnocovat plnění dílčích cílů strategického plánu.


Mgr. Jana Kuchyňková

Absolventka Univerzity J. A. Komenského v Praze v oboru speciální pedagogika - etopedie. Ve své praxi působila na různých pozicích ve školství i v sociální oblasti. Ve školství se věnovala dětem s kombinovaným postižením. V sociální oblasti působila jako vedoucí denního centra, vedoucí aktivizačních činností nebo ředitelka sociální služby Včelka či Alzheimer Home. V současnosti působí jako lektorka vzdělávání v sociálních službách.

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje