Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2021/1150-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Obsah školení

Koncept sabotérů vychází z teorie o pozitivní inteligenci a takzvaném PQ mozku. Jedná se o velmi účinný koučovací a sebekoučovací koncept využitelný jak pro samotné pracovníky a jejich osobnostní růst, zralost a udržitelnost  v práci, tak i pro klienty a jejich rozvoj. Zavedení tohoto konceptu do organizací a životů jednotlivců přináší velmi rychlý progres. Teorie pozitivní inteligence učí lidi, jak překonat brzdy v hlavě, které si neseme naprosto všichni a zastavují naši schopnost být opravdu autentičtí, odvážní, sami sebou. Skrze tuto teorii dokážou účastníci sami a za laskavé podpory lektora objevit své vlastní bloky a brzdy, zvědomit si je a začít s nimi ihned pracovat. Součástí kurzu bude nejen velmi detailní seznámení s jednotlivými sabotéry, ale i praktické zasazení do života a hlavně konkrétní a využitelné techniky, které nás učí sabotérům nenaslouchat a tedy rozvíjet svou schopnost inovace, kreativity, hledání darů, komplexního pozitivního a zároveň angažovaného pohledu na život. Výsledkem je spokojenost pracovníka, schopnost nadhledu, porozumění druhým lidem, jak kolegům, tak klientům. Dalším přínosem je nárůst opravdové empatie, schopnost udržet si hranice, nenechat se zmanipulovat, zvýšit svou emoční inteligenci, sebeúctu a dlouhodobě tedy pečovat o svou psychohygienu. Koncept je velkým pomocníkem v prevenci syndromu vyhoření.


Cíle školení

. Účastník bude seznámen s koncepcí sabotérů. Porozumí jednotlivým sabotérům, jejich vzniku a tomu, jaký vliv mají konkrétně na jeho život, život jeho klientů, kolegů. Výsledkem bude zvýšení schopnosti empatie k sobě, získání životního nadhledu, intenzivní osobnostní růst. Efektem je vhled účastníků do jejich vlastních životních vzorců a jejich přerámování tak, aby sebe i druhé vnímali méně kriticky a tedy i méně emotivně. Dalším z dopadů je zvýšení schopnosti práce s vlastními emocemi v krizových situacích i dlouhodobá psychohygiena vedoucí k většímu psychickému zdraví pracovníků. Jednou z nabytých dovedností je schopnost inovace mozku, což vede k většímu množství nápadů při řešení situací, kreativitě, odstupu, flexibilitě a obecně schopnosti jít dopředu i v náročných situacích. Tato technika je velmi dobře přenositelná i na klienty a ostatní kolegy. Součástí praktického tréninku je podpora všímavosti a schopnosti soustředění, která je nutná pro zasazení konceptu do života a zvýšení jeho přínosů v praxi. Účastník dostane návod na to jak v dalším životě zvyšovat PQ body svého mozku a tedy svou pozitivní inteligenci.


Cena

1 390,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)


Další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení s konkrétním termínem:
Cílová skupina Název ▲ Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit. ONLINE - webinář 20. 12. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit. ONLINE - webinář 19. 01. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář