Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2019/0560-SP/PC

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách

Obsah školení

Kreativita v životě je přirozená pro každého člověka. Být kreativní v dospělosti znamená, že jsme schopni řešit problémy různými způsoby, jsme ochotni a dovolíme si měnit stereotypy, na které jsme si zvykli, ve kterých vidíme jistotu. Pro každého člověka je přirozená zvídavost, potřeba tvořit, objevovat a poznávat a také podávat kvalitní výkon. Potřeba flexibility, schopnosti se přizpůsobit novým situacím, pravidlům, dodává v dnešní době kreativitě na významu. Seminář nabízí účastníkům teoretické informace - vysvětlení pojmu kreativita (tvořivost), seznámí je s případnými chybnými postoji a bloky, které brání člověku být kreativní. Dále se dozví, jak lze zlepšit kreativní myšlení a praktická cvičení jim umožní aktivní zapojení v procesu osvojení si nových postupů.  


Cíle školení

Cílem kurzu je motivovat účastníka k ochotě přijímat nové cesty a způsoby řešení situací a problémů při poskytování služeb. Účastník si uvědomí nutnost učení se a zavádění nových věcí, metod, postupů práce, seznámí se s metodami práce, které mu pomohou odbourávat psychické bariéry v navrhování nových nezavedených přístupů, podnětů a nápadů, či zlepšování a zkvalitňování již zavedených. Naučí se aktivně se zapojovat do tvorby jednotlivých pracovních postupů a ovlivňovat tak kvalitu poskytovaných služeb.  


Cena

1 490,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)


Další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení s konkrétním termínem:
Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Ústí nad Labem 19. 09. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Praha 20. 09. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Jihlava 10. 10. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Zlín 11. 10. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Ostrava 02. 11. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Brno 07. 11. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Hradec Králové 08. 11. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Praha 06. 12. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Pardubice 12. 12. 2022
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách Valašské Meziříčí 23. 01. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář