Doškolovací kurz základního školního snowboardingu


Termín

11. 12. 2022 - 13. 12. 2022

Místo

Deštné v Orlických horách - Chata Kačenka
Deštné v Orlických horách, Deštné v Orlických horách

Hodinová dotace

25 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Cílová skupina

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času

Obsah školení

 • Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech
 • Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí
 • Současné trendy v metodice výuky snowboardingu
 • Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev
 • Zdokonalování jízdy účastníkůÚčastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k snowboardingu.

  Podrobný popis kurzu:

 • Opakování metodických řad a ukázky – sdílení námětů do výuky mezi účastníky
 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků zaměřené na:
 • Zvyšování rychlosti, koordinace zastavení smykem frontside a backside
 • Navazovaný smýkaný oblouk
 • Navazovaný smýkaný oblouk s vertikálním pohybem
 • Smýkaný oblouk, různé poloměry oblouky
 • Nácviku řezaného oblouku
 • Krátký řezaný oblouk
 • Rozbor jízd účastníků na videu
 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků zaměřené na správné držení těla, smýkaný oblouk s odlehčením těla nahoru a dolu a základy řezaného oblouku
 • Bezpečnost a organizace lyžařských výcvikových kurzů
 • Náměty na relaxaci dětí po výcvikovém dni
 • Nové trendy snowboardingu, údržba snowboardu
 • Hry na sněhu (zaměřené na rozvoj pohybových dovedností)

 


Cíle školení

Doškolovací kurz základního školního snowboardingu má za cíl seznámit účastníky s metodikou jízdy na snowboardu, současné trendy (řezaný oblouk, freestyle) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací, proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce jízdy na snowboardu.  


Lektor

Bc. Zdeněk Krákora
Absolvent Univerzity Palackého Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova; instruktor nízkých lanových překážek, instruktor lyžování a snowboardingu, lektor outdoorových kurzů a adaptačních kurzů pro školy, Kurzy: Školení hlavních vedoucích letních táborů, Prožitková pedagogika, Týmová spolupráce, Zdravotník zotavovacích akcí; 8 let pedagogické praxe v Domě dětí a mládeže Olomouc; lektor prožitkových kurzů (NIDM MŠMT); od roku 2011 vedoucí lyžařské školy v Deštném v Orl. h. (Tendr Ski)

Cena

4 900,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi a výuku. Přihlášky už pouze jako náhradníci nebo s vlastním ubytováním - kontaktujte nás.

PLNĚ OBSAZENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář