logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Dítě s traumatem a jeho socializace


14. 11. 2024
8:30 - 15:30

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

8 vyučovacích hodin

A2023/0863-SP/PC/PP

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci na úřadě

1590 Kč / osoba
Přihláška

Kurz Dítě s traumatem a jeho socializace se zaměřuje na problematiku výchovy dětí, jak v rodinách, tak v ústavní péči. Dále se zaměřuje na náhradní rodinnou péči. Chtěné či nechtěné dítě? Prvorozené děti a jejich sourozenci, to vše hraje velkou roli v životě dítěte. To vše může vést k traumatizaci dítěte a to po celý jeho život. Dále začlenění do dalšího kolektivu, školky, škola, kroužky, tam všude tzv. "číhají" na děti různé nástrahy. Začlenění do kolektivu ovlivňuje další vývoj dítěte a také to - zda si najde kamarády. Zažitá traumata z dětství dítě ovlivňuje po celý život. Kurz je doplněn videi k danému tématu, příklady z praxe. 


Kurz je zaměřen na cílovou skupinu dětí , rodin v krizové situaci, v pěstounské péči.  Adopce apod. Kurz uvade do problematiky traumat prožitých v dětství, práci s dětmi, které nejsou schopny se začlenit do kolektivu  vrstevníků ať ve školce, škole a dalších zařízení, kde tráví děti svůj čas. Dále budou účastníci kurzu aktivně sdílet problematiku "dnešních " problémů v rodinách, které následně děti v rodinách vnímají a následně také tyto potíže "zrcadlí". 


Mgr. Marie Vinklerová, DiS.

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně v oborech Sociální politika a sociální práce. Působila jako sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby v Lipníku nad Bečvou a v současnosti působí jako sociální pracovník na Magistrátu města Olomouc a lektorka velkého množství kurzů s akreditací MPSV ČR.

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje