logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Vzdělávání chův

Nabídka vzdělávacích kurzů pro zájemce a zájemkyně o profesi chůvy a dalšího vzdělávání pro stávající chůvy.

  • Odborné webináře a školení
  • Rekvalifikační kurzy
  • Zkoušky profesní kvalifikace
  • Lektoři a lektorky se zkušenostmi z praxe
  • Osvědčení z každého školení a kurzu
  • Online, prezenčně i kombinovanou formou

 

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Rekvalifikace je vhodná pro všechny, kteří mají zájem pracovat s dětmi ve věku od narození do zahájení povinné školní docházky. Absolvent najde uplatnění na pozici chůva v široké škále institucí, ale i v rámci vlastní podnikatelské činnosti. 

Uplatnění najde chůva v lesních mateřských školách, dětských skupinách, jeslích, mateřských centrech a podobných zařízeních. Chůva působí také v mateřské škole, kde doplňuje řady pedagogů a pomáhá při nepedagogických činnostech, zvláště u dětí ve věku 2 let.

V rámci vlastní podnikatelské činnosti může držitel osvědčení získat živnost vázanou (živnostenský list) a pečovat také o děti v rodinách ve věku do tří let v denním režimu.

Zájemci, kteří dříve vykonali zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině, se mohou přihlásit ke zkoušce rozdílové. Rozdílovou zkouškou se ověřuje pouze část kompetencí a ostatní kompetence jsou uznány v rámci předchozí zkoušky. 

>> Termíny rekvalifikačního kurzu

>> Termíny profesních zkoušek

 

Chůva pro děti v dětské skupině

Uchazeč, který úspěšně vykoná profesní zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině, najde uplatnění jako pečující osoba v dětských skupinách. S novelou zákona z roku 2021 je povinností dětských skupin zajistit do svých řad pečující osobu, která má buďto konkrétní zdravotní vzdělání, nebo získá profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. 

Zájemci, kteří dříve vykonali zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, se mohou přihlásit ke zkoušce rozdílové. Rozdílovou zkouškou se ověřuje pouze část kompetencí a ostatní kompetence jsou uznány v rámci předchozí zkoušky. 

>> Termíny rekvalifikačních kurzů

>> Termíny profesních zkoušek 

 

Další vzdělávání chův

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro děti v dětské skupině?

Pracujete jako chůva, pečující osoba v předškolním zařízení nebo se připravujete na práci chůvy a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet? 

Připravili jsme pro Vás nabídku odborných ONLINE webinářů i prezenčních seminářů na klíčová témata k Vaší profesi.

>> Termíny seminářů

 

Kurz první pomoci dětem

Kurz je prakticky zaměřen na prevenci i poskytování první pomoci dětem ve věku od narození do zahájení povinné školní docházky. Osvojíte si techniky první pomoci dětem od odřeného kolene až po nejzávažnější úrazy. Vyzkoušíte si resuscitaci na figurínách (kojenec + junior) i základní obvazové techniky. Získáte doporučení, tipy a rady od zkušených zdravotníků. 

Pokud pracujete v dětské skupině, splníte zákonnou povinnost absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk v souladu s novelou zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

Kurzem Vás provedou aktivní zdravotníci s dlouholetou zkušeností.

>> Termíny kurzů

Sledujte další vzdělávání pro chůvy
fb