Pro chůvy

Zřetel vzdělávání pro chůvy

Pro zájemce o profesi chůvy i pro stávající chůvy pořádáme rekvalifikační kurzy, zkoušky profesní kvalifikace, odborné webináře a školení.

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Rekvalifikace je vhodná pro všechny, kteří mají zájem pracovat s dětmi ve věku od narození do zahájení povinné školní docházky. Absolvent tak najde uplatnění na pozici chůva, a to nejen v široké škále institucí, ale i v rámci vlastní podnikatelské činnosti. 

Uplatnění najde chůva v lesních mateřských školách, dětských skupinách, jeslích, mateřských centrech a podobných zařízeních. Chůva působí také v mateřské škole, kde doplňuje řady pedagogů a pomáhá při nepedagogických činnostech, zvláště u dětí ve věku 2 let.

V rámci vlastní podnikatelské činnosti může držitel osvědčení získat živnost vázanou (živnostenský list) a pečovat také o děti v rodinách ve věku do tří let v denním režimu.

Zájemci, kteří dříve vykonali zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině, se mohou přihlásit ke zkoušce rozdílové. Předmětem rozdílové zkoušky je tak pouze část kompetencí a ostatní kompetence jsou uznány v rámci předchozí zkoušky. 

Termíny rekvalifikačního kurzu

Termíny profesních zkoušek

 

Chůva pro děti v dětské skupině

Uchazeč, který úspěšně vykoná profesní zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině, najde uplatnění jako pečující osoba v dětských skupinách. S novelou zákona z roku 2021 je povinností dětských skupin zajistit do svých řad pečující osobu, která má buďto konkrétní zdravotní vzdělání, nebo získá profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. 

Zájemci, kteří dříve vykonali zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, se mohou přihlásit ke zkoušce rozdílové. Předmětem rozdílové zkoušky je tak pouze část kompetencí a ostatní kompetence jsou uznány v rámci předchozí zkoušky. Pro rozdílovou zkoušku nabízíme také ONLINE přípravný dvoudenní kurz.

Termíny profesních zkoušek a kurzů

 

Další vzdělávání chův

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro děti v dětské skupině, pracujete jako chůva, pečující osoba v předškolním zařízení nebo se připravujete na práci chůvy a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet? 

Připravili jsme pro Vás nabídku odborných ONLINE webinářů i prezenčních seminářů na klíčová témata k Vaší profesi.

Termíny seminářů

 

Kurz první pomoci dětem

Kurz je prakticky zaměřen na prevenci i poskytování první pomoci dětem ve věku od narození do zahájení povinné školní docházky. Osvojíte si techniky první pomoci dětem od odřeného kolene až po nejzávažnější úrazy. Vyzkoušíte si resuscitaci na figurínách (kojenec + junior) i základní obvazové techniky. Získáte doporučení, tipy a rady od zkušených zdravotníků. 

Pokud pracujete v dětské skupině, splníte zákonnou povinnost absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk v souladu s novelou zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

Kurzem Vás provedou aktivní zdravotníci s dlouholetou zkušeností.

Termíny kurzů

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář