Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kurz + profesní zkouška)

Zřetel Chůva kurzRekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady se zájmem o daný obor.

Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M jako je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování první pomoci dítěti/dětem a péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování. Zaměřuje se na vedení dítěte k hygienickým návykům, uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte, uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk.

Program kurzu je zaměřený na řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi. Je zaměřen na dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám, orientaci v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Absolvent kurzu se může uplatnit na pozici chůva v široké škále institucí jako jsou dětské skupiny, mateřská centra, agentury poskytující hlídání dětí v domácnostech či mateřské školky (ve školce pedagogickému pracovníkovi chůva pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost) a po úspěšném absolvování zkoušky je možné získat živnostenský list a působit samostatně v rámci vlastní podnikatelské činnosti

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT:

Rozhodnutí o akreditaci ZDE (prezenční)

Rozhodnutí o akreditaci ZDE (kombinovaná)

Součástí kurzu je autorizovaná zkouška profesní kvalifikace. Úspěšný absolvent zkoušky získá Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie.  Absolvent zkoušky si může zřídit vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku“ a pracovat samostatně či si zřídit vlastní zařízení pro dět, hlídací agenturu, atd. - rozhodnutí o autorizaci ZDE.

 

Rozsah kurzu: 160 hodin (80 hodin praxe + 80 vyuč. hodin teorie)

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad
 • zdravotní způsobilost

 

Pokud máte o kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky zájem a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Zaplatí Vám ho však pouze v tom případě, že se jedná o rekvalifikační kurz ukončený zkouškou profesní kvalifikace. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?

 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název Místo Termín
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Praha 06. 01. 2023 - 19. 02. 2023
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Brno 03. 03. 2023 - 16. 04. 2023
Název
Místo - Termín
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Praha - 06. 01. 2023 - 19. 02. 2023
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Brno - 03. 03. 2023 - 16. 04. 2023

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese. 

Zákonnou povinností poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky. 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název
Místo - Termín
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
Chůva jako ANDĚL v mateřské škole
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 0-3 roky z pozice chůvy
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Chůvou i přes překážky aneb nestandardní dítě v praxi
ONLINE - webinář - 12. 01. 2023
Rozvoj emoční inteligence u dětí
ONLINE - webinář - 12. 01. 2023
Problémové chování dětí předškolního věku
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí
ONLINE - webinář - 17. 01. 2023
Očekávané výstupy dítěte v mateřské škole
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
Všestranný rozvoj dítěte ve věku 3-7 let z pozice chůvy
ONLINE - webinář - 26. 01. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 04. 02. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář

listopad 2022
P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4