Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kurz + profesní zkouška)

Zřetel Chůva kurzRekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady se zájmem o daný obor.

Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M jako je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování první pomoci dítěti/dětem a péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování. Zaměřuje se na vedení dítěte k hygienickým návykům, uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte, uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk.

Program kurzu je zaměřený na řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi. Je zaměřen na dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám, orientaci v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Absolvent kurzu se může uplatnit na pozici chůva v široké škále institucí jako jsou dětské skupiny, mateřská centra, agentury poskytující hlídání dětí v domácnostech či mateřské školky (ve školce pedagogickému pracovníkovi chůva pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost) a po úspěšném absolvování zkoušky je možné získat živnostenský list a působit samostatně v rámci vlastní podnikatelské činnosti

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT:

Rozhodnutí o akreditaci ZDE (prezenční)

Rozhodnutí o akreditaci ZDE (kombinovaná)

Součástí kurzu je autorizovaná zkouška profesní kvalifikace. Úspěšný absolvent zkoušky získá Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie.  Absolvent zkoušky si může zřídit vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku“ a pracovat samostatně či si zřídit vlastní dětskou skupinu, hlídací agenturu, atd. - rozhodnutí o autorizaci ZDE.

 

Rozsah kurzu: 160 hodin (80 hodin praxe + 80 vyuč. hodin teorie)

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad
 • zdravotní způsobilost

 

Pokud máte o kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky zájem a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Zaplatí Vám ho však pouze v tom případě, že se jedná o rekvalifikační kurz ukončený zkouškou profesní kvalifikace. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?

 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název Místo Termín
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Brno 02. 09. 2022 - 15. 10. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Olomouc 02. 09. 2022 - 16. 10. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Tábor 30. 09. 2022 - 12. 11. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Jihlava 30. 09. 2022 - 13. 11. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Frýdek-Místek 04. 11. 2022 - 10. 12. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Zlín 04. 11. 2022 - 11. 12. 2022
Název
Místo - Termín
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Brno - 02. 09. 2022 - 15. 10. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Olomouc - 02. 09. 2022 - 16. 10. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Tábor - 30. 09. 2022 - 12. 11. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Jihlava - 30. 09. 2022 - 13. 11. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Frýdek-Místek - 04. 11. 2022 - 10. 12. 2022
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Zlín - 04. 11. 2022 - 11. 12. 2022

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese. 

Zákonnou povinností poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky. 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název
Místo - Termín
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Ostrava - 09. 07. 2022
Chůva jako ANDĚL v mateřské škole
ONLINE - webinář - 12. 09. 2022
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 15. 09. 2022
Vytváříme programy - a baví nás to
ONLINE - webinář - 19. 09. 2022
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí
ONLINE - webinář - 21. 09. 2022
Očekávané výstupy dítěte v mateřské škole
ONLINE - webinář - 28. 09. 2022
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností
ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Rozvoj emoční inteligence u dětí
ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností
ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
Asertivita pro chůvy v dětských skupinách a domácnostech
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku?
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Emoce pod kontrolou
ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
Adaptace dětí v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář