logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

DVPP na míru

obrazky-na-miru-dvpp-02.jpg

Pro Váš pedagogický sbor připravíme školení DVPP na míru.

  • Velký výběr seminářů a workshopů
  • Realizace na Vašem pracovišti nebo dle domluvy
  • Online, prezenční i kombinovaná forma
  • Možné hrazení některých školení ze Šablon OP JAK
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP
  • S výběrem školení Vám poradíme

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku,

V rámci školení pro celý pedagogický sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich požadavků, můžete vužít nezávazný poptávkový formulář.

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


Název
Efektivní spolupráce a komunikace asistenta pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Seminář pro asistenty pedagoga v MŠ a ZŠ vychází z myšlenky, že péče o dítě se zdravotním postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit i asistenty pedagoga s problematikou života rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením. Budeme hovořit o výchovných přístupech – postojích rodin k dítěti se zdravotním postižením. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem dítěte v rodině.

Efektivní spolupráce a komunikace pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ a ZŠ vychází z myšlenky, že péče o dítě se zdravotním postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit pedagoga s problematikou života rodiny dítěte se zdravotním postižením. Zamyslíme se nad různými způsoby zvládání zátěže. Budeme hovořit o výchovných přístupech – postojích rodin k dítěti se zdravotním postižením. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem dítěte v rodině.

Ekohry v mateřské škole
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci získají přehled o pojmech a současné situaci v oblasti trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody, obdrží metodický materiál Plán rozvoje environmentální gramotnosti dětí předškolního věku, získají inspiraci k ekoaktivitám a tvořivým činnostem pro vlastní práci s dětmi.

Ekohry v mateřské škole (webinář)
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci získají přehled o pojmech a současné situaci v oblasti trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody, obdrží metodický materiál Plán rozvoje environmentální gramotnosti dětí předškolního věku, získají inspiraci k ekoaktivitám a tvořivým činnostem pro vlastní práci s dětmi.

Emoce v dětském věku – učte děti odmalička rozumět sobě i druhým
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama. Budou představeny postupy, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi.

Emoce v dětském věku – učte děti odmalička rozumět sobě i druhým (rozvoj emoční inteligence)
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

16 vyučovacích hodin

Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama. Budou představeny postupy, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi.

Emoce v příběhu, knize
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem semináře je pomoci pedagogům (nejen jim) lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama, tím i druhých. Budou představeny knihy a konkrétní příběhy, díky nimž lze učit, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi. Bude názorně a zřetelně ukazováno, jak s takovými texty pracovat, čím jsou specifické, jak mohou obohacovat děti, žáky, skupiny.

Emoční inteligence při práci pedagoga
Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastník získá základní informace o emoční inteligenci a možnostech jejího rozvoje. Hlavní pozornost bude věnována emocím, jejich zvládání, sebemotivaci, vnímavosti a tvorbě mezilidských vztahů. Skrze praktické ukázky se účastník seznámí s pojmy emoční infekce, kognitivní a emocionální empatie, dynamika pozornosti, vnitřní soustředění – vnější soustředění a soustředění na obecnější skutečnosti.

Emoční inteligence při práci pedagoga (webinář)
Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastník získá základní informace o emoční inteligenci a možnostech jejího rozvoje. Hlavní pozornost bude věnována emocím, jejich zvládání, sebemotivaci, vnímavosti a tvorbě mezilidských vztahů. Skrze praktické ukázky se účastník seznámí s pojmy emoční infekce, kognitivní a emocionální empatie, dynamika pozornosti, vnitřní soustředění – vnější soustředění a soustředění na obecnější skutečnosti.

Emoční management pro pedagogy
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni zvládat své emoce a efektivně využívat vlastního emočního potenciálu pro dosahování cílů a při jednání se žáky/studenty, ale i s kolegy, nadřízenými a dalšími osobami.

Emoční management pro pedagogy (webinář)
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni zvládat své emoce a efektivně využívat vlastního emočního potenciálu pro dosahování cílů a při jednání se žáky/studenty, ale i s kolegy, nadřízenými a dalšími osobami.

Environmentální činnosti ve školní družině
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Účastníci získají přehled o pojmech a současné situaci v oblasti trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody a získají inspiraci k ekoaktivitám a tvořivým činnostem pro vlastní práci s žáky.

Environmentální činnosti ve školní družině (webinář)
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Účastníci získají přehled o pojmech a současné situaci v oblasti trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody a získají inspiraci k ekoaktivitám a tvořivým činnostem pro vlastní práci s žáky.

Environmentální výchova v MŠ
Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Seminář představí pedagogům základní informace o možnostech včlenění ekologické (environmentální) výchovy do života mateřské školy. Zřetel bude kladen na cíle a výstupy environmentální výchovy v předškolním vzdělávání dle RVP PV. Kromě teoretického rámce nabídne školení také praktické ukázky výtvarných, pracovních a literárních činností, hudebně-pohybových aktivit a her, které budou diskutovány v návaznosti na pedagogickou praxi účastníků. Načerpané informace se tak stanou inspirací pro práci v každodenní praxi s předškolními dětmi.

Environmentální výchova v MŠ (webinář)
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Seminář představí pedagogům základní informace o možnostech včlenění ekologické (environmentální) výchovy do života mateřské školy. Zřetel bude kladen na cíle a výstupy environmentální výchovy v předškolním vzdělávání dle RVP PV. Kromě teoretického rámce nabídne školení také praktické ukázky výtvarných, pracovních a literárních činností, hudebně-pohybových aktivit a her, které budou diskutovány v návaznosti na pedagogickou praxi účastníků. Načerpané informace se tak stanou inspirací pro práci v každodenní praxi s předškolními dětmi.

Evropská unie – minulost, současnost a budoucnost
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Školení je zaměřeno na seznámení účastníků s historií a důvody vzniku Evropské unie, s přehledem evropských institucí, jednotlivých politik a vlivu EU. Zdůrazněna je také otázka budoucnosti EU v souvislosti s řešením finanční krize, přijetím Eura a dalším předpokládaným vývojem. Klíčová je aplikace získaných znalostí ve výuce společenskovědních předmětů. Základy EU (historie vzniku EU, instituce EU – parlament, komise, rada, soudní dvůr a jiné, politiky EU, Euro, práva a povinnosti občanů EU); Evropská unie a její síla (důvody vzniku EU, jejich analýza a srovnání s realitou; působnost EU a její síla v jednotlivých politikách, porovnání síly jednotlivých aktérů politik - EU, národní stát, regiony, atd.; možnosti zvyšování, resp. snižování vlivu EU); EU a její budoucnost.

Evropská unie – minulost, současnost a budoucnost (webinář)
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Školení je zaměřeno na seznámení účastníků s historií a důvody vzniku Evropské unie, s přehledem evropských institucí, jednotlivých politik a vlivu EU. Zdůrazněna je také otázka budoucnosti EU v souvislosti s řešením finanční krize, přijetím Eura a dalším předpokládaným vývojem. Klíčová je aplikace získaných znalostí ve výuce společenskovědních předmětů. Základy EU (historie vzniku EU, instituce EU – parlament, komise, rada, soudní dvůr a jiné, politiky EU, Euro, práva a povinnosti občanů EU); Evropská unie a její síla (důvody vzniku EU, jejich analýza a srovnání s realitou; působnost EU a její síla v jednotlivých politikách, porovnání síly jednotlivých aktérů politik - EU, národní stát, regiony, atd.; možnosti zvyšování, resp. snižování vlivu EU); EU a její budoucnost.

Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní literatury pro děti a mládež (LPDM), s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak v literární výchově využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu Mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno LPDM využít pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní literatury pro děti, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému, popř. televiznímu zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno literaturu pro děti využít k rozvoji čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní literatury pro děti, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému, popř. televiznímu zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno literaturu pro děti využít k rozvoji čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci semináře se seznámí s vymezením základních pojmů týkajících se finanční gramotnosti a možnostmi, jak toto téma zařadit do výuky na 1 . stupni ZŠ včetně praktických ukázek a aktivit.

Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci semináře se seznámí s vymezením základních pojmů týkajících se finanční gramotnosti a možnostmi, jak toto téma zařadit do výuky na 1 . stupni ZŠ včetně praktických ukázek a aktivit.

Finanční matematika pro život (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s možnostmi začlenění prvků finanční matematiky do výuky. Důraz je kladem na užití osvojených poznatků v každodenní praxi. Příklady jsou voleny z oblastí běžného života, jako např. hospodaření domácnosti, příjmy, výdaje, finanční produkty, výpočet daní. Jsou zařazeny také ukázky projektů vhodných pro úspěšné začlenění oblasti finanční matematiky.

Formativní hodnocení (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Školení představí pedagogům formativní hodnocení jako významnou součást práce se žákem. - Co je a není formativní hodnocení, typy školního hodnocení, účel FH, známkování - Proč používat formativní hodnocení? Co je cílem FH? - Metody formativního hodnocení - Cíle formativního hodnocení - Kritéria hodnocení - Zpětná vazba - Zavádění formativního hodnocení a jeho rizika

Formativní hodnocení v kostce
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Školení představí pedagogům formativní hodnocení jako významnou součást práce se žákem. Představeno bude samotné formativní hodnocení – co je a co není FH, jak používat FH, jaké hodnocení najdeme ve školním prostředí a jaké jsou cíle FH. Představeny budou různé metody formativního hodnocení a doporučení jak s nimi pracovat. Pedagogové se dozví kritéria hodnocení žáků a jak je aplikovat a rovněž i význam zpětné vazby a jak s ní pracovat. Významnou součástí školení bude způsob zavádění formativního hodnocení do praxe.

Formativní hodnocení v kostce (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Školení představí pedagogům formativní hodnocení jako významnou součást práce se žákem. Představeno bude samotné formativní hodnocení – co je a co není FH, jak používat FH, jaké hodnocení najdeme ve školním prostředí a jaké jsou cíle FH. Představeny budou různé metody formativního hodnocení a doporučení jak s nimi pracovat. Pedagogové se dozví kritéria hodnocení žáků a jak je aplikovat a rovněž i význam zpětné vazby a jak s ní pracovat. Významnou součástí školení bude způsob zavádění formativního hodnocení do praxe.

Formativní hodnocení ve vzdělávání
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Tento osmihodinový seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými technikami a metodami formativního hodnocení, seminář je založen na praktických ukázkách. Zaměřuje se také na vhodné nástroje komunikace se žákem a s třídním kolektivem.

Formativní hodnocení ve vzdělávání (webinář)
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Tento osmihodinový seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými technikami a metodami formativního hodnocení, seminář je založen na praktických ukázkách. Zaměřuje se také na vhodné nástroje komunikace se žákem a s třídním kolektivem.

Formativní hodnocení ve vzdělávání v kostce
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Tento čtyřhodinový seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými technikami a metodami formativního hodnocení, seminář je založen na praktických ukázkách. Zaměřuje se také na vhodné nástroje komunikace se žákem a s třídním kolektivem.

Formativní hodnocení ve vzdělávání v kostce (webinář)
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Tento čtyřhodinový seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými technikami a metodami formativního hodnocení, seminář je založen na praktických ukázkách. Zaměřuje se také na vhodné nástroje komunikace se žákem a s třídním kolektivem.

Sledujte další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb