logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Vzdělávání pro učitele - DVPP

Zřetel další vzdělávání pedagogických pracovníků 2023

Nabízíme školení v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

  • Velký výběr seminářů a workshopů
  • Specializační a kvalifikační studia
  • Online, prezenční i kombinovaná forma
  • Možné hrazení ze Šablon OP JAK
  • Všechna školení lze realizovat také na míru pro pracovní tým
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení či studia DVPP

V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář. Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon, jsou označeny příznakem Šablony.

Cílová skupina Název Místo Termín
Efektivní komunikace (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 19. 02. 2025
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 20. 02. 2025 - 05. 03. 2025
Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 20. 02. 2025 - 05. 03. 2025
Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 20. 02. 2025 - 25. 02. 2025
Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 25. 02. 2025
Motivace k vyrovnanému pracovnímu a osobnímu životu (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 26. 02. 2025
Párové a kooperativní učení (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 27. 02. 2025 - 03. 03. 2025
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 04. 03. 2025
Základy osobnostně sociálního rozvoje (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 05. 03. 2025
Environmentální výchova v MŠ (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 11. 03. 2025
Wellbeing: Jak ovlivnit životy učitelů k harmonické rovnováze, bezpečnosti a stabilitě (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 12. 03. 2025
Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 18. 03. 2025
Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 25. 03. 2025
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 01. 04. 2025
Poruchy chování u dětí předškolního věku z pohledu pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 08. 04. 2025
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 15. 04. 2025
Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 22. 04. 2025
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 29. 04. 2025
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 29. 04. 2025
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 06. 05. 2025
Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 13. 05. 2025
Začínající učitelka v mateřské škole (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 20. 05. 2025
Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 27. 05. 2025
Poruchy chování u dětí předškolního věku z pohledu pedagoga (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 03. 06. 2025
Environmentální výchova v MŠ (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 03. 06. 2025
Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 04. 06. 2025
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 10. 06. 2025
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 17. 06. 2025
Plán uvádění učitelky do praxe MŠ (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 17. 06. 2025
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 24. 06. 2025

 

Sledujte další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb