logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

DVPP na míru

obrazky-na-miru-dvpp-02.jpg

Pro Váš pedagogický sbor připravíme školení DVPP na míru.

  • Velký výběr seminářů a workshopů
  • Realizace na Vašem pracovišti nebo dle domluvy
  • Online, prezenční i kombinovaná forma
  • Možné hrazení některých školení ze Šablon OP JAK
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP
  • S výběrem školení Vám poradíme

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku,

V rámci školení pro celý pedagogický sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich požadavků, můžete vužít nezávazný poptávkový formulář.

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


Název
Digitální nástroje v environmentálním vzdělávání
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program je určen vyučujícím, kteří chtějí více zapojit ICT do svého environmentálního vzdělávání. Tipy k základním nástrojům a aplikacím rozptýlí obavy z ICT a podpoří úvodní diskuzi o ICT aktuálně využívaných účastníky. Účastníci se seznámí s využitím ICT k podpoře zájmu žáka o environmentální témata a jeho spolupráce s ostatními.

Digitální nástroje v environmentálním vzdělávání (webinář)
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program je určen vyučujícím, kteří chtějí více zapojit ICT do svého environmentálního vzdělávání. Tipy k základním nástrojům a aplikacím rozptýlí obavy z ICT a podpoří úvodní diskuzi o ICT aktuálně využívaných účastníky. Účastníci se seznámí s využitím ICT k podpoře zájmu žáka o environmentální témata a jeho spolupráce s ostatními.

Digitální technologie v předškolním vzdělávání
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům mateřských škol informace související s IT gramotností dětí předškolního věku. Účastníci získají nejen teoretické poznatky, ale také inspiraci a náměty využitelné v rámci výchovně-vzdělávacího procesu v MŠ.

Digitální technologie v předškolním vzdělávání (webinář)
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům mateřských škol informace související s IT gramotností dětí předškolního věku. Účastníci získají nejen teoretické poznatky, ale také inspiraci a náměty využitelné v rámci výchovně-vzdělávacího procesu v MŠ.

Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují. Školení svým obsahem reflektuje požadavky na společné (inkluzivní) vzdělávání a podporuje práci s různorodou skupinou žáků.

Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ (webinář)
Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují.

Dítě s odkladem povinné školní docházky v běžné mateřské škole
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Účastníci semináře získají širší povědomí o problematice zařazení dítěte s odkladem povinné školní docházky do běžné mateřské školy. Ujasní si práva a povinnosti účastníků participujících v této oblasti – dítěte, zákonných zástupců, pedagogů i školských poradenských zařízení. V závislosti na charakteristice dítěte s odkladem povinné školní docházky obohatí svou pedagogickou praxi o vhodné náměty pro práci s touto skupinou dětí.

Dítě s odkladem povinné školní docházky v běžné mateřské škole (webinář)
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Účastníci semináře získají širší povědomí o problematice zařazení dítěte s odkladem povinné školní docházky do běžné mateřské školy. Ujasní si práva a povinnosti účastníků participujících v této oblasti – dítěte, zákonných zástupců, pedagogů i školských poradenských zařízení. V závislosti na charakteristice dítěte s odkladem povinné školní docházky obohatí svou pedagogickou praxi o vhodné náměty pro práci s touto skupinou dětí.

Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)
Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

Doškolovací kurz základního školního lyžování
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

25 vyučovacích hodin

Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech. Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí. Současné trendy ve sjezdovém lyžování. Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

25 vyučovacích hodin

Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech; Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí; Současné trendy v metodice výuky snowboardingu; Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev; Zdokonalování jízdy účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k snowboardingu.

Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Obsahem programu jsou možnosti a využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky. Cílem školení je rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti, motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti, podněcovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy či hry a zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce. Icebreakery a kontaktní hry. Hry s padákem. Hry bez materiálové náročnosti a bez náročné přípravy. Hry do místnosti, budovy.

Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Obsahem vzdělávacího programu je představení využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky ve škole: Seznamovací a kontaktní hry; Hry s lany, provázky a šátky; Hry do místnosti bez materiálové náročnosti a bez náročnosti přípravy; Energizery; Hry uvolňující atmosféru.

Drogy ve škole (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář představuje systém protidrogové prevence v České republice a zaměřuje se na nejčastěji zneužívané drogy, včetně příčin, projevů, účinků a důsledků užívání jednotlivých typů látek a také to, jak a zda je možné diagnostikovat potenciální intoxikaci ve školním prostředí či v jiných výchovných institucích, ať už laicky či testově. Ozřejmuje také legislativu, která souvisí s drogovou problematikou. Nabízí základní orientaci v řešení situací souvisejících s drogami ve školním prostředí a různé pohledy na ně, ať už v rámci preventivních aktivit či případných intervencí ze strany školy.

Dyskalkulie - reedukace
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář poskytne pedagogům kromě základního vhledu do problematiky dyskalkulie také praktické příklady námětů, jak dyskalkulii zohledňovat ve výuce a jak vhodně postupovat při její reedukaci. V praktických ukázkách si učitelé vyzkouší pracovat s kompenzačními a reedukačními pomůckami. Vzájemně si vymění zkušenosti z práce s těmito dětmi a budou jim předány náměty na individuální i skupinové reedukační hodiny.

Dyslexie a dysortografie prakticky pro 1. stupeň ZŠ
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Vzdělávacím cílem je seznámit pedagogy, s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie a dysortografie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele.

Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

16 vyučovacích hodin

Účastníci se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie, dysortografie a dyspraxie a pochopí vzájemné souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Příčiny vzniku těchto obtíží a začlenění žáků s těmito poruchami učení do výuky realizované v duchu inkluze. Praktické zaměření na dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby, na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev a na dyspraxii – jak se projevuje v předškolním a školním věku. Hodnocení a klasifikaci těchto žáků. Vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.

Dyspraxie a další poruchy motoriky
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Cílem semináře je poskytnout podporu učitelům, kteří se dostávají do styku s dětmi trpícími koordinačními potížemi, jež mohou být projevem dyspraxie. Účastníci se budou schopni základního rozpoznání obtíží souvisejících s dyspraxií.

Efektivní komunikace
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář se zabývá funkčním nastavením předpokladů a zásad k úspěšné komunikaci s rodiči žáků, s kolegy, s nadřízenými a podřízenými pedagogickými zaměstnanci, atd. Předkládá informace o důvěryhodnosti mluvčího, přesvědčivosti sdělení, zaujetí posluchačů, překonávání námitek, udržení pozornosti a nejčastějších bariérách v komunikaci. Ukáže návod, jak redukovat konflikty kolem sebe, jak využít čas a energii na příjemnější rozhovory a získat otevřenější a pevnější vztahy s lidmi, kteří jsou důležití k vzájemné spolupráci.

Efektivní komunikace (webinář)
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář se zabývá funkčním nastavením předpokladů a zásad k úspěšné komunikaci s rodiči žáků, s kolegy, s nadřízenými a podřízenými pedagogickými zaměstnanci, atd. Předkládá informace o důvěryhodnosti mluvčího, přesvědčivosti sdělení, zaujetí posluchačů, překonávání námitek, udržení pozornosti a nejčastějších bariérách v komunikaci. Ukáže návod, jak redukovat konflikty kolem sebe, jak využít čas a energii na příjemnější rozhovory a získat otevřenější a pevnější vztahy s lidmi, kteří jsou důležití k vzájemné spolupráci.

Efektivní komunikace pedagogů
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

Efektivní komunikace pedagogů (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

Efektivní komunikace u pedagogů
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení učení/studia, volnočasových aktivit a odpočinku. Účastníci budou seznámeni s typy práce s časem ve škole i v domácím prostředí. Představeny budou možnosti práce s akutním i dlouhodobým stresem ve školním prostředí v návaznosti na odlišnosti v preferencích kognitivních kanálů a stylů učení dle modelu VARK, 7 efektivních návyků pro úspěšné a spokojené žáky (S. Covey) a relaxační techniky a dechová cvičení.

Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky (webinář)
Číslo akreditace

21178/2022-4-829

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení učení/studia, volnočasových aktivit a odpočinku. Účastníci budou seznámeni s typy práce s časem ve škole i v domácím prostředí. Představeny budou možnosti práce s akutním i dlouhodobým stresem ve školním prostředí v návaznosti na odlišnosti v preferencích kognitivních kanálů a stylů učení dle modelu VARK, 7 efektivních návyků pro úspěšné a spokojené žáky (S. Covey) a relaxační techniky a dechová cvičení.

Efektivní postupy v řešení šikany
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Získání teoretických i praktických znalostí o výskytu a řešení šikany na školách. Osvojení dovedností jak šikaně porozumět v kontextu fungování třídního kolektivu, jak postupovat při jejím řešení, a jak výskytu šikany na školách účinně preventivně předcházet.

Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Získání teoretických i praktických znalostí o výskytu a řešení šikany na školách. Osvojení dovedností jak šikaně porozumět v kontextu fungování třídního kolektivu, jak postupovat při jejím řešení, a jak výskytu šikany na školách účinně preventivně předcházet.

Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodiči, komunikace v konfliktu a manipulace, shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu, doporučení k prohloubení sebejistoty a duševní stability při zvládání náročných konfliktních situací s rodiči.

Sledujte další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb