DVPP na míru

DVPP na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Čtenářská pregramotnost v MŠ
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 • Čtenářské strategie
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program pedagogy seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíme si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty.

 • Čtenářské strategie (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program pedagogy seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíme si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků
  Číslo akreditace

  1130/2023-4-223

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jak přimět studenty k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení? Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení , metodami a formami práce podporující motivaci a aktivizaci s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce. Učitelé budou mít možnost si metody práce vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Seminář poukáže také na možnosti jak ve studentech vybudit motivaci – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Podmínky pro lepší učení vycházející z integrované tematické výuky S. Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů. Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení studentů a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (1. st. ZŠ)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (webinář)
  Číslo akreditace

  21178/2022-4-829

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jak přimět studenty k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení? Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení , metodami a formami práce podporující motivaci a aktivizaci s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce. Učitelé budou mít možnost si metody práce vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Seminář poukáže také na možnosti jak ve studentech vybudit motivaci – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Podmínky pro lepší učení vycházející z integrované tematické výuky S. Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů. Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení studentů a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků na 2. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

 • Digitální nástroje v environmentálním vzdělávání
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je určen vyučujícím, kteří chtějí více zapojit ICT do svého environmentálního vzdělávání. Tipy k základním nástrojům a aplikacím rozptýlí obavy z ICT a podpoří úvodní diskuzi o ICT aktuálně využívaných účastníky. Účastníci se seznámí s využitím ICT k podpoře zájmu žáka o environmentální témata a jeho spolupráce s ostatními.

 • Digitální nástroje v environmentálním vzdělávání (webinář)
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je určen vyučujícím, kteří chtějí více zapojit ICT do svého environmentálního vzdělávání. Tipy k základním nástrojům a aplikacím rozptýlí obavy z ICT a podpoří úvodní diskuzi o ICT aktuálně využívaných účastníky. Účastníci se seznámí s využitím ICT k podpoře zájmu žáka o environmentální témata a jeho spolupráce s ostatními.

 • Digitální technologie v předškolním vzdělávání
  Číslo akreditace

  8942/2023-5-472

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům mateřských škol informace související s IT gramotností dětí předškolního věku. Účastníci získají nejen teoretické poznatky, ale také inspiraci a náměty využitelné v rámci výchovně-vzdělávacího procesu v MŠ.

 • Digitální technologie v předškolním vzdělávání (webinář)
  Číslo akreditace

  8942/2023-5-472

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům mateřských škol informace související s IT gramotností dětí předškolního věku. Účastníci získají nejen teoretické poznatky, ale také inspiraci a náměty využitelné v rámci výchovně-vzdělávacího procesu v MŠ.

 • Dítě s ADHD, ADD – workshop pro asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dílna, určená asistentům pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ, je zaměřena na prohloubenípoznatků a získání a sdílení zkušeností s péčí o děti a žáky s poruchou ADHD, ADD. Účastníci budou formou workshopu seznámeni s vhodnými aktivitami pro všední den a strategiemi, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace. Cílem workshopu je asistentům poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. Seminář nabízí na základě dotazů účastníků praktické rady vycházející z dlouhodobé praxe.

 • Dítě s ADHD, ADD – workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dílna prohlubuje a navazuje na poznatky ze školení „Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD“. Zúčastněným pedagogům bude nabídnut prostor pro otázky a odpovědi týkající se péče o děti a žáky s poruchou ADHD a ADD a možnost sdílení zkušeností z praxe. Skrze vlastní prožitek se seznámí s vhodnými relaxačními technikami, aktivitami pro všední den a ujasní si strategie, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace. Seminář zahrne tato témata: Teoretický rámec problematiky. Aktivity podporující psychomotorický vývoj dítěte. Předcházení a řešení konfliktních situací. Relaxační, terapeutické aktivity vhodné pro děti ADHD – popis, terminologické vymezení.

 • Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují. Školení svým obsahem reflektuje požadavky na společné (inkluzivní) vzdělávání a podporuje práci s různorodou skupinou žáků.

 • Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují.

 • Dítě s odkladem povinné školní docházky v běžné mateřské škole
  Číslo akreditace

  8942/2023-5-472

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře získají širší povědomí o problematice zařazení dítěte s odkladem povinné školní docházky do běžné mateřské školy. Ujasní si práva a povinnosti účastníků participujících v této oblasti – dítěte, zákonných zástupců, pedagogů i školských poradenských zařízení. V závislosti na charakteristice dítěte s odkladem povinné školní docházky obohatí svou pedagogickou praxi o vhodné náměty pro práci s touto skupinou dětí.

 • Dítě s odkladem povinné školní docházky v běžné mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  8942/2023-5-472

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře získají širší povědomí o problematice zařazení dítěte s odkladem povinné školní docházky do běžné mateřské školy. Ujasní si práva a povinnosti účastníků participujících v této oblasti – dítěte, zákonných zástupců, pedagogů i školských poradenských zařízení. V závislosti na charakteristice dítěte s odkladem povinné školní docházky obohatí svou pedagogickou praxi o vhodné náměty pro práci s touto skupinou dětí.

 • Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

 • Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

 • Doškolovací kurz základního školního lyžování
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  25 vyučovacích hodin

  Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech. Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí. Současné trendy ve sjezdovém lyžování. Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

 • Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  25 vyučovacích hodin

  Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech; Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí; Současné trendy v metodice výuky snowboardingu; Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev; Zdokonalování jízdy účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k snowboardingu.

 • Drobné hry pro děti mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem programu jsou možnosti a využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky. Cílem školení je rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti, motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti, podněcovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy či hry a zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce. Icebreakery a kontaktní hry. Hry s padákem. Hry bez materiálové náročnosti a bez náročné přípravy. Hry do místnosti, budovy.

 • Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
  Číslo akreditace

  28936/2022-4-1041

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávacího programu je představení využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky ve škole: Seznamovací a kontaktní hry; Hry s lany, provázky a šátky; Hry do místnosti bez materiálové náročnosti a bez náročnosti přípravy; Energizery; Hry uvolňující atmosféru.

 • Drogy ve škole
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje systém protidrogové prevence v České republice a zaměřuje se na nejčastěji zneužívané drogy, včetně příčin, projevů, účinků a důsledků užívání jednotlivých typů látek a také to, jak a zda je možné diagnostikovat potenciální intoxikaci ve školním prostředí či v jiných výchovných institucích, ať už laicky či testově. Ozřejmuje také legislativu, která souvisí s drogovou problematikou. Nabízí základní orientaci v řešení situací souvisejících s drogami ve školním prostředí a různé pohledy na ně, ať už v rámci preventivních aktivit či případných intervencí ze strany školy.

 • Drogy ve škole (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje systém protidrogové prevence v České republice a zaměřuje se na nejčastěji zneužívané drogy, včetně příčin, projevů, účinků a důsledků užívání jednotlivých typů látek a také to, jak a zda je možné diagnostikovat potenciální intoxikaci ve školním prostředí či v jiných výchovných institucích, ať už laicky či testově. Ozřejmuje také legislativu, která souvisí s drogovou problematikou. Nabízí základní orientaci v řešení situací souvisejících s drogami ve školním prostředí a různé pohledy na ně, ať už v rámci preventivních aktivit či případných intervencí ze strany školy.

 • Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení – psaní
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku specifické poruchy postihující oblast psaní - dysgrafii. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a specifiky přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni.

 • Dyskalkulie - reedukace
  Číslo akreditace

  8942/2023-5-472

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne pedagogům kromě základního vhledu do problematiky dyskalkulie také praktické příklady námětů, jak dyskalkulii zohledňovat ve výuce a jak vhodně postupovat při její reedukaci. V praktických ukázkách si učitelé vyzkouší pracovat s kompenzačními a reedukačními pomůckami. Vzájemně si vymění zkušenosti z práce s těmito dětmi a budou jim předány náměty na individuální i skupinové reedukační hodiny.

 • Dyslexie – specifická vývojová porucha učení – čtení
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku specifické poruchy postihující oblast čtení - dyslexii. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a specifiky přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni.

 • Dyslexie a dysortografie prakticky pro 1. stupeň ZŠ
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávacím cílem je seznámit pedagogy, s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie a dysortografie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele.

 • Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie, dysortografie a dyspraxie a pochopí vzájemné souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Příčiny vzniku těchto obtíží a začlenění žáků s těmito poruchami učení do výuky realizované v duchu inkluze. Praktické zaměření na dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby, na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev a na dyspraxii – jak se projevuje v předškolním a školním věku. Hodnocení a klasifikaci těchto žáků. Vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář