Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)


Termín

02. 12. 2022
8:00 - 15:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2020/0173-SP/PC

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách

Obsah školení

Školení si klade za cíl seznámit jeho účastníky s konceptem práce se životním příběhem klienta tak, aby byli nejen obeznámeni s jeho hlavními přínosy a limity, ale aby také získali povědomí o využitelnosti individuálního přístupu k uživateli sociální služby v praxi.

V první části kurzu se účastníci seznámí s důležitostí potřeb v lidském životě a se specifickými způsoby naplňování potřeb ve stáří. Pro zajištění individuální péče je důležité, aby pracovníci nejen znali problematiku potřeb, ale také aby měli nástroje, jak tyto potřeby u svých klientů identifikovat. Účastníci se proto seznámí s praktickými postupy, jak v rámci sociálních služeb potřeby zjišťovat. Speciální pozornost bude věnována technikám, které lze využít při zjišťování potřeb u klientů, kteří nejsou schopni verbální komunikace.

Ve druhé části kurzu se účastníci seznámí s konceptem životního příběhu klienta. S pomocí modelování rozhovorů si vyzkouší, jak citlivě a efektivně komunikovat nejen s klientem při zjišťování jeho životního příběhu, ale i s jeho rodinnými příslušníky a ostatními členy týmu. Poukázáno bude také na souvislosti praktického využití tohoto přístupu při vytváření individuálního plánu klienta.


Cíle školení

Účastníci semináře se seznámí s hlavními specifiky stáří, obsahem tohoto pojmu a dalších s ním spjatých (potřeba, individuální přístup, životní příběh, …). Představeny budou metody vedoucí ke zjištění potřeb klientů a jejich využití v praxi (u verbálně i neverbálně komunikujících klientů). Důraz bude kladen na ozřejmění přínosů i limitů využití životního příběhu při individuální práci s klientem.


Lektor

Mgr. Markéta Vaculová

V sociálních službách působila 18 let, jako Vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník v OA a DS, aktivizační pracovník v DZR, zdravotní a psychiatrická sestra v DZR, vrchní sestra a vedoucí sociálně - zdrav. oddělení v DOZP, terenní sociální prac. v SAS, metodik standardů kvality v mnoha sociálních službách. V současné době se věnuje supervizím, koučingu, konzultacím k standardům kvality sociálních služeb, poradenství a lektorské činnosti.


Cena

1 390,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

* Toto pole je povinné

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje
Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář