Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)


Termín

02. 12. 2022
8:00 - 15:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2020/0173-SP/PC

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách

Obsah školení

Školení si klade za cíl seznámit jeho účastníky s konceptem práce se životním příběhem klienta tak, aby byli nejen obeznámeni s jeho hlavními přínosy a limity, ale aby také získali povědomí o využitelnosti individuálního přístupu k uživateli sociální služby v praxi.

V první části kurzu se účastníci seznámí s důležitostí potřeb v lidském životě a se specifickými způsoby naplňování potřeb ve stáří. Pro zajištění individuální péče je důležité, aby pracovníci nejen znali problematiku potřeb, ale také aby měli nástroje, jak tyto potřeby u svých klientů identifikovat. Účastníci se proto seznámí s praktickými postupy, jak v rámci sociálních služeb potřeby zjišťovat. Speciální pozornost bude věnována technikám, které lze využít při zjišťování potřeb u klientů, kteří nejsou schopni verbální komunikace.

Ve druhé části kurzu se účastníci seznámí s konceptem životního příběhu klienta. S pomocí modelování rozhovorů si vyzkouší, jak citlivě a efektivně komunikovat nejen s klientem při zjišťování jeho životního příběhu, ale i s jeho rodinnými příslušníky a ostatními členy týmu. Poukázáno bude také na souvislosti praktického využití tohoto přístupu při vytváření individuálního plánu klienta.


Cíle školení

Účastníci semináře se seznámí s hlavními specifiky stáří, obsahem tohoto pojmu a dalších s ním spjatých (potřeba, individuální přístup, životní příběh, …). Představeny budou metody vedoucí ke zjištění potřeb klientů a jejich využití v praxi (u verbálně i neverbálně komunikujících klientů). Důraz bude kladen na ozřejmění přínosů i limitů využití životního příběhu při individuální práci s klientem.


Lektor

PhDr. Markéta Vaculová, MBA.

Od roku 2002 působí v sociálních službách, předtím v letech 1996 - 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž. V sociálních službách vystřídala pracovní pozice vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, VŠ vyučující, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby a odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. Naposledy působila jako Odborný specialista v projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět jako Vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče.

V současné době působí M. Vaculová především jako konzultant a supervizor, příležitostně také jako mediátor a krizový intervent, pravidelně spolupracuje s MPSV na různých projektech.


Cena

1 390,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář