logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Základy vedení lidí a týmové spolupráce


Termín

19. 06. 2024
8:00 - 15:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0317-SP/PC/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

V kurzu se účastníci dozví, co je potřeba pro efektivní vedení lidí a týmovou spolupráci. Program je vhodný nejen pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky, ale také pro pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v pracovní pozici koordinátor. Účastníci kurzu poznají rozdíl mezi řízením a vedením – leadershipem. Vzdělávací program definuje rozdíly mezi skupinou a týmem, jaké jsou jednotlivé role v týmu, např. dle Belbina a jaká jsou pozitiva týmové spolupráce. Je zde kladen důraz na  význam motivace a efektivní týmové komunikace. Budou specifikovány možné překážky v týmové spolupráci a pomocí praktických ukázek, cvičení a interaktivních diskusí pochopí účastník svoji roli v týmu a přínos pro týmovou spolupráci.


Vzdělávací cíle

Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v základních informacích z oblasti budování a řízení týmů v sociální oblasti a rozvoje týmové spolupráce. Pochopí rozdíly mezi skupinou a týmem, bude schopen identifikovat jednotlivé role v týmu, např. dle Belbina. Bude si uvědomovat pozitiva týmové spolupráce, význam motivace pro spolupráci a bude lépe zvládat efektivní týmové komunikace (asertivní, TAN komunikaci). Vedoucí pracovník (např. koordinátor) bude znát techniky pro efektivní komunikaci a podporu členů svého týmu, popř. jak správně sestavit tým. Bude schopen identifikovat překážky v týmové spolupráci. Pomocí praktických ukázek, cvičení a interaktivních diskusí pochopí svoji roli v týmu a svůj přínos pro týmovou spolupráci.


Lektor

PhDr. Markéta Vaculová, MBA.

Od roku 2002 působí v sociálních službách, předtím v letech 1996 - 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž. V sociálních službách vystřídala pracovní pozice vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, VŠ vyučující, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby a odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. Naposledy působila jako Odborný specialista v projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět jako Vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče.

V současné době působí M. Vaculová především jako konzultant a supervizor, příležitostně také jako mediátor a krizový intervent, pravidelně spolupracuje s MPSV na různých projektech.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO