Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Uživatel drog jako klient sociální služby

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Využití na řešení zaměřeného přístupu v práci sociálního pracovníka
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy krizové intervence


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci na úřadě
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Zážitkové techniky protidrogové prevence
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Žena a pomáhající profese

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služebNázev
Místo - Termín
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 28. 02. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 27. 03. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 16. 05. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 26. 06. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Praha - 27. 03. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Brno - 24. 04. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Olomouc - 25. 04. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Ostrava - 26. 04. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Zlín - 22. 05. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Hradec Králové - 26. 06. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 17. 02. 2023 - 31. 03. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 10. 03. 2023 - 28. 04. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 31. 03. 2023 - 19. 05. 2023
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 03. 03. 2023
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 12. 04. 2023
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 23. 05. 2023
Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
Praha - 25. 04. 2023
Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
Olomouc - 26. 06. 2023
Možnosti prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
ONLINE - webinář - 22. 03. 2023
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 28. 02. 2023
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 05. 04. 2023
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 11. 05. 2023
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
ONLINE - webinář - 15. 02. 2023 - 16. 02. 2023
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
ONLINE - webinář - 19. 04. 2023 - 20. 04. 2023
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
ONLINE - webinář - 22. 05. 2023
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 07. 03. 2023
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 13. 04. 2023
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 15. 06. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář