PRACOVNÍ SEŠIT-Plánování, metodika a organizace práce pedagoga

1. JAK POZNAT, ŽE ŠPATNĚ ŘÍDÍTE ČAS

2. JAK NAKLÁDÁTE SE SVÝM ČASEM

3. ŽIVOTNÍ HODNOTY A PRIORITY

4. PRACOVNÍ TYP

5. PROAKTIVITA

6. ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ ŘÍZENÍ ČASU

7. ZLODĚJI ČASU

8. ANALÝZA ABC