Základy profesní etiky pro pedagogy (webinář)


Termín

21. 06. 2023
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé SŠ
  • Pedagogové volného času
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Učitelé ZUŠ a SUŠ
  • Učitelé speciálních škol
  • Asistenti pedagoga
  • Ředitelé školy a školských zařízení

21.6. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30Obsah školení

Vzdělávací program "Základy profesní etiky pro pedagogické pracovníky" v úvodní části vysvětluje základní terminologii, etické zásady a etické chování. Druhá část se zabývá otázkami morálky, morálními zásadami a vlivu morálky na postoje pedagoga. Třetí část porovnává rozdíly mezi morálkou a etickými principy. Navazující čtvrtá část se věnuje profesní etice pedagoga a etickým normám a v práci pedagoga.  Pátá a šestá část je praktická, věnuje se konkrétním příkladům etického přístupu v různých situacích s využitím asertivní komunikace. Sedmá část rozebírá problematiku etického kodexu a pohledy a názory na vybraná etická dilemata. Osmá část je věnovaná závěrečné diskusi a příkladů využití profesní etiky v školní praxi.


Cíle školení

Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v základní terminologii etiky, bude seznámen s morálními zásadami a bude si vědom významu etického chování v praxi pedagoga.  Získá informace o obecných etických principech i o etických normách. Bude se orientovat v problematice etických kodexů. Získané poznatky pomohou formovat vztah absolventa k povolání, přispějí k posílení jeho profesních kompetencí a ke schopnosti eticky přistupovat k práci pedagoga v každodenním životě.


Lektor

Mgr. Oldřich Růžička
Absolvent Sociální pedagogiky University Tomáše Bati ve Zlíně – obory aplikovaná psychologie a ŘLZ. Doplňující pedagogické studium IMS Brno – obor středoškolské učitelství (ZSV). 12 let působí jako lektor se specializací: Manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, obchodní dovednosti, osobnostní dovednosti, rozvoj lidských zdrojů. Od roku 2004 vede kurzy Efektivního učení a rozvoje paměti.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

* Toto pole je povinné

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje
Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář