Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým


Termín

14. 11. 2022 - 15. 11. 2022
12:30 - 16:00

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2020/0174-SP/PC/PP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé

Rozděleno do dvou dnů: 14.11. 12:30 – 14:00 + 14:30 - 16:00, 15.11. 12:30 – 14:00 + 14:30 - 16:00 Obsah školení

Seminář je zaměřen na seznámení se základními tématy psychosociální péče o smrtelně nemocné, umírající a pozůstalé v době jejich zármutku. Jedná se o jednu z oblastí péče, která klade vysoké nároky na poskytování sociální opory ze strany profesionálních pracovníků. Úvodním obsahem školení je vymezení pojmů spojených se smrtelnou nevyléčitelnou nemocí, s procesem umírání, prožíváním a potřebami nemocných a jejich blízkých a etických souvislostí určujících jednání pracovníků. Účastníci se seznámí s možnostmi a typy sociálních služeb určených cílové skupině uživatelů včetně forem hospicové péče a rovněž se specifiky péče o smrtelně nemocného v domácím prostředí a v zařízeních pobytových služeb. Dále budou zmíněny zásady a průběh poradenského procesu v této náročné životní etapě s důrazem na individuální povahu prožívání uživatelů a respekt k jejich jedinečnosti. Kurz pomůže účastníkům se zodpovězením praktických otázek forem sociální pomoci, např. v rámci relevantního sociálního zabezpečení (otázky finanční podpory). Nedílnou součástí bude téma základů doprovázení blízkých nemocného a pozůstalých (krizová intervence, emoční podpora, poradenství v praktických záležitostech). V kurzu se bude také pracovat s kazuistikami uživatelů cílové skupiny.


Cíle školení

Témata semináře budou směřovat k lepšímu porozumění poradenskému procesu u této cílové skupiny včetně praktických otázek sociální pomoci. Cílem pak bude specifikování a prohloubení poradenských znalostí a dovedností při péči. Předpokladem je, že se účastník kurzu také seznámí s procesem reflexe tématu včetně práce s vlastními prekoncepcemi vůči cílové skupině.


Lektor

PhDr. Aleš Musil

Absolvent katedry psychologie FF OU v Ostravě, tamtéž dále také obor Sociální práce s poradenským zaměřením, pedagogické studium a obor Veřejná správa a regionální politika; absolvoval řadu kurzů a výcviků (např. Sociálně psychologický výcvik, Krizová intervence a Krizová intervence v praxi, Integrativní koučink a další); působil jako sociální asistent pro děti a mládež, pracovník krizového a kontaktního centra, manažer sociální práce a terénní pracovník zaměřený na práci s romskými rodinami. Pracoval jako sociální pracovník poskytující odborné poradenství a psychosociální pomoc terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám. V současnosti působí jako lektor, kouč a supervizor.

Cena

1 390 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář